Brev

Krantz, Nils; Krantz, Bodil Elise til Astrup, Nikolai
1916-09-23

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Krantz, Nils; Krantz, Bodil Elise til Astrup, Nikolai
1916-09-23
B.2.1.O.2.L.1_2(1,4), Jølster Bibliotek

2 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Transkripsjon

Bergen 23-9-16

Kjære Astrup!

Först tùsen tak for behageligt

ophold hos dig paa Jölster!

Jeg sender dig herved det belöb

som vi talte om – for at dù hùrtigst

kan tage dig en tùr til byen –

det er bedst dù kommer snarest for

det er ùvist hvor længe jeg blir i

byen – dù kommer da selvfölgelig til

at bo hos mig den tid dù blir her –

dù er hjertelig velkommen!

H. Bachers udstilling er utmerket

dù bör apsolùt se den – Revold kom-

mer ikke nù i hans sted J. Heiberg

Söndag aabner en ùtstilling av

H. Egedius.

Dù faar hilse Engel saa meget

fra mig og takke for mig – Bodil

beder dig faa livmaal til <korsettet>

og störrelsen paa voksdùken– det faar 

dù tage med naar dù kommer – saa

haaber jeg dù gjör alvor av det og.

Telegrafer endelig naar dù kommer

saa jeg kan möte

dig paa bryggen. 

Mange hilsen

din Nils Krantz

Hilsen til dere alle fra

Bodil

Oversettelse