Manuskriptfragment

Astrup, Nikolai
u.å.

Transkripsjon:

Jenny Sæterbakken

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Manuskriptfragment

Astrup, Nikolai
u.å.
C.2.6.O.7.L.6_5, Jølster Bibliotek

2 sider

Transkripsjon: Jenny Sæterbakken

Transkripsjon

                gul bjerk 

                {...} Svart 

                      {...} 

                      {...} 

Oversettelse