intro

A_ZZ_A

View_oldest_first

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1905–03–25.

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1905–03–25.

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1963–06–02.

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

«II. Recept paa malerlærred. Præparaturer». [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

«Præparatur». [u.å.].

Brev til Nikolai Astrup 1905–1927, 2 udaterte. 1908–10–28.

«I. Recept paa malerlærred 'Astruplærred'». [u.å.].

Preparater av malerlærret – bestillingsliste over farger Astrup mangler (Bjerke?). [u.å.].

Preparater av malerlærret – bestillingsliste over farger Astrup mangler (Bjerke?). [u.å.].

Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. [u.å.].

AS, Grev Wedel plass kunsthandel, Salgsutstilling. Klassisk og moderne billedkunst. [s.n.]. Oslo, 2004.

Aaberge, Jon, «Astruptunet: historisk oversikt og forslag til framtidig utvikling». Ås, 1980.

Ace., «I maleren Nikolai Astrups hjem i Jølster. Fru Engel Astrup forteller om samlivet og reiser med sin mann». 1934–09–29.

Andersen, Stig, «60 års jubileum med gavepakke». 1971–01–22.

Angelico, «Den norske udstilling, Overblik». 1906–09–30.

Anker, Peter, «Nikolai Astrup og hans livsverk». 1980–04–01.

Anspach, Helga; Haugsbø, Tove; Leknes, Tor Martin, Gode ven. Ungdomsbrev fra Nikolai Astrup. KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Bergen, 2016.

Anspach, Helga; Haugsbø, Tove; Leknes, Tor Martin, My good friend: an adolescent letter from Nikolai Astrup. KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Bergen, 2016.

Anspach, Helga; Myrva, Torunn; Ree, Anne (ill.), Nikolai Astrup si magiske verd. Orfeus. Oslo, 2015.

Anspach, Helga; Myrva, Torunn; Ree, Anne (ill.), Nikolai Astrup. His magic world. Orfeus. Oslo, 2015.

Askeland, Jan, «Nikolai Astrups grafikk». 1956.

Askeland, Jan, «Nikolai Astrup og kunsten». Jølster kommune. Jølster, 1970.

Askeland, Jan, Rasmus Meyers Samlinger. Bergen kommune. Bergen, 1966.

Askeland, Jan, «Nikolai Astrup om sine tresnitt». 1996.

Askeland, Ole. J. , «Typisk norsk å finne det norske». 2005–08–26.

Aslaksen, Edvard W., Brev frå Edvard W. Aslaksen til Nikolai Astrup. 1908–02–22.

Astrup, Christian, Jubileumsskrift: Nikolai Astrup 1880–1980. Musea i Jølster. Jølster, 1980.

Astrup, Engel, Del av brev frå Engel til Nikolai Astrup – dei ventar sitt første barn. 1911–04–02.

Astrup, Nikolai, «Noen ungdomsbrev». 1968.

Astrup, Nikolai, «Jølstra sagn». 1919.

Astrup, Nikolai, Brev frå Astrup til 'kjære Engel' – frå København udatert. 1905–03–30.

Astrup, Nikolai, To brev frå Nikolai Astrup til kona Engel. Eit datert London 7.1.1908 (?). Det andre ufullstendig og udatert. 1905–04–03.

Astrup, Nikolai, To brev frå Nikolai Astrup til kona Engel. Eit datert London 7.1.1908 (?). Det andre ufullstendig og udatert. 1908–01–07.

Astrup, Nikolai, Brev til Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Adressebok for Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Brevkladd til 'kjære Höst og frue' av Nikolai Astrup. Udatert. 1911. 1905–03–25.

Astrup, Nikolai, Brevkladd frå Nikolai Astrup til prof. O. Mohn, m.a. om grønsaksdyrking. Udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Bruddstykker av et brev til Sogn og Fjordanes salgslag. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Fragment av brev til Onsager, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Brev frå Nikolai Astrup (kladd) a) til O. Möller, dat 1920, b) Thor Thorsen, udatert. 1905–04–03.

Astrup, Nikolai, Brev frå Nikolai Astrup (kladd) a) til O. Möller, dat 1920, b) Thor Thorsen, udatert. 1922–1923.

Astrup, Nikolai, Fragment av brev til Bernhard Hinna, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Bekentnüss for Arnold Böcklin». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Brevkladd av brev med overskrifta 'Kjære Hr. Greve', udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Kladdar av brev frå Nikolai Astrup til fru Ødvin, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Kladd med overskrifta Hr. Konrad Mohr, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Kladdar av brev frå Nikolai Astrup til fru Ødvin, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Mit Kunstblad». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[E]ventyr som jeg ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notat av Nikolai Astrup, omslag: studietur frå stipendtur i Tyskland, 1901. 1905–03–15.

Astrup, Nikolai, «Du kommer ikke ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Han kom ind i kirken ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[F]or at komme ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. etter 1923.

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Del av brev frå Nikolai Astrup gjeld tilhøve i Jølster, udatert. etter 1925.

Astrup, Nikolai, Fragment av brev frå Nikolai Astrup – m.a. vedkomande Hans E Kinck sin død, udatert. .

Astrup, Nikolai, «Til Kramer ...». 1928–07–26.

Astrup, Nikolai, «Stokkebærsmuget». .

Astrup, Nikolai, «Jeg har nemlig ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Et kys af dig ...». .

Astrup, Nikolai, Ymse udaterte kladdar/notat av Nikolai Astrup, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Kladd frå Nikolai Astrup – gjeld m.a. artikkel i Tidens Tegn. Overskrift: dansen om lygtepælen, udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[N]ed paa hotellet ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[I]sær da han ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[J]eg nogenlunde kan ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Udklipp af Dansk 'Politikken' ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Gamlehus motiver». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Jeg begyndte jo ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Naar jeg vover ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[F]ar litta oksin ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Jo vi skulde ...». 1898–10–23.

