Brev

Revold, Axel til Astrup, Nikolai
1922-02-17

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Revold, Axel til Astrup, Nikolai
1922-02-17
B.2.1.O.2.L.1_11, Jølster Bibliotek

4 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Transkripsjon

Bergen 27 febr 22

Kjære ven!

Hjertens tak for at du har hat lyst til at

skrive mig et saa langt brev. Jeg har allerede idag

jeg fik det, været hos Kramer for at raadföre mig

med ham. (fru Kramers billeder var virkelig interessante, og

jeg pröver at faa de til at sende billeder ind til den

fameuse utst.) <Weel>: först vil jeg ta mig for

at skjælde dig ut saa kraftig jeg kan, og jeg mener

det endda verre end jeg kan faa det til – for det er ikke

min genre at bruke mùnd paa nogensomhelst. Men

hvis du har det som mig at jeg har altid nytte af at

bli fiket op af venlige hænder – hvad fan mener du med

ikke at sörge for at bli – frisk. Bare fordi du er

enveis i din forbindelse med Jölster. Naar jeg

tænker paa os allesammen, (og uten at ha evner til

at forklare helt ut hvad jeg mener), saa er du

den eneste som har noget virkelig at fare med i maleriet.

Du har en verden i og om dig – vi andre lever utenpaa

bare. Gudbevare dig vel – nu er det jo du skal til at

begynde. Altsaa – du skal ta din familie med

dig, saa skal vi skaffe dig hus i eller ved Lillehammer

hvor du paa et aar er sterk som en kjæmpe.

Der er snille, flinke mennesker og endog malere at

snakke med. Til levebröd tar du med dine

plater til træsnit – og lægger dig, paa det, penge

op i aarets löp. Saa har du dit stipendium

til en utenlandstur og saa er det du kommer

tilbake til dit Jölster. Og du mener du kan

ikke male andre steder – det er <saagu> nydelig, dit

stilleben hos Kramer. Det vet jeg nok at der inde

blir det salmer, som andre steder bare kan

bli sange. Men du kan vel nok nöie dig

med at at nyde livet en tid, naar det er for

at vinde kræfter. Til reisepenge trykker du

nogen pengesedler, som vil bli omsat her. Og om

nödvendig kan du vel, naar det er for helbredens

skuld faa noget af det stipendium til at starte med.

Med alt dette vil jeg dessuten der hen

at du – nog naar du har malt nogen billeder

skal gjöre en stor utstilling af dine bedste

billeder. F. eks. i Xania, Stockholm og Kjöbenhavn.

Og til den skal du spare ut de betydelige billeder

som du har skrevet op paa listen. Hvis vi nu

trumfer igjennem at faa de utlaant til denne

lidet væsentlige utstiling – saa kan det ödelægge

chansen til at faa de utlaant til din egentlige

utstilling. Saa drister jig mig til at forelöbig

bare laane ut billeder her af byen (efter samraad med

Kramer denne plan.). F.eks. de billeder som

Finn Meyer (hvis han ikke har maattet sælge de) og Nyquist

har – vil der vel bli lange forhandlinger om

at faa utlaant, saa det vil vi sandsynligvis

allikevel ikke række.

I meget er jeg enig med dig om denne utstillingen.

Men jeg gik med i "juryen" for ikke ansvarslöst at

la Lex. stelle med det altsammen. Og jeg tror ikke

du kan tape noget paa det selv om du jo kommer

i daarlig selskap.

Imidlertid skal jeg tænke nærmere over dette med

billederne (og læse om igjen dit brev) i morgen. Nu er det

nat. Men der gaar <bra> post i morgen hörte jeg

derfor saa tyndt og træt brev. Hadde du kunnet

komme selv nu, saa vi kunne snakke om sakerne.

Joach. Griegs billede skal med – kanskje trænger det

bare lidt fernis. Jeg sender afsted dette brev som

det er nu, og saa faar du protestere telegrafisk eller

paa hurtigste maate, særlig hvis du er uenig i mit syn

Dit brev skal jeg ellers besvare bedre naar der 

blir bedre tid. Eller kom helst selv. Sæt seddelpressen

i gang til det nödvendigste. 

Bedste hilsen

Revold

Oversettelse