Brevutkast

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1921

Transkripsjon:

Tove Kårstad Haugsbø

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 9,
  • 10,
  • 11,
  • 12
Transkripsjon
Oversettelse

Brevutkast

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1921
C.2.6.O.7.L.6_9; C.2.7.O.7.L.7_4, Jølster Bibliotek

7 sider

Transkripsjon: Tove Kårstad Haugsbø

Transkripsjon

Sider mangler.

III

mig ùmuligt at finde den tegnng jeg lovede Dem, men

jeg har endnù ikke opgivet haabet om at finde den –

men alt er i en sörgelig forfatning derinde – jeg har været

syk nogle aar og saaledes ikke faaet se over mine ting

2 familier har faaet bo i husener derinde og alle mine

tegnnger og studier som laa pakket i en mængde kasser

slig at der var en slags orden i det hele er nu tömt

udover gulvet paa loftet i en haùg en masse er

til trakket og i stykkerrevet – antagelig har en af

de familier som fik bo der (gratis) havt bruk

for veed og har tömt kasserne og hugget dem op

eller de har havt bruk for kasser naar de skulde

flytte – Jeg finder saaledes en masse af mine

arbeider helt ödelagt – (trakket paa med skidne

sko og kröllede og istykker revne) – det er ikke

noget hyggeligt arbeide at sortere ud igjen sligt

og jeg har været i daarlig humor hver gang jeg har

været derinde – imidlertid har jeg hvergang fùndet

nye tegninger som var nogenlùnde bevarede og jeg er

sikker paa af finde flere endnù – forelöbig har

jeg som sagt taget ud nogle pennetegnnger som jeg sender Dem og jeg har

sat et lidet Nr. eller tal nederst i hjörnet paa

hver af dem. Nr. 1 "Bukken paa taget Dem om

at have det et sligt uhyggeligt motiv vil De kanske ikke synes

er noget at have paa væggen – det er imidlertid et mo-

tiv som har lagt mig sterkt beslag paa mig – Det

er til Dem om De bryder Dem om at have det – det

er min bedste penne tegnng synes jeg selv – det er den

eneste jeg har tegnet direkte efter naturen med pen

uten forudgaaende {...} blyant studiùm – den har derfor

noget af den impressionistiske friskhed og lùft som

der burde være over en pennetegnng – sligt kunde jeg

ikke gjöre nù – der har jeg altsaa naaet toppen – paa 

det omraade – jeg vilde aldrig sælge den tegning men

hos Dem veed jeg at den er i gode hænder – her hos

mig selv blir saa meget ödelagt at jeg vil være glad om

De vil have den – Nr. 2. Lik dansen som jeg ogsaa var tænkt at

"prakke" paa Dem vil De vel synes er et allfor uhyg-

geligt motiv til at have paa væggen – ja det er et

gammelt hedensk Jolstermotiv – som kansk kan

have sin kulturhistoriske interesse – motvet har op-

taget mig sterkt siden jeg som gùt saa det – min

far tordnede fra prækestolen mod den <ugudellge> og hedenske skik

saa den forsvandt helt. – Jeg havde som gùt luret mig

bort paa nabogaarden af nyskjærrighed nettop fordi

far have talt om det "hedenske" ved skikken og jeg

<kan> jeg husker alle dage den underlge gùfs af heden-

skab som jeg oplevede – For at hædre den döde forend det egentlige gravöl kom man

<sammen> og dansede og drak medens den döde laa paa likstra altsaa forend liket blev lagt i kiste

Og der blev holdt gjilde mere stoiende end i noget

bryllup – med hujing og dans der i et dögn – I gjennem

IIII

larmen hörte jeg ofte at den döde blev ropt paa

navn – flere gang det virkede saa mystisk paa mig – det var næsten som

en hedensk ofring eller lignende som foregik – jeg forstod ikke det heler

men fölte det desto mere – Gulvet ristede af danstak-

ten i "Jölsterspringaren" saa jeg syntes skinbarlig at

liket stundom trampede takten med og spændte {...}

i sengekarmen med, med de sorte likströmperne som fodderne som var ifört sorte lik-

stromperne og stak ud saa uhyggelig ud under det knappe liklaken.

Det hele var trods al barokk og uhygge dog noget

næsten höitideligt ved som noget af gammel kultùr

særlig da folket kom ind i stùen i sine sorte klær og

hvide sjortærmer og kvinderne havde ogsaa sorte silke-

törklær paa hodet – Et lys brændte hele tiden i en

gammel barok <vred> snoet lysestake ved likets hode

det var ild fra en "spik" (lang flis som brùgtes i gamle

dage som belysnings)middel) en spik som den döde havde holdt

i haanden i dödsöieblikket – man var altid nöie

med at række den döde en slig spik med ild i det

han ùdaandede og det betragtedes som et sikkert bevis

paa salighed hvis den döende under opbydelsen af

sine sidste kræfter var i stand til krampagtig at holde spiken fast paa

den brændende "spik", ind i til dodskampen var over – da blev et

lys tændt med den samme ild og det lys maatte ikke

slukkes förend den döde var ùdbaaren af gaarden huset (da blev

lyset baaret foran og der <blev> taget mange varsler). Paa disse likdanser blev der

drùkket mere end almindelig den döde havde oftest altid selv

lavet öllet i betimelig tid saa det var af særlig god og

Sider mangler.