Astrup, Nikolai, «Tusen Tak for ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «How rich he ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, .

Astrup, Nikolai, Brev fra Nikolai Astrup til Otto Valstad. .

Astrup, Nikolai, «[E]nig umuligt at ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Handlingen foregaar i ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Brev til Kitty Kamstrup, gåve frå Turid Astrup. 1905–04–01.

Astrup, Nikolai, Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1905–03–25.

Astrup, Nikolai, «Da hænde in paa Kjøsnes ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notisbok. Bak: rekneskapsopplysningar. Framme: ymse notat m.a. om slekta si og det planlagde giftarmålet med Engel /skrive speilvendt. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notat/brevkladd der Astrup omtalar ein del bilete (nr. 99, 100, 101). [u.å.].

Astrup, Nikolai, Titlar på ein del bilete av Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Titlar på ein del bilete av Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Titlar på ein del bilete av Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notat om omarbeiding av tresnittplata 'Sandalstrand'. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Titlar på ein del bilete av Nikolai Astrup. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Notat om omarbeiding av tresnittet 'Rödt fjell', udatert. [u.å.].

Astrup, Nikolai, Merknadar av Nikolai Astrup om bileta nr. 4–28 – tittel, eigar m.m.. 1926–1927.

Astrup, Nikolai, Merknader der Astrup kommenterer bileta sine nr 33–98. Opplysning om eigar m.m.. Omslag merka 'Dukkehuset', udatert. Kladd til billedliste sendt til Magnhild Ødvin 1927, i alt nr. 1–101. C32, C33, C37 høyrer saman. 1926–1927.

Astrup, Nikolai, Attest (avskrift) frå Erik Werenskiold om stipend til Astrup, 14.10.1908. 1908–10–14.

Astrup, Nikolai, «[M]aler aldrig 'sælger' ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[E]n forfængelig trang ...». 1926–1927.

Astrup, Nikolai, «Constable! Et billede ...». 1908 (antatt).

Astrup, Nikolai, «Adam og Eva». J. W. Cappelens Forlag. Oslo, 1954.

Astrup, Nikolai, «[N]aar den skulde ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[B]urtaste glaset i ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Bukken». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[F]aa se det ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[I]kke et svar ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Hvorlangt er vi ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «[G]ul bjerk». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «Langs hele den nordre side af Jølstervandet ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «1 Tre med blomar ...». 1905–03–16.

Astrup, Nikolai, «Til gjengjæld skulder ...». [u.å.].

Astrup, Nikolai, «1 Svanø – mellem ...». [u.å.].

Astruptunet, Reksten-samlinga. Astrupdelen. Astruptunet. Jølster, 1990.

Astruptunet, Nikolai Astrup og den tekstile kunsten. Astruptunet. Jølster, [u.å.].

Atenæum, Den norske utstilling. [s.n.]. Helsingfors, 1911.

Aubert, Andreas, «Norsk malerkunst – kaar og kamp». Steenske Forlag. Kristiania, 1917.

Aubert, Andreas, «Efter den norske kunstutstilling i Kjøbenhavn høsten 1906». 1907.

Becket, Francis, «Den norske Kunst-Udstilling». 1906.

Berg, Knut, Norwegian prints: exhibition of 70 graphics by four Norwegian printmakers : Edvard Munch, Nikolai Astrup, Rolf Nesch, Sigurd Winge. [s.n.]. Houston, 1980.

Berge, Grethe J., «Nikolai Astrup og Jølster». 1986–10–11.

Berle, Reidar Johan, Det synger på Svanøyna. Bergens Tidende og J.W. Eides Boktrykkeri. Bergen, 1977.

Bernhoft-Osa, Theodor, «Lengste døgnet i året. Jonsokfeiring. Den første nordiske fellesreportasje. Inntrykk frå Vestlandet». 1936–07–10.

Berntsen, Kaare, Kunst på papir. [s.n.]. Oslo, 2013.

Bjercke, Alf, Rekning frå Alf Bjercke Oslo til A.E.Fond Sandal i Søndfjord 16.6.1925. 1925–06–16.

Bjørnsen, Anders, «Foreword». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Bjørnsen, Anders, «Forord». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Blomquist, C. W., Rekninger. 1905–04–27.

Blytt, Aslaug, Rasmus Meyer's Collection. Catalogue. The Bergen Municipal Art Museums. Bergen, 1980.

Bojer, Johan; Astrup, Nikolai (ill.), «Da gjøken gol». 1914.

Breidvik, Mons, «Hjaa og ikring Nikolai Astrup». 1922–02–01.

Breivik, Thomas, «Nikolai Astrup-utstillingen». 1956–01–11.

Bremen, Kunsthalle, Norwegische Landschaftmalerei. Von Dahl bis Munch. [s.n.]. Bremen, 1977.

Brenne, Tom, Norske julehefter. Messel forlag. Oslo, 2009.

Brodersen, Karl, «Nikolai Astrup i Kunstnerforbundet». 1911–01–25.

Bugge, Stein, Vaar og vilje. Alb. Cammermeyers Forlag. Kristiania, 1916.

C., H., «Fra husflidutstillingen». 1910–09–19.

Carey, Frances, «'Memories' Landscape». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Carey, Frances, «'Erinding's Landskab'». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Carey, Frances; Dejardin, Ian A. C.; Stevens, MaryAnne, Painting Norway. Nikolai Astrup (1880–1928). Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Carey, Frances; Dejardin, Ian A. C.; Stevens, MaryAnne, Norske landskap. Nikolai Astrup (1880–1928). Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Czymmek, Götz; Marit Ingeborg Lange, Landschaft als Kosmos der Seele: Malerei des nordischen Symbolismus bis Munch 1880–1910. Braus. Heidelberg, 1998.

