Teknisk informasjon

Proveniens

-1899-1928-:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1989-1989:

Oppbevares hos

Ulving Kunsthandel