Brev

Astrup, Nikolai til Kamstrup, Kitty
1919-05-13

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Kamstrup, Kitty
1919-05-13
Brevs.305-66490, Nasjonalbiblioteket

4 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Transkripsjon

                       Sandal i Söndfjord 1919

             Kjære frk. Kamstrùp!

Tùsend tak for Deres venlige brev og

for pengene! – har den ukjendte giver

tjent sa meget paa mit billede da?

eller er det af medlidenhed med en

ùssel kùnstner? Jeg skulde

imidlertid være meget taknemlig

for at faa vide, – (om ikke eierens navn) –

saa dog, hvilket billede det var, – eller

hvor den nye eier nù befinder sig –

de fleste af mine billeder har jo skiftet 

eier flere gange, og jeg har ingen ahnel-

se om, hvor de befinder sig, – jeg har

flere gange faaet opfordring om at holde

en retrospectiv udstilling i Bergen, – (der

er jo mange af mine gamle ting, som

ikke har været udstillet hverken i Bergen

eller Kristiania), – og om jeg skulde efterkom-

me en af de mange opfordringer, jeg har

faaet her fra Vestlandet, om at holde en

retrospectiv ùdstilling, saa veed jeg ikke,

hvorledes jeg skùlde finde mine billeder 

eller mine "billedeiere"; – forresten er

mine ting kanske heller ikke saa meget

værdt. – Jeg lider av en spyttende

selvforagt for tiden, – og jeg har en 

fölelse af, at andre har den samme

foragt for mig, – trods alle borgerlige

ùdtalelser i modsat retning, – jeg fölte

det samme, da jeg for en tid siden fik

Jean Heiberg’s brev, – han ventede med

at skrive til mig indtil den dag, han

reiste, – det var jo omtrent, som han vilde

sige paa en pen maade, at han intet

vilde have med mig at bestille, – jeg var 

jo forberedt paa at reise samtidig til Paris

og faa stùdere ùnder hans veiledning og bad

ham opgive en adresse, hvor vi kùnde

træffes – jeg "vilde ikke plage ham med 

mit selskab paa reisen", – men han opgav

ingen adresse, – og da forstaar jeg nok; – 

jeg reiser da ikke til Paris nù, – jeg har 

ogsaa fortiden en gjentagelse af "den spanske"

syke", – men jeg reiser sydover, saa snart jeg

kan, – og saa faar jeg fortsætte som för:

male og male om igjen, – om jeg mùligens 

en gang skùlde blive klar over sakerne,

paa egen haand.

Kanske faar jeg imidlertid höre noget

fra Sörensen eller Heiberg, – om de allige-

vel skulde være villige til at lære

mig noget, – veed De deres adresser,

og vil De opgive mig dem, saa vil jeg

gjöre et sidste forsög paa at faa en

af dem til lærer for en tid, – jeg beder

jo ikke om andet end at faa bo etsteds

i nærheden og faa en ùgentlig korrektur (mod betaling); – 

jeg har jo arbeidet meget med kùnst,

og den omstændighed, at jeg har "kjört

mig fast" i kùnsten’s (for tiden ùlændte

före) – skùlde vel ikke gjöre mig aldeles 

ùmùlig for all fremtid som kùnstner?

Ja jeg er kanske for mistænksom – sig

i allefald intet til Sörensen eller Heiberg

om, hvad jeg har skrevet – Hils dem fra 

mig, naar De skriver! Min kone

beder mig hilse og takke Dem hjerteligst

for alt, De har gjort for os; – vore 4 

barn lever bra og springer allerede

"barfodede" ude, – ùndtagen den mindste; – 

for 8 dage siden laa her sne, – nù er

skogen grön, men der er endnù en del

is paa vandet. – Skulde De ikke ha 

lyst at besöge os en gang, – og se hvor

vakkert her er – særlig om vaaren? –

Hils Thygesen og Otto Johannsen – og vær 

selv hjærteligst hilset fra Deres

hengivne

Nikolai Astrup

Sandalstrand 13/5–1919.

Oversettelse