Dahl, Per, «Nikolai Astrup og Jølster». 1944.

Dalgard, Olav, «Nikolai Astrup og Jølster». 1911–01–27.

Damsbo, Mads, Nikolai Astrup. Drømmebilleder. Narayana Press. København, 2010.

Danbolt, Gunnar, «Nikolai Astrup – en maler på tilgroede stier». Narayana Press. København, 2010.

Dejardin, Ian A. C., «Painting Norway: Nikolai Astrup and the Jølster Project». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Dejardin, Ian A. C., «Norske landskap: Nikolai Astrup og Jølster-prosjektet». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London/Oslo, 2016.

Durban, Arne, «Mesteren Nikolai Astrup i Kunstnerforbundet». 1971–01–19.

Eckhoff, Audun; et al, Bergen Kunstmuseum Kunstverk. Bergen kunstmuseum. Bergen, 2008.

Eikås, Kristian, «Nikolai Astrup og Jølster». Jølster kommune. Jølster, 1970.

Eikås, Kristian, Rekninger. [u.å.].

Eikås, Kristian, «Nikolai Astrup og Jølster». 1943.

Engelbøe, Theodor, «Nikolai Astrups mindeutstilling». 1928–10–18.

Eskeland, Arnold, «Nikolai Astrup». 1938–03–19.

Esposiziono, Palazzo delle, Arte nordica contemporanea: Danimarca, Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia. De Luca Editore. Roma, 1955.

Exterior, Oficina de la Prensa del Ministerio del, Revista del Comercio de Noruega. Oficina de la Prensa del Ministerio del Exterior. Barcelona/Oslo, 1929.

Fett, Harry, Skriv frå riksantikvaren til Nikolai Astrup, ynskjer Astrup si hjelp for å verna Nedrebøtunet: 28.1.1926 - kopi av anna skriv frå Riksantikvaren. 28.4.1926. 1926–01–28.

Flor, Harald, «Fremmedartet og hjemmekjær». 2005–01–16.

Flor, Harald, «Nikolai Astrups Arkadia». 1971–01–29.

Forlag, Dreyers, Utklypp av illustrasjonar i aviser, skisser m.m.. 1951–01–25.

Forsgren, Frida, «Getsemane i Jølster, en religiøs visjon i Astrups prestehage». 2007.

Fossheim, Johannes, «A. E. Fond». 1955.

Frankrike, Den norske ambassade i, La Gravure Norvègeienne Contemporaine. Les Presses Artisiques. Paris, 1956.

Fröseth, C. N., Brevbyte vedkomande sal av Astrup sine grafikk-plater. 1959–02–06.

Fuglesang, Signe Horn, La gravure en Norvège. Retrospective. [s.n.]. La Villa de Caen, 1987.

G., J. F., «Nikolay Astrup». 1928–01–30.

Gallery, Morley, Norwegian Romantic Landscape 1820–1920. [s.n.]. London, 1977.

Gjessing, Oda Wildhagen, Nikolai Astrup – Edvard Munch. Sparebankstiftelsen DnB NOR. Oslo, 2008.

Gjessing, Oda Wildhagen, «Nikolai Astrup and Edvard Munch». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Gjessing, Oda Wildhagen, «Nikolai Astrup og Edvard Munch». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Gjessing, Oda Wildhagen, «Visjon og virkelighet». Narayana Press. København, 2010.

Goldscmidt, Ernst, «Den norske Udstilling». 1906–10–07.

Greve, Kari, Nikolai Astrup. Tresnitt. Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, «Nikolai Astrups tresnitt». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, «Nikolai Astrups tresnitt». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Greve, Kari, «Nikolai Astrup's woodcuts». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Greve, Kari, Nikolai Astrup. Woodcuts. Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, «Catalogue». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, «Nikolai Astrup's woodcuts». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Greve, Kari, «Katalog». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Gullvåg, Olav, «Velkomen heim (helsingsprolog)». 1993.

H., K., «Kunstmaler Nikolai Astrup». 1911–03–02.

H., K., «Maleren Astrup». 1911–01–27.

Haavardsholm, Frøydis, «Nikolai Astrups og hans tresnitt». 1928.

Hagemann, Sonja, «Da Rasmus Meyers samlinger ble til. Av Paul Ingebretsens etterlatte papirer». 1966.

Hagen, Künstlerbund, Norwegische Künstler. [s.n.]. Wien, 1912.

Hagn., Alfred, «En vestlandets maler». 1928–12–13.

Harbitz, Alf, «Nikolai Astrup». 1929.

Harbo, John, «Nicolai Astrup frem fra bankhvelvet». 1994–09–12.

Hardeland, Magnus, «Nikolai Astrup». 1956–01–12.

Haug, Kristian, «Nicolai Astrup 1880–1928». 1928–11–10.

Haugsbø, Tove, «Føreord». KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Bergen, 2016.

Haugsbø, Tove, «Fortida gjennom notida. Nikolai Astrups kunst i nye perspektiv». Bergen, 2015.

Haugsbø, Tove, «Med samtida som ståstad. Ei aktualiserande lesing av Nikolai Astrup sin produksjon». Bergen, 2010.

Haugsbø, Tove, «Foreword». KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Bergen , 2016.

Haugsbø, Tove, «Illustratøren Nikolai Astrup og den tapte boka». 2012.

Haugsbø, Tove, «Å sjå det dei fleste ikkje augna». 2010.

Haugsbø, Tove, «Chronology». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Haugsbø, Tove, «Midt i røynda: Astrup og Kinck». 2015.

Haugsbø, Tove, «Kronologi». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Haugsbø, Tove Kårstad, Nikolai Astrup (1880–1928). Å møtast på ein klote, på ein stad. Baroniet Rosendal. Rosendal, 2011.

Haugsbø, Tove; Crolla, Antony (photo), «Call of the Wild». 2016.

