Brev

Astrup, Nikolai til Bojesen, Ernst
1907

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Bojesen, Ernst
1907
B4b-5, Det Kongelige Bibliotek

4 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Transkripsjon

Hr. Bojesen.

Idet jeg takker Dem for brevet og

for Deres ùdtalelse om at De

tror at det alligevel blir mig der

Björnsons noveller saa skal jeg ogsaa

faa lov at sige at jeg vil gjöre mit

yderste for saa snart som mùligt at

kunne tage ordentlig fat paa opgaven.

Den væsentligste hindring for mig har

egentlig været mine fortvivlede ökonomi-

ske omstændigheder – men da jeg har

godt haab om til hösten at kunne faa

et af de större stipendier saa vil jeg

da for förste gang faa anledning til

helt at kùnne fordybe mig i studiet

af illustrationerne. Werenskiold skrev

til mig og bebreidede mig at jeg ikke

havde sögt stipendier i den senere tid

da han troede, jeg havde gode udsigter

til at faa et saadant; – thi da jeg

i höst som yngste medlem af gruppe 

No 1 deltog i den norske ùdstilling

paa Charlottenborg, fik jeg en ùdmærket

kritik i de danske blade – Jeg tillader

mig at vedlægge et ùdklip af en

saadan kritik, der var optaget i de 

norske blade en af de förste dage efter 

udstillingens aabning.

Thaùlow skrev til mig et par dage

för han döde, at han nettop havde 

seet mine ting paa den norske udstil-

ling i Kjöbenhavn, han siger deri:

"Deres ùdstilling i Kjöbenhavn var ùd-

mærket og interreserede mig i höi 

grad. – Jeg holde Dem og Sohlberg for

de betydeligste af vore ùnge kunstnere."

Han skrev endvidere, at han önskede,

at jeg iaar skulde have den af ham

opsatte "Taùlowpris" for ùnge kùnstnere;

og han havde skrevet til Norge og 

gjort henvendelse til malerne om at

tildele mig samme "Thaùlow pris" som

han havde overladt til norske malere 

at ùddele. Imidlertid döde Thaùlow

straks efter – för Thaùlowprisens ùddeling

fandt sted, og da blev der intet hensyn

taget til hans önske – tiltrods for at

Werenskiold gjorde, hvad han kunde for

at jeg skùlde faa den.

Jeg nævner kùn dette for at vise,

at jeg virkelig har grùnd til at

vente mig et stipendiùm med det

förste (til hösten), og at jeg saaledes

atter vil kunne tage fat paa Deres

opgave med frie hænder, hvis De endnù

vil have taalmodighed med mig 

til nok en pröve – Jeg gjör selvfölge-

lig notater og ùdkast til illustrationerne

naar tiden tillader mig det, men jeg

er jo nodt til stadigt arbeide for at

leve, og da gaar det selvfolgelig smaat

med opgaven, især naar man samtidig

skal skjötte sin udvikling som maler.

Med tak for Deres gode tro om mig

er jeg Deres

ærbödigst forbùndne

Nikolai Astrup

Adr. Myklebùst

Jölster

Söndfjord

Post Restante: Sanddal

Söndfjor

Oversettelse