Manuskript

Dagbok
Astrup, Nikolai
1902-03-17 til 1902-03-20

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Manuskript

Dagbok
Astrup, Nikolai
1902-03-17 til 1902-03-20
C.2.5.O.7.L.5_1, Jølster Bibliotek

2 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Transkripsjon

17 de martz

Jeg begyndte jo i gaar paa en dagbog jeg faar vel fortsætte idag

Hadde bedt garsonen om at vække mig kl. 7; vaagned vaknade lidt för

han vækkede vakte meg, begönde at roike aa fikle med aparat

laag so længje vaken og kvidde meg for aa staa op – ind-

bildte meg at da var kaldt og la meg onde teppe – somna

atte. Vakna, sola sjein paa hi sia taa gaten – paa dei höge

hùsaa – aa eg som skùlde hava model i dag klokka var

vist monge – laag ein stund og lydde om eg skùlde

höire ei klokke som slo – jaù dar slo ho 12. Um ein

time kjeme modellen, rat up, klæaa paa ner i gongjen

gav garsonen drikkepenge for aa gjære kammerse rat

færigt og kveike paa omnen – gjæk ned te bakaren onde

og kjopte meg nam te kake – da var forseint aa

gaa te madam Peytand og æte frùkost. Gjæk so ùp aa

sette meg te aa bidja paa modellen – kan hænda naar alt

kjæm te alt so kjæme ho inkje – dù har lùrt fyr da

pakke – eg bidjar te kl. er 2 so gaar eg anten ho kjem

elde inkje – satte meg so te aa pröve korleis eg skol-

de sætja in nye rùllar i aparaten – röikte og saa paa kl.

klokka var eit kvart yve 1. Eg tok te værte glad i godt

lune, – ho kjæme nùk inkje – og naar alt kjæme te alt

ynskar eg helst at ho inkje kom – bare kl. var 2. – da

er beire aa være fri no eit tak – fordrive tia so længje

da ringar i trappen fan og no kjæme ho vist eg gaar ùt

i entreen og hoire ette – nei da var bare ein annen. –

Tia gjæk og eg vart gjildare med kvert – kl. mankerte var 5 minut

paa 2, no gaar eg – gjæk ut og dreiv paa Louvr. saag paa {…

…} – nei eg trur inkje længert eg intreserar meg stort

fyr konst. Nei no hugsar eg inkje meire. –

Dar er vist gjengje 3-4 dage sia sidst – i dag er den 19de

eg er lei tav skrive dagbok – ein gjære inkje anna lyge

og lyge mest fyr seg sjöl – ein har da i hove at eg skriv

brev. – I dag har eg inkje <bekjimme> – gjæk ùt i 12 tia

inom fotgr.fen – han hadde inkje færigt – gjæk te <Borgersen>

steikte ein bief – gjæk up paa Luxembùrg for aa sjaa den nye

ùphængingjen – stængt – gjæk ùp te graven has Napoleon

stængt – gjæk paa mùseet "Invalid" – stængt – ja {...}

Siste linje på sida manglar.

{…} bilæte tykte eg laùt forestelle Normænd – eg saag

ette jaù da var dei norske vikingar som hj hærja i

Frankrik og "Gange Rolf" som kyssade foten te den

tylne kongen so han dat attende. Eg tok fotogr.fie af

nokre af dei bilætaa men dei vart nùk inkje god trur

eg. Gjæk so te "Grand Palais", stængd – saag so eit træ dar

i ein park – da var da lögnaste eg har set endaa

eit stort træ, drivande kvit taa gjilde blomstre som

likna "vassöljen" {...} men eldast fanst dar inkje eit blaa –

inkje eingong <kommar> paa træe – eg fotogr.ferte da –

ondrast paa kor da værte. Gjæk so pa Louvr og fotogr.

ferte noke Ægyptisk konst men gjæk dar mest tröit

og lei da heile – indaa eg saag paa dei finaste ting

som vel er lagd nokon tid. Gjæk so ùp te madam

<Peytand> og aat. Dreiv fanteri med tenestejenta – mada-

men meinte da var fortidligt vi sagde endå inkje dù åt 

kvaranner – ho er inkje ei eg likar – men ein fantar med so

mongt – ho synte meg ei bok med sjuke kroppar som var

<stögt> aa sjaa. – 20de mars. Ka ska eg med skriva

dagbok – da er mykkje likare og skrive ned da eg tænkje

paa daganne – jaù i nat sat eg ùppe og skreiv te da vart

ljose dagen – eg var reint fjossen ta mig sjöl, so somna

eg og vakna inkje fyr kl. var yve 12 – gjæk ned til

Borgersen stekte meg nam te mat, gjæk so ùt med B. ùp på

Lùxembùrg – stængd. Gjæk vi og dreiv et tak – so bar da

te graven has Napoleon – dat er ein bygnad som eg haapar vonar

eg aldrig glöime at – stein av ein onderleg, varm olivengrå

let mest som falmad væmmaal og so sat dar nokre

glas dar af ein blaafarge so fin og jup mest som den delen

som verte paa vatne som stend i höline i bækkjen –

sùmmarsdagen naar vatnet inkje er tùrka bùrt af groven.

Eg kom in a da var net som i ei kjyrkje – bare mykkje

venare – da var so sælt eit ljos inne alt var blaat og stilt

og i midten var eit stort rondt hol – darneri saag vi den store

kista has og rondt {…} alle dei krigsfaner han hadde vùnne

i krigjen. Dar vart so stilt inne da blaa ljoset som laag yve alt –

ka var da eg höire noke – ein trùmme, nei to tre, da veks te – ein larm og trommer

og krigsrommel dùrade rondt vægjene. Eg gjæk ùt <eg såg på jora og luften> da tok meg so

{…} for bringa. nei er <væra> graa? – So gjæk eg ùp aa såg paa Troka-

deso eg verte lei dan {…} i længdi, drog so med Seinedampen

heim – gjæk langs seinen et tak fek sjaa nokre mynstre som eg laùt

Siste linje på sida manglar.

Oversettelse