Brev

Kramer, Per til Revold, Reidar
1943

Transkripsjon:

Johan Kristian Milde

Side

  • 1
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Kramer, Per til Revold, Reidar
1943
ubb-ms-1809-10-2, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

1 sider

Transkripsjon: Johan Kristian Milde

Transkripsjon

Reidar Revold

c/o Blick,

Niels Juells gt 50 Oslo

I anl Deres <skrivende> om kvinneportrett

av maleren N A. Kan jeg meddele Dem

at et saadant billede, særlig egnet til dette

formaal – er portrettet av malerens mor.

Billedet er hos enkefrù Astrup i Jölster.

Da det i denne tid er vanskeligt for mig at

nå derop <og> håplöst at få noe <resùltat> ved

henvendelse til frù A. – har jeg besluttet at 

skrive til malerens bror, sogneprest A. som for-

tiden er utvist fra sit embede her i byen og må

opholde sig i <skjùl> andre steder, han har da valgt 

Jölster til eksil. Gjennom prest A. skal <jeg> da

forsòke at få billedet <fotograferet> og <maalt>.

Billedet er et særdeles godt og <karakterfuldt> billede,

og dem som så billedet på A-minneuts. vil sikkert

huske det som et fremragende arbeide.

Så snart jeg hörer fra sognepr. skal jeg meddele

Dem resultatet. {...} 

Oversettelse