Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1920

Transkripsjon:

Siri Katinka Valdez

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kramer, Per
1920
ubb-ms-1808-h-07, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

2 sider

Transkripsjon: Siri Katinka Valdez

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære Kramer!

Modtog nù ved hjemkomsten fra fjeldet dit brev, som 

jeg iler med at besvare, – da det jo haster med den 

proforma skrivelse, som jeg skal gjöre saa godt jeg

kan, – det var meget, jeg skulde skrevet om nù;

jeg var daarlig og reiste paa fjeldet (som Jens Block

næsten) og har nù ligget 5 uger paa et par sætre

med kone og börn og badet hver dag i bræ elvene og

kom mig storartet, – men da jeg kom tilbage til bygden 

og havde været her 2 dage, kom asthmaen igjen 

og har plaget mig slemt nù – baade nat og dag. –––

Posten er ventendes – "vor dröm" faar være til en anden 

gang – : hùsmandsloven er gaaet igjennem, og bygsel-

folkene kan nù med loven i haand expropriere, om de

önsker det – Ja mere senere. Alle hilser dig og dine

og mest din hengivne N. Astrup

Vedlagt "proforma" skrivelse

Oversettelse

Dear Kramer!

Received your letter just now upon returning from the mountains, which 

I hasten to reply to, – as it is urgent to pen 

the pro forma statement, which I shall do as well as I

can, – there is so much, that I would like to write about now;

I was ill and went to the mountains (like Jens Block

almost) and have stayed for 5 weeks at a couple of mountain grazing farms

with wife and children and bathed daily in glacial rivers and

recovered wonderfully, – but when I returned to the village 

and had been here 2 days, the asthma returned 

and has plagued me terribly – both night and day. –––

The postman is arriving – “our dream” will have to wait until another 

time – : the cottar’s law has been passed, and the cottar

people can now with law in hand expropriate the property, if they

wish – Well more later. Everyone sends their wishes to you and your family

and most of all your devoted N. Astrup

Enclosed the “pro forma” statement