Teknisk informasjon

Proveniens

-1899-n.d.:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

n.d.-2009:

N. N.

1988-1988:

Oppbevares hos

Blomqvist Kunsthandel

2009-2009:

Oppbevares hos

Blomqvist Kunsthandel