Haugsbø, Tove; Myerscough, John, «Astruptunet». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Haugsbø, Tove; Myerscough, John, «Astruptunet». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Hedén, Book &, Nikolais natt / Nikolai's Night. Hong Kong Press. Rolfstorp, 2017.

Helliesen, Sidsel, «Nikolai Astrup 1880–1928». Stenersen. Oslo, 1981.

Helliesen, Sidsel, Norsk grafikk i 100 år. Aschehoug. Oslo, 2000.

Helliesen, Sidsel, Himar Rekstens samlinger. Hilmar Rekstens Allmennyttige Fond. Bergen, [1972].

Holm, Hans Henrik, På trakk-ferd med Hans E. Kinck og Nikolai Astrup. Kunstnerforbundet. Oslo, 1971.

Holm, Ivar; Bernhoft-Osa, Theodor, «Nikolai Astrup og Jølster». 1955–05–19.

Holst Halvorsen, Harald, Brevbyte vedkomande sal av Astrup sine grafikk-plater. 1959–01–07.

Holstad, Grete, «Astrup-samleren». 1993–02–05.

Hundvebakke, Jan L., «Astruptunet – Sandalstrand i Jølster». Trondheim, 1979.

Hus, Kunstnernes, Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt. Kunstnernes Hus. Oslo, 1955.

Hus, Kunstnernes, Rolf Stenersens samling. [s.n.]. Oslo, 1936.

Hus, Kunstnernes, Nikolai Astrup 1880–1928: maleri, tegning, grafikk. Kunstnernes Hus. Oslo, 1980.

Hus, Kunstnernes, Norsk tegnekunst i 60 år. [s.n.]. Oslo, 1976.

Huseklepp, Nils, «Sunnfjordtunet». 1955.

Hz., «Nikolai Astrup i kunstforeningen». 1928–11–12.

Hølaas, Odd, «Nikolai Astrups minneutstilling». 1928–11–12.

Høst, Sigurd, «Til erindring om Nikolai Astrup». 1925.

Høst, Sigurd, «Nikolai Astrup». 1932.

Ito, Fumiko, Nikolai Astrup: studier av japanske tresnitt / Nikolai Astrup's studies of Japanese woodcuts. [s.n.]. Førde, 2011.

J., G., «Nikolai Astrups minneutstilling». 1928–10–24.

J., G., «Nicolai Astrup». 1928–11–21.

J., Moss, «Nikolai Astrups minneutstilling i Kunstforeningen». 1928–11–12.

Jackson, David, Nordic Art. The Modern Breakthrough 1860–1920. Hirmer Verlag. Munich, 2012.

Jensen, Carsten, «Livets omveje – et portræt af Nikolai Astrup som tegneseriefigur». Narayana Press. København, 2010.

Jensen, Ib Sinding, «Gjennom det snevert lokale skapte han universell kunst». 1965–12–11.

Jespersen, Fjodolf, Brev frå Fjodolf Jespersen til Nikolai Astrup. 1920–12–29.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrup som Bjørnson-illustratør. Til 100-årsjubileet for Bjørnsons bondefortellinger». 1957.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrups kontakt med landskapets innerste hemmeligheter». 1955–11–21.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrup hjemme og ute». 1956–12–22.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrup». [Konstakademien]. Stockholm, 1956.

Johannesen, Ole Rønning, «Nikolai Astrup». [s.n.]. Oslo, 1955.

Johannesen, Ole Rønning, «Problemet Astrup». 1/7/1956, 1956–01–07.

Jølster kommune, Nikolai Astrup 1880–1928. Jølster kommune. Jølster, 1970.

Jørgensen, Ragnvald, «Gjensyn med Nikolai Astrups kunst». 1956–01–07.

K., «Nikolai Berg – ein jølstramålar». 1950–08–28.

K., Bj., «Kunstforeningen feirer den store jølstring: Minneutstilling for Nikolai Astrup». 1980–03–13.

K., P., «Fra Bergens billedgalleri». 1914–12–07.

KB, Galleri, Kaare Berntsen A/S 60 år. [s.n.]. Oslo, 1990.

KB, Galleri, Vårutstilling. Eldre og nyere norsk kunst. [s.n.]. Oslo, 1974.

KB, Galleri, Høstutstilling. Eldre og nyere norsk kunst. [s.n.]. Oslo, 1975.

KB, Galleri, Vinterutstilling. Eldre og nyere norsk kunst. [s.n.]. Oslo, 1979.

KB, Galleri, Nikolai Astrup. Tresnitt. Kaare Berntsen A/S. Oslo, 1984.

KB, Galleri, Nikolai Astrup – Chr. Krohg. Malerier, grafikk, tegninger, utkast. Kaare Berntsen A/S. Oslo, 1970.

Kabuso, Kunsthuset, Vårt herlige hjem 1914–2014. [s.n.]. Øystese, 2014.

Kaland, Moritz; Lexow, Einar, Kunst og kulturs serie. Bergens Billedgalleri. Gyldendal Norsk Forlag. Bergen, 1939.

Kallhovd, Guttorm, «Getsemanebiletet frå 1926». [u.å.].

Kallhovd, Guttorm, «Vestlandsbygda. Der folkekunsta gror». ukjent. Jølster, 1947.

Karlson, Ove; Grinde, Olav, Mystikk i sommarnatta. Nikolai Astrup. Kunsthuset Kabuso. Øystese, 2008.

Kinck, Hans E., «Hans E. Kinck om Nikolai Astrup». 1928–11–12.

Kinck, Hans E., «Kinck om Astrup». 1928–11–01.

Kinck, Hans E., «Litt om Nikolai Astrup». 1911.

Kinck, Hans E., «Han som var saa fæl til at fri». 1917.

