Brev

Astrup, Nikolai til Kinck, Hans E.
1913-06-10

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Side

  • 1
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kinck, Hans E.
1913-06-10
Ms.4°1685-66501, Nasjonalbiblioteket

1 sider

Transkripsjon: Jenny Sæterbakken

Transkripsjon

Trykkskrift:

= rp = forfatteren kinck bestum kria

   vassenden i jölster 97/7 14/13 10/6 1913 10.30 f

stor tak. utvirk litt mere tid illùstrationerne

       astrup

Skrevet med penn:

Maleren Astrùp

Vassenden

Jölster

Udvirket tre ùger. {...} dog {...} som <yderste> frist {...} <udi> juli

Kinck

Oversettelse