Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1912-03-16

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Høst, Isabella
1912-03-16
Brevs.531-67508, Nasjonalbiblioteket

6 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

  Kjære frù Höst!

Nù er vi endelig hjemme igjen og 

Kari nogenlùnde restaùreret – ingen

fare og frisk ellers – desværre kan

jeg ikke sige det samme om mig

selv – jeg faar lidet sove om nætterne

thi enten slaar maven eller lùnger-

ne sig vrange. – Angaaende træsnit

saa er 40,00 formeget for de smaa – særlig

de, som kùn er i sort da de ikke koster

mig hùndrede delen saa meget arbeide

som det störste, hvortil jeg brùger 7 –

syv plader medens jeg kùn brùger en

eller to til de sorte tryk – jeg vil derfor

sende flere tryk til dem, som har kjöbt

af de smaa tryk. Derimod har jeg ikke 

samvittighedsskrùpler ved at tage 50 kr.

II for de store træsnit – skjönt

det ogsaa er formeget – men jeg var

jo bùden 50 kr. i Kristiania for en

af dem; men orkede dengang ikke

at tage et tryk, endskjöndt jeg havde

pladerne med mig – jeg blir altid

doven, naar jeg har holdt udstilling.

Hils Deres mand og datter hjærteligst fra

Konvolutt, framside:

Til 

Frù Isabella Höst

Welhavens gate 30

Bergen

Konvolutt, bakside:

Holder for tiden paa med at s{...}

 igjen "bùkken som kom til Him{...}

  jeg har lovet Nordhagen et tryk af de{...}

   og pladen er ödelagt – Nordhagen

     beùndrede det meget. Det er lettest

       at trykke af alle mine tryk.

Oversettelse

  Dear Mrs. Höst!

We are finally home again and 

Kari fairly restored – out of

danger and otherwise healthy – unfortunately I

cannot say the same about my-

self – I sleep very little at night

because either my stomach or my

lungs cause havoc. – Regarding the woodcuts 

40,00 is too much for the small ones – especially

those, that are only in black as they do not cost

me one hundredth the amount of work

as the biggest ones, for which I use 7 –

seven blocks while I only use one

or two for the black prints – I will therefore

send additional prints for those, who have purchased

from among the small prints. On the other hand I have 

no pangs of conscience about taking 50 kr.

II for the large woodcuts – although

this is also too much – but I was

in fact offered 50 kr. in Kristiania [Oslo] for one

of them; but didn’t have the strength then

to make a print, even though I had

the blocks with me – I always become

lethargic, when I have had an exhibition.

Warmest greetings to Your husband and daughter from

Envelope, front:

To 

Mrs. Isabella Höst

Welhavens gate 30

Bergen

Envelope, reverse side:

Am presently working on r{...}

  constructing "the billy-goat that went to Hea{...}

  I have promised Nordhagen a print of i{...}

   and the block is destroyed – Nordhagen

     admired it greatly. It is the easiest

       to execute of all my prints.