Kinck, Hans E.; Astrup, Nikolai (ill.), «Herborgs-Peren». 1915.

Kinck, Hans E.; Astrup, Nikolai (ill.), «Rausilje-Nils og Lue-Tjuen blev forlikte igjen». 1913.

Kinck, Hans E.; Astrup, Nikolai (ill.), Vestlands noveller. Forening for norsk bokkunst. Oslo, 1942.

Klakegg, Anders O., Bygdebok for Jølster. Ættesoge 1801–1974. [Jølster kommune]. Skei, 1985.

Klakegg, Anders O., «Ved Astrups 100 års minne». 1980.

Klakegg, Anders O., Astrup – Kinck og Jølster. Norsk Bokreidingslag. Bergen, 1987.

Knudsen, Sverre, «R.T. og Astrup». 1911–01–26.

Koefoed, Holger, «Nikolai Astrup: Little Known Mater of the Monotype». 1974.

Koefoed, Holger, «Bemerkninger angående Astrups teknikk som grafiker». Nasjonalgalleriet. Oslo, 1971.

Konstförbundet, Nordiska, Nikolai Astrup 1880–1928. Konstakademien. Stockholm, 1956.

Korsvold, Per, «Fra Kunstforeningen». 1911–01–28.

Korsvold, Per, «Litt om Dahl og Dahl-værelset». 1913–11–07.

Korsvold, Per, «Fra en vestlandsreise». 1914–06–07.

Korsvold, Per, «Harriet Backer». 1916–09–14.

Korsvold, Per, «Vestlandsmalere». 1910–02–10.

Korsvold, Per, «Omkring Rasmus Meyers gave og Bergens billedgalleri». 1916–09–24.

Korsvold, Per, «Rasmus Meyers Samling». 1918–01–21.

Korsvold, Per, «Hos Nicolai Astrup, Jølster». 1918–12–21.

Korsvold, Per, «Hos Nikolai Astrup, Jølster». 1918–12–28.

Korsvold, Per, «Om Nikolai Astrup – II». 1928–10–15.

Korsvold, Per, «Fra Kunstforeningen». 1911–01–21.

Korsvold, Per, «Nikolai Astrups mindeutstilling i Kunstforeningen». 1928–10–09.

Korsvold, Per, «Fra Kunstforeningen». 1911–01–23.

Korsvold, Per, «Nikolai Astrups mindeutstilling i Kunstforeningen». 1928–10–09.

Korsvold, Per, «Nicolai Astrup: Træsnit». 1915–10–13.

Korsvold, Per, «Om Nikolai Astrup – I». 1928–10–13.

Korsvold, Per, «Om Nikolai Astrup – III». 1928–10–16.

Korsvold, Per, «Maleren fra Jölster». 1931.

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. [u.å.].

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. 1920–06–13.

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. [u.å.].

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. 1923–12–30.

Kramer, Per, Brev frå Per Kramer til Nikolai Astrup. [u.å.].

Krantz, Nils, Brev frå Nils Krantz til Nikolai Astrup. 1916–09–23.

Krohg, Christian, «Nicolay Astrup». 1911–01–26.

Kunstforening, Kredittkassens, Næringslivet i kunsten. [s.n.]. Oslo, 1957.

Kunstnerforbundet, For 40 år siden. [s.n.]. Oslo, 1940.

Kunstnerforbundet, Kunstnerforbundet gjennom 20 år. [s.n.]. Oslo, 1931.

Kunstnerforbundet, Fra I.C. Dahl til Nicolai Astrup. [s.n.]. Oslo, 1940.

Kunstnerforbundet, For 40 år siden. Kunstnerforbundets jubileumsutstilling. [s.n.]. Oslo, 1951.

Kunstnerforbundet, Bilder i Kitti Kamstrups eie og Birger Lunqvists tegninger. [s.n.]. Oslo, 1952.

Kunstnerforbundet, Barnebilder i norsk kunst. [s.n.]. Oslo, 1958.

Kunstnerforbundet, Kunstnerforbundet 50 år på utstilling. [s.n.]. Oslo, 1958.

Kunstnerforbundet, Nikolai Astrup. Malerier, tresnitt. Kunstnerforbundet. Oslo, 1971.

Kunstverein, Schleswig-Holsteinischer, Ausstellung nordischer Kunst. [s.n.]. Kiel, 1929.

Kunstverein, Schleswig-Holsteinischer, 150 Jahre Norwegische Malerei: Ausstellung. Schleswig-Holsteinischer Kunstverein. Kiel, 1964.

Kvale, Anne Johanne (ed.), «Engel og Nikolai Astrup i verseform». 1999.

København, Kunstforeningen i, Nikolai Astrup 1880–1928. Christtreu. København, 1965.

L., T., «Nikolai Astrup. Minnesjaaet i Kunstforeningen». 1928–11–13.

Landro, Jan H. , Bernt Tunold. Vestlandsmaler i grønt og grått. Selja Forlag AS. Førde, 2016.

Lange, Marit, «Hvem rotner først på rot?». 2005–04–02.

Lange, Marit, Harriet Backer. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo, 2003 [1995].

Lexow, Einar, «Astrup-utstillingen i Kunstforeningen». 1928–10–10.

Lexow, Einar, «Nikolai Astrup». 1928.

Lincoln, Louise; Magne Malmanger, The art of Norway 1750–1914. Minneapolis Institute of Arts. Minneapolis, 1978.

Lofnes, Solveig Berg, Nikolai Astrup og Jølster. Selja Forlag AS. Førde, 2016.

Lofnes, Solveig Berg, Nikolai Astrup og Jølster. Selja Forlag AS. Førde, 2007.

Loftesnes, Martin, «Kunstnarar på Bru. Med nokre minne om Nikolai Astrup». 1936.

Loge, Øystein, Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Dreyers Forlag. Oslo, 1986.

