Brev

Astrup, Nikolai
Etter 1910

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Side

  • 1
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai
Etter 1910
Ms.fol.1908-66360, Nasjonalbiblioteket

1 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Transkripsjon

Hrr. Fabritiùs & Sönner.

Deres forespörgsel angaaende reprodùction af mit

billede "Rævebjælder" i galleriet overlod jeg til min

kone at besvare. Hùn fik det svar tilbage fra Dem,

at redaktionen af "Jul i Norge" var bortreist. Jeg skal

da, i tilfælde redaktionen er hjemkommen, oplyse

om, at jeg ingen penge fordrer for reprodùktionsretten,

hvis jeg kan faa ca. 20-30 exemplarer af Julenùmme-

ret, som jeg da kùnde forære til mine venner og bekjendte

En af medarbeiderne ved jùlenùmmeret bad mig om reprodùk

tionsret til et andet billede – i tilfælde man önskede det

et andet aar skal jeg söge at skaffe 40-50 kjöbere mindst til

næste aar. Ærbodigst Nikolai Astrùp – adr. Aalhùs Söndfjord

Oversettelse