V

maler aldrig "sælger" – men hos Dem veed jeg at det kom-

mer i gode hænder og hos mig er den ùsikker for bevarelse.

Jeg har ofte tænkt at lave en bok om Jölster + om

gamle skikke og sagn som jeg har nednoteret en del

af (et sagn om röveren som blev skudt Ha da han 

sat naken og medens konen "bötede" paa at hans eneste dragt – er jo

offentliggjort). Men jeg har saa mange jern i elden

at derover blir ikke "noget af noget". Skulde jeg komme

til at lave noget saadant faar

De andre tegninger er for en del studier til Bjornsons: "En

glad gùt. Nr. 3 "Nù er bukken min" sa jenten – kjender De

texten til – den er udfört i en manèr som ikke bruges almin-

delig nù tildags – og virker derfor g noget antik (pateneret). jeg

har sat 50 kr. paa den (paa bagsiden). Nr. 4 et forsök i malerisk

virking med pen og den tegning gaar kanske maleriet for nær – det

er med andre ord for liden benyttelse penne teknikkens karakter. (Texten har

jeg ladet hænge löselig ved saa den kan bortsjæres. Jeg har sat

Kr. 30 – paa den – det er halvdelen af den pris som jeg i de billige tider jeg skulde havt pr. illustration ifald

jeg havde kommet ud af det med forlaget (dette forlangte som jeg vistnok for

har nævnt at jeg skulde (lave mere sol (og söndag) og tegne "lyst" som Werenskiold – et par forsök

i den retning gjorde jeg ogsaa og et af disse er nr. 5. jeg har

sat 40 kr paa den. Nr. 6 er bare en studie efter naturen – jeg synes selv

der opnaaet er lidt mere enkelhed og monùmentalvirkning i denne detail end i

den samme paa nr. 4. men da det bare er en detail har jeg

kùn sat Kr. 25 paa den. – N.7. er ogsaa et forsök i den af

forlaget önskede lyse maner – det var ikke efter mit hode og 

jeg har da om jeg end tror at folk flest vil like den værdsætter jeg den

kùn til Kr. 25 den ogsaa. Nr. 8 af næsten samme motiv synes jeg selv bedre

om – den har i allefall en vis teknisk dygtighed i det jeg delvis har opnaaet 

en teknisk vanskelighed som at lave hvide birkestammer i et hvidt

snelandskap – den sterke bevægelsen i gutten som hugger er ogsaa en vanskelighed som 

jeg synes jeg har klaret, men maneren penneteknikken er kanske lidt ùfri 

paa grund af at det lille format som alt skulde tegnes i – 

jeg har sat denne tegning pris; Kr. 50 – I Nr. 9 har jeg opnaaet 

en friere penne teknik og mere monùmentalvirkning af samme motiv men 

folk flest vil ikke liker den ikke saa godt – den er dem for "bredt"

gjort – jeg sætter den derfor kùn i 30 kr. (halv pris dengang). – 

I nr. 10 "Snefald i skogen" har jeg til en vis grad lykkelig klaret at forbinde

den "lyse" maner med min egen fölelse – (den indledede et

trist kapittel i "en glad gùt") – jeg har halv pris sat Kr. 30 paa den ogsaa. 

Nr. 11 er et forsök paa i pen at klare det mystiske lys fra

en "spik") (fakkel) i en dansestue – folk var begyndt at negte

ungdommen rùm til dans – og der blev danset i en gammel

röikstove uden lampe og spiken blev taget i brùk igjen som

i gamle dage saa jeg fik anledning at se denne middelalderske 

mystiske belysning men resultatt af mine studier svarede ikke

til forventningerne – det blev i allefald ingen "Rembrandt". – 

Jeg taxerer den derfor ikke mer hoier end til Kr. 25. Nr. 12 er ogsaa

et forsök i lysmystik med pen fra en lade den mystikken er mere lykkedes 

mig her end i foregaaende men det er formeget henimod radering

(for lidet penneteknik) – jeg sætter derfor prisen lav Kr. 20 – 

Nr. 13 "Afskeden" er et motiv som jeg tænkte at male da kompositionen er god – det kan ogsaa