Loge, Øystein, Nikolai Astrup. Elskaren under trekrona. Det Norske Samlaget. Oslo, 2005.

Loge, Øystein, «Astrup – maleren og grafikeren». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Loge, Øystein, «Nikolai Astrups grafikk – og noen bemerkninger om dens sammenheng med hans malerier». Astruptunet. Jølster, 1990.

Loge, Øystein, Nikolai Astrup. Naturkjensle mot industrisamfunnet. Jølster kommune. Jølster, 1986.

Loge, Øystein, Betrothed to Nature. Det Norske Samlaget. Oslo, 2010.

Loge, Øystein, «Gartneren under ergnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrups malerier». Bergen, 1985.

Loge, Øystein, Nikolai Astrup. Tilhørighet og identitet. Labyrinth Press. [Tønsberg], 2005.

Loge, Øystein, «Astrup – the painter as a graphic artist». Labyrinth Press. Oslo, 2010.

Lund, Børre, «Møte med Astrup-minner i Jølster». 1962–01–27.

Lübecker, Pierre, «To stærke temperamenter». 1965–06–12.

Lübecker, Pierre, «To stærke temperamenter». 1906–06–12.

M.B.L., «Nicolai Astrup». 1905–04–19.

Malraux, Musée des beaux-arts André, Gravure norvégienne contemporaine. [s.n.]. Le Havre, 1978.

Melvær, Sigurd, «Nicolai Astrup». 1929–02–15.

Messel, Nils, Edvard Munch and his Contemporaries. Important Norwegian Paintings. [s.n.]. London, 1990.

Michelet, Johan Fredrik, «Astrups naturstemninger i spennende variasjoner». 1971–01–19.

Mowinckel jr., J. L., «Glimt fra Lexow's Astrup-foredrag». 1928–11–01.

Myklebust), M. (Sverre, «Jølster husflidslag skipa med 54 lagsfolk». 1939–04–21.

Myklebust, Sverre, «Kring Nikolai Astrup og Jølster». 1959.

Mæhle, Ole, «Naturtilbederen Nikolai Astrup i Kunstnernes Hus». 1955–11–21.

Mæhle, Ole, «Mørk og lys natur-mystikk». 1971–01–20.

Münster, Frantz Wilhelm, Brev frå Frantz Wilhelm Münster til Nikolai Astrup. 1920–11–19.

N., G., «Nikolai Astrups siste reis gjenom Førde». 1928–01–31.

N., Hj., «Vestlandets maler. Nikolai Astrup.». 1912–01–16.

Nasgaard, Roald, «Norway: Edvard Munch, Harald Sohlberg and Nicolay Astrup». University of Toronto Press. Toronto, 1984.

Nasjonalgalleriet, Jubileumsutstilling 1814–1964. [s.n.]. Oslo, 1964.

Nazionale, La Caleografia, L'incisione contemporanea in Norvegia. [s.n.]. Roma, 1957.

Nilssen, Jappe, «Kunsten paa jubilæumsudstillingen. Fra de unges sal.». 1914–05–10.

Nilssen, Jappe, «Kunsten paa jubilæumsudstillingen. 'De fjorten'». 1914–05–14.

Nilssen, Jappe, «Træsnit». 1918–05–12.

Nilssen, Jappe, «Nicolai Astrups minneutstilling». 1928–11–13.

Nilssen, Jappe, «Nicolai Astrup». 1911–01–27.

Nordeide, Olai, «Sunnfjord-tunet». 1926–06–09.

Normann, «Vestlandsmaleri». 1911–01–26.

Nygaard, William, «Introduksjon». Forening for norsk bokkunst. Oslo, 1942.

Næsström, Gustav, «Norsk hembygdsromantik i konstakademien». 1956–11–04.

Onsager, Søren, Kunst og ukunst i Nasjonalgalleriet. Oppryddingen april 1942. Det Mallingske Boktrykkeri. Oslo, 1942.

Oslo, Kunstforeningen i, Mitt kjæreste billede. [s.n.]. Oslo, 1936.

Oslo, Kunstforeningen i, Ni malere fra århundreskiftet. [s.n.]. Oslo, 1940.

Parmann, Øistein, «Gå og se Astrup!». 1955–11–23.

Peterssen, Eilif, Brev frå Eilif Peterssen til Nikolai Astrup. 1905–05–20.

Peterssen, Eilif, Brev frå Eilif Peterssen til Nikolai Astrup. 1908–10–28.

Pettersson, Jan Åke; Torkildsen, Åsmund; Eckhoff, Audun, «Nikolai Astrup – en nasjonal identitetsbygger i et internasjonalt perspektiv». Labyrinth Press. [Tønsberg], 2005.

Pigg, «Foran Astrup-utstillingens åpning». 1928–11–09.

Pigg, «Den store Astrup-utstilling i Kunstforeningen». 1928–11–09.

Publique, Ministere de L'Instruction, Un Siècle de Peinture Norvegienne. [s.n.]. Bruxelles, 1950.

Refsum, Tor, «Jubileumsutstillingen». 1971–01–20.

Revold, Axel, Brev frå Axel Revold til Nikolai Astrup. 1922–02–27.

Robbert, Louise; Ydstie, Ingebjørg, Folk – musik – dans i nordisk konst . [s.n.]. Stockholm, 1990.

Romslo, Inge, «Nikolai Astrup og hans asthma». [1990].

S. M. (Sverre Myklebust); Astrup, Nikolai (ill.), «Til omslagsbiletet». 1976.

S., C. W., «Nicolay Astrup». 1911–01–28.

Sandberg, Sverre; Sandberg, Haakon, «Nikolai Astrup». 1973 (?).

Sandnes, S., «Ros-aaklæveving i Jølster». 1928–12–21.

Sandnes, lærar, «Nikolai Astrup». 1928–02–07.

