Brevutkast

Astrup, Nikolai
Etter 1919

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transkripsjon
Oversettelse