Teknisk informasjon

Proveniens

-1904-1904-:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1928-1969-:

N. N.

-1969-1970-:

Oppbevares hos

Blomqvist Kunsthandel

-1970-2005:

Kjøpt på auksjon av

Privat eier

2005-current:

Arvet av

Privat eier

Bibliografi

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Dreyers Forlag, 1986.