Manuskript

Uttalelser om Nikolai Astrup
Krohg, Christian
1902-05-10

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse