Brev

Astrup, Nikolai til Mohr, Conrad
1919-07-21

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Mohr, Conrad
1919-07-21
Brevs.829-23988, Nasjonalbiblioteket

4 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Transkripsjon

Sandal i Jølster 21/7 1919

Bedste Hr. Mohr!

Jeg har været syk i længere tid (tilbake-

fald af "den spanske", som aldrig vil 

slippe mig helt); – jeg har derfor ikke

faaet takket Dem, som jeg gjerne

vilde. 

Modtag da De og frùe min og mines

hjærteligste tak for alt De har gjort

for mig!

Vor glæde er selvfölgelig stor, men jeg

föler mig ofte næsten ùværdig til Deres

stipendiùm, – det kommer vel af, at

jeg har været daarlig – med feber og sterk

nervösitet – og derfor ikke paa længe

har magtet at male noget godt –

jeg er rent "vrag" efter "den spanske".

En ùdenlandsreise kunde derfor ikke

komme mere beleiligt for mig end

nù baade af hensyn til min kunst

og helbreden, – men jeg vilde jo saa

gjerne faaet vist lidt taknemlig-

hed – ogsaa i gjerningen, – og iallefald

faaet færdigt og godt det omtalte 

billede – forinden jeg reiste, – jeg veed jo

ikke, hvorledes jeg skal kùnne takke

Dem nok.

Hils Deres frùe og bring hende ogsaa 

min specielle tak – det skyldes jo, –

efter hvad De siger – særlig hende –

at jeg fik stipendiet.

Kùnde jeg nù bare klare at faa malt

Dem og hende et par rigtig gode billeder

 – men jeg maa paa forhaand bede Dem

om ikke at sætte for store fordringer

til det omtalte billede – paa grùnd "den

spanskes" eftervirkninger – magter jeg lidet – 

og jeg er derfor bange for, at billedet neppe

blir saa godt, som gjerne skùlde önske det

til Dem og frùe, – det er jo ogsaa et motiv,

som jeg har "slidt" med i aarevis för, – ùden

at magte det – men jeg vil forhaabent-

lig senere, – naar jeg endelig er fri disse

eftervirkninger af "den spanske" – kanske 

kùnne klare at male Eder noget andet

virkelig helt godt – og det skal 

være mig en æres sak at give Eder

det förste virkelig gode billede, som jeg

herefter kommer til at male, hvis det

da ogsaa falder i Eders smag. Bedst 

havde det jo været, om jeg kunde holdt

en ùdstilling i Bergen, saa De havde 

havt motiver at vælge blandt, men det

det blir neppe i aar anledning til at faa

holde nogen ùdstilling.

Jeg faar da forsöke at gjöre det bedst

mùlige ut af "præstegaards billedet", – men

jeg vil altsaa paa forhaand bede Dem om

ikke at blive sint paa mig, om jeg ikke i

aar heller skulde klare det helt tilfredstil-

lende – det blir iallefald nù antagelig mit

sidste forsök med dette motiv – det er ikke

heller heldig at "se sig træt" paa en opgave. 

Jeg har flere slige motiver i hovedet, motiver 

som jeg har malt flere gange, men jeg er

misfornöiet med ùdförelsen – jeg synes ikke jeg 

har löst opgaven og föler "daarlig samvittighed" 

og sterk trang til at "skrape ud" og male om-

igjen, – jeg har ogsaa iaar "skrapet ud" flere

billeder, – som jeg med lethed kùnde slaaet

mynt paa, hvis jeg ikke var ræd for denne

"onde samvittighed" – det er jo fristende i denne

frygtelige dyrtid at "lave" kunst for penge, –

men en kunstner maa ikke gjöre det. –

Modtag atter min hjærteligste tak!

Deres taknemlige

Nikolai Astrup

Oversettelse