kanske have sin interesse at jeg der for en har studered en virkelig 

ægte fjordhest – som nù ikke existerer mere (takket være statens konsù-

lenter) – et forfalsket exemplar af en fjordhest staar udstoppet i mùseet

til evig skam for norsk dyre avls) klùss) – det var nettop den samme hest – ("Rimfax" –

som af staten blev benyttet til at ödelægge hele racen) Denne tegning er jo 

VI

liden men tildels god og jeg sætter den derfor til 40 Kr. – Nr. 14

en studie i pen af en kat som leker med ungerne er jo bare en skisse

og sætter bare i 15 kr. – Nr. 15. "Frierikvelden paa fjeldet" er 

ogsaa fra "En glad gut", som De vil se er næste nr. ogsaa

af samme motiv. Nr. 16 blev om igjen tegnet for at tilfredsstille 

folaget og der er jo unegtelig mere "söndagsstemning" over det men jeg selv 

saavelsom de kunstnere som har seet begge tegninger foretræk-

ker Nr. 15 som er originalen og som ogsaa er mere malerisk. – 

Jeg har sat dem begge til i en pris af 40 kr. pr. stk. – Nr. 17.

er en pennetegning fra den gamle præstegaard. – hvor Jeg sögte 

her at naa maneskins mystikken med pen – det havde jo

kanske været lettere med et andet materiale, jeg manglede

desùden toùsch dengang og ùdförte derfor tegninger med blæk

(noget som jo dog ikke skulde forringe dens kunstneriske værdi)

Jeg synes selv jeg har opnaaet noget af den min barndoms fölelse af mystik

som jeg syntes der hvilte over dette landskab – særlig i maaneskin

jeg syntes altid der var en næsten musikalsk rythme over linjerne 

i dette landskab – noget næsten trist maaneskinsagtig, noget i moll.

Jeg har ofte tænkt at sjære det i træsnit men motivet er for 

tendert til at gjöre sig i den teknik – tror jeg – der var

kanske raderingen paa sin plads. De synes kanske jeg er for dyr

naar jeg forlanger Kr. 70 for den. Til höire ser De en del af den 

ene flöi i den gamle præstegaard den laa delvis i skyggen fra 

den anden flöi hvori jeg stod og tegnede og hvor vi gutter laa da vi blev storre. Den flöi som vises 

paa tegningen (til höire) er forresten det sam samme f hvorfra Deres interiör  

er hentet, det barnekammer <loftetet> vendte ùd mod taket paa

det hùs, hvis gavlvæg er halvt dækket af skyggen fra præstegaardens

anden flöi. Der er {... ... ... ...} landskab som jeg har 

seet saa ofte paa som dette De synes kankse jeg forlanger for meget

naar jeg nù sætter Kr. 75 paa denne tegning – men jeg forsikrer

Dem om at det er billigt ligesom ogsaa de andre

priser og jeg solgte ikke heller disse ting hvis jeg ikke for tiden

var i slige ökonomiske vanskeligheder – {...} <priserne er kùn>

ogsaa for Dem og andre af <Deres> {... ... ... ...}

eller lign. billeder af mig för. I fald De <vilde> beholde alle tegningerne

selv kan jeg kanske slaa yderligere af – det disse tegninger 

skulde jo tilsammen blive 535 Kr. og jeg slaar da <af> til Dem 

de 35 – saa det blir noiagtig 500 Kr. – selvfölgelig kan De da

om de vil overlade til Deres venner hvad De finder for godt ikke 

passer Dem – (der er jo flere af lignende samme motiver) – næsten 

dubletter) – som De rimeligvis ikke vil have) – Hvis jeg nù

senere finder frem flere tegninger skal jeg da sende

dem ogsaa? – Der er desværre forsvùndet mange ting som jeg savner – 

men noget kunde jo komme frem igjen – (i en stor gammel 

gryte som mine gratisleiboere havde brugt taget i bruk til soppelkasse derind paa Myklebust fandt jeg en hel del tegninger – ganske 

odelagte af rùst og væde. – saa Men Hvis jeg kommer over den för 

omtalte tegning "Øivind som i glæde over Bukkens gjenkomst danser rundt med den" skal jeg iallefald sende Dem den – den 

har jeg jo lovet Dem för – hvis den findes. Nogle kultegninger som er næsten i <behold> har jeg

ogsaa fùndet {...} men det maa jeg se nærmere over naar

jeg faar tid. Nù har jeg faaet ordnet halvdelen af mit stipen-

diùm slig at det er indsat paa Bergens privatbank (ifølge Deres

raad – jeg havde jeg bare havt det der i Janùar maaned da pesetaen 

et öieblik stod i 71 – nù er den over 100 og der er vel liden

udsigt til at den synker – franken er jo ogsaa hoi – Kjender De

Madsen i privatbanken – jeg har ventet paa en meddelelse eller

Resten av brevkladden mangler.

Oversettelse