Schetelig, Frida; Schetelig, Alfhild; Lund, Gunbjørg, Brev fra Frida Schetelig, Alfhild Schetelig og Gunbjørg Lund til Nikolai Astrup. 1908–06–14.

Schetelig, Haakon, «Rasmus Meyers Samlinger». 1925.

Schetelig, Haakon, Brev frå Haakon Schetelig til Nikolai Astrup. 1916–01–16 (1917?).

Schetelig, Haakon, Brev frå Haakon Schetelig til Nikolai Astrup, om protestutstilling mot Kunstnerforbundet og om akvarell av Bergen. 27.11.1916. 1916–11–27.

Simonnæs, Per, «Kunstnermiljø tar form i Bergen: med det vordende Vestlandsakademi som stimulator og sentrum». 1952.

Simonæs, Olav, «Astrups malerier og grafikk i Bergens Kunstforening». 1956–01–10.

Sjølie, Ole, «Nikolai Astrup». 1971.

Skappel, A., «Nicolai Astrup». 1911–01–30.

Skat., «Astrup og Nesch på Broadway». 1973–06–26.

Skåre, Jan, «Nikolai Astrup som lærer, veileder og inspirator». 2017.

Skåre, Jan, «Fire brev fra Nikolai Astrup». 1996.

Stang, Mathias, «Astrup-minne». 1980–09–04.

Steen-Johansen, Søren, «Kunst og kunstnere: Nikolai Astrup-utstillingen». 1911–01–18.

Steen-Johnsen, «Nikolai Astrups fargegrafikk». 1971–01–24.

Stenstadvold, Håkon, «Ny norsk bokkunst». 1946.

Stevens, MaryAnne, «Nikolai Astrup: National/International». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. London, 2016.

Stevens, MaryAnne, «Nikolai Astrup: nasjonal og internasjonal». Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. Oslo/London, 2016.

Stiftelsen Modums Blaafarveværk, Nikolai Astrup 1880–1928. [s.n.]. Modum, 1987.

Stiftelsen Modums Blaafarveværk, Drømmesommer: Prins Eugen 1865–1957, Nikolai Astrup 1880–1928, Ulf Nilsen f. 1950. [s.n.]. Modum, 2009.

Storaas, Reidar, Kunst i tiden. Ved Bergens kunstforenings 150 års jubileum. Bergens kunstforening. Bergen, 1988.

Strøm, Charles W., «Nicolay Astrups minneutstilling i Kunstforeningen». 1928–11–15.

Strøm-Olsen, Nicolai, «Med Astrup ut i verden». 2013.

Svendsen, Morten, «Astruptunet: husmannsplass og kunstnarheim». 2005.

Sørensen, Gunnar, «Munchs og Astrups tresnitt». 1980.

Sørensen, Henrik, Brev frå Henrik Sørensen til Nikolai Astrup. 1922–11–22.

T., B., «Jølstringerne hædrer Nikolai Astrup». 1923–06–01.

T., R. (Rolf Thommesen), «Astrup». 1911–01–23.

T., R. (Rudolf Thygesen eller Rolf Thommessen), «Astrup-utstillingen. En suksess.». 1911–01–26.

Thaulow, Fritz, Brev frå Fritz Thaulow til Nikolai Astrup. 1906–10–23.

Thiis, Helge, «Nicolai Astrup». 1928–11–17.

Thiis, Helge, «Nicolai Astrup. Minneutstilling i Kunstforeningen». 1928–11–17.

Thiis, Jens, «En strid som maa kvæles i fødselen». 1928–10–06.

Thomassen, Asbjørn; Idsø, Liv Marit (red.), Faner i den frilynde ungdomsrørsla. Bokbyen Forlag og Noregs Ungdomslag. Oslo, 2014.

Thommesen, Rolf, «Kunst». 1905–04–16.

Thornam, A., «Nicolai Astrup». 1911–01–27.

Thorp, Olaf, «Kunstavdelingen». Grøndahl. Kristiania, 1924.

Tvedt, Wilhelm, «Små erindringsbilleder. Annen artikkel». 1937.

Valkonen, Olli; Leena Riihentaus, Norjan taidetta / norskt måleri: 1820–1940. [s.n.]. Helsinki, 1979.

Vik, Synnøve Marie, Hans E. Kinck 150 år. [s.n.]. Øystese, 2015.

Vikin, Daniel; Hårklou, Johannes (tone); Astrup, Nikolai (ill.), «Jubilæums-song (Jølstring)». 1953.

Vreim, Halvor, «Nikolai Astrup som prydkunstner». 1930.

Vreim, Halvor, «Nikolai Astrup og Jølster». 1928–11–10.

Werenskiold, Erik, Brev frå Erik Werenskiold til Nikolai Astrup. 1908–05–16.

Wiig, Einar, Kunst i vest: Nikolai Astrup, Bernt Tunold. [s.n.]. Jølster, 1987.

a., «Fra Kunstforeningen». Bergen, 1908–05–05.

a., «Vaarudstillingen». Bergen, 1908–05–27.

b. (Bang), «Hos Blomqvist». 1905–04–13.

b. (Bang), «Nikolai Astrup». 1911–01–21.

billedgalleri, Bergen, Grafikk: teknikk og historie. [s.n.]. Bergen, 1951.

d., «Herlig Astrup-utstilling i Bergens Kunstforening». 1980–03–13.

jr., J. L. M., «Kinck Astrup og – Sæverud?». 1928–10–18.

kommune, Jølster, Brev om Astrup-arkivet. 1986–02–26.

kunstforening, Bergens, Et utstnitt av bildende kunst i Bergen og fylkene fra 1900–1953. [s.n.]. Bergen, 1953.

kunstforening, Bergens, Bergen i billedkunsten arrangert i anledning Festspillene. [s.n.]. Bergen, 1954.

