Brevutkast

Astrup, Nikolai
1919-1921

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brevutkast

Astrup, Nikolai
1919-1921
C.2.6.O.7.L.6_10, Jølster Bibliotek

2 sider

Transkripsjon: Jenny Sæterbakken

Transkripsjon

Sider mangler.

                    ÷ 3

ikke et svar – da man heller ikke næste

halvaar krævede mig, skrev jeg atter og

gjorde kredsykekassen opmærksom paa

forholdet og at jeg vilde være uden ansvar herefter, min tjeneste men heller ikke da fik jeg

min tjeneste svar. Da der saa var gaaet 2 aar sendte

jeg et skarpt brev (oplæst for vidner og

rekomanderet) –, thi nù var jeg sikker

i min sak, at man med vilje ikke

sendte mig halvaars krav fordi man

vilde faa mig stemplet i bygden (<overfor> bygdesladderet) som en der

"ikke betalte", og for at faa en ný klage-

post mod mig til at "besvære" sig over til riks forsik-

rings anstalten. Endelig i aar kommer man

nù med krav for de 3 aar – fordi man

fandt tiden beleilig, nù da jeg havde ligget

haardt syg i over et halvt aar efter först at have havt spanskesyken i flere maaneder og fordi jeg jeg som

fölge af <min> uarbeidsdygtighed var nedsunken i gjæld,

(jeg har jo kone og 4 barn at fosörge <nù> i dyrtiden;)

Man beregnede da at jeg ikke straks vilde klare faa ordnet

belöbet – der gik vilde ogsaa gaa en tid at skrive til tjeneste-

pigens <mand> som er paa et anlæg. ({...} jeg forstaar jeg ikke vil saa lang tid <efterpaa> betale <for> hende

og saa fik man Saaledes kunde jo sykekassen faa god tid til at "besvære" sig over for

riksforsikringen medens jeg var optaget med

3 +

at ordne saken – Jeg fandt imidlertid at

jeg ikke vilde krangle med kredsykekassen

om belöbet og sendte det derfor af min

egen kasse denne gang og {...} som jeg næsten altid har maattet gjöre og betalte ogsaa for det sidste da pigen ikke var i {... ...} aar)

da tjenerne er uvillige Jeg skylder altsaa ikke

kredsykekassen en öre, tvertimod skal jeg

have noget tilgode <henimod>. 60 <kr> 70 kr hos dem som blev for

meget indsendt da skille mynt ikke er

at opdrive her i grænderne.

Men jeg blev som sagt ikke forbauset over

"besværingen og jeg var derfor saa godt forberedt paa dette saa at

det skal nok blive "et slag i luften" for kredsykekassen:

thi jeg har nemlig sort paa hvidt for at man

ikke har sendt mig et eneste krav eller meddelelse i den paa ankede -talte

tid, jeg har en udtalelse af fra selve formanden selv forretnings foreren i kassen – hvori

han siger at denne konto ikke "at halvaars

krav var ikke var utsendt" (til mig).

Ligeledes {...} har jeg "sort paa hvidt" for at

kredsykkekassen har modtaget 2 af

mine "pùrringer" og eller forespörgsler (de to

rekomaderede breve kan man nemlig ikke

komme sig ifra) af {...} <naar> de to purrings-<skrevets> var af

12/2 1918 og 23/2 1919,. {...} Jeg havde jo

Resten av brevkladden mangler.

Oversettelse