kunstforening, Bergens, Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1928.

kunstforening, Bergens, Utstilling av vestlandsk malerkunst. [s.n.]. Bergen, 1922.

kunstforening, Bergens, Sort og hvidt av Rasmus Meyers samlinger. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1920.

kunstforening, Bergens, Kunst og Ukunst. [s.n.]. Bergen, 1943.

kunstforening, Bergens, Medlemmenes egen utstilling. A/S John Griegs Boktrykkeri. Bergen, 1941.

kunstforening, Bergens, Utstilling av vestlandsk og trøndersk kunst. [s.n.]. Bergen, 1926.

kunstforening, Christianssands, Norsk malerkunst fra 1800 til 1930 årene. [s.n.]. Kristiansand, 1972.

kunstforening, Oslo, Stemningslandskap. Norsk nyromantikk ved århundreskiftet. [s.n.]. Oslo, 1973.

kunstmuseum, Haugar Vestfold, Natten i norsk maleri. [s.n.]. Tønsberg, 2001.

kunstmuseum, Lillehammer, 100 år – 100 landskaper. [s.n.]. Lillehammer, 1999.

malerisamling, Lillehammer bys, Nikolai Astrup. Malerier, tresnitt. [s.n.]. Lillehammer, 1971.

rs., «Du verden for en kunstner!». 1980–03–13.

saude, Ministério da educação e, Exposição de Pintura e gravura norueguesa. [s.n.]. Rio de Janeiro, 1952.

te´s-Gravenhage, Gemeentemuseum, Hoonderd Jaar Noorse. [s.n.]. Haag, 1949.

ukjent, «Fra Nordfjordeid». 1914–06–20.

ukjent, «Paa Jølster hjaa Nikolai Astrup». 1916–01–17.

ukjent, «Fra Kunstforeningen». 1914–11–21.

ukjent, «Dagsnyt». 1918–02–20.

ukjent, «Nic. Astrup». 1918–05–09.

ukjent, «Billedgalleiiet [sic]». 1915–05–27.

ukjent, «Sort og hvidt». 1918–05–29.

ukjent, «Conrad Mohrs legat». 1919–04–24.

ukjent, «Maleren Nikolai Astrup er død». 1928.

ukjent, «Nikolai Astrup». 1928–01–24.

ukjent, «Nikolai Astrups siste ferd». 1928–02–03.

ukjent, «12,000 besøkende paa Astrup-utstillingen i Bergen». 1928–11–06.

ukjent, «Minneutstilling over Nikolai Astrup». 1928–07–19.

ukjent, «Kunstnerforbundets Udstilling». 1911–02–14.

ukjent, «Minneutstilling over Nikolai Astrup». 1928–08–27.

ukjent, «Sunnfjord i norsk kulturliv». 1928–12–21.

ukjent, «Mysteriet med de tre Astrup-billeder opklaret». 1928–10–06.

ukjent, «To betydningsfulde utstillinger». 1928–11–08.

ukjent, «Har Nationalgalleriet nektet å låne ut billeder til Bergen?». 1928–10–06.

ukjent, «Astrups minneutstilling». 1928–11–10.

ukjent, «Bergenserne har ret». 1928–10–06.

ukjent, «Minneutstillingen for Nicolai Astrup». 1928–11–13.

ukjent, «Nationalgalleriets Astrup-billeder blir utlaant til Bergen». 1928–10–06.

ukjent, «Rekordbesøk i Kunstforeningen». 1928–11–19.

ukjent, «Astrup-udstillinge aapnes i Kunstforeningen onsdag». 1928–10–08.

ukjent, «Kunstnerforbundet». 1911–03–23.

ukjent, «Vældig indryk paa Astrup-utstillingen i dag». 1928–10–10.

ukjent, «Kunststipendier». 1903–04–23.

ukjent, «Hvad Munch-utstillingen var for Oslo, bør Astruputstillingen bli for Bergen!». 1928–10–11.

ukjent, «Kunstforeningens Vaarudstilling». 1908–05–02.

ukjent, «Astruputstillingen aapnet». 1928–10–16.

ukjent, «Paa Astrups Utstilling». 1911–01–24.

ukjent, «Anmeldernes jubel». 1928–10–18.

ukjent, «Kunstnerforbundet». 1911–01–23.

ukjent, «Kunstforeningens tombola». 1928–10–18.

ukjent, «Træsnit». 1908–05–13.

ukjent, «Indtryk fra Astruputstillingen». 1928–10–25.

ukjent, «Kunstnerforbundet». 1911–01–24.

ukjent, «'Kunst for folket' og Astrup-utstillingen». 1928–10–26.

ukjent, «Kunstnerforbundet». 1911–02–07.

ukjent, «Astrup-utstillingen forlængst en sukces». 1928–10–29.

ukjent, «Træsnit». 1918–05–13.

ukjent, «Astrup-utstillingen». 1928–11–01.

ukjent, «Trollmannen frå Jølster. Eit program om vestlandsmålaren Nikolai Astrup, musikk av Geirr Tveitt». 1961–12–26.

ukjent, «En maleriutstilling arbeiderne bør se». 1928–12–06.

ukjent, «Maleriauktion». 1917–03–30.

von Erpecon, Georg, Brev frå Georg von Erpecon til Nikolai Astrup. 1927–09–20.

Ødvin, Magnhild, «Nikolai Astrup 1880–1928». 1930.

Ødvin, Magnhild, «Nikolai Astrups brever». 1928.

Ødvin, Magnhild, «Nicolai Astrup». 1927.

Ødvin, Magnhild, «Nicolai Astrup. Vestlandets store maler». 1927.

Østenstad, Anna, «Prolog – eller minnedikt om kunstmålaren Nikolai Astrup». 1988.

Øvrebø, Ludvig, «Maleren Nikolai Astrup». 1928–11–30.