Brev

Münster, Frantz Wilhelm til Astrup, Nikolai
1920-11-19

Transkripsjon:

Johan Kristian Milde

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Münster, Frantz Wilhelm til Astrup, Nikolai
1920-11-19
B.2.1.O.2.L.1_7, Jølster Bibliotek

4 sider

Transkripsjon: Johan Kristian Milde

Transkripsjon

Monogram Skjei 19/11. 20

Kjære Hr. Astrup!

Tak for sidste lange og koselige

Brev med indlagte 10.00 Kr.

Men jeg har för sagt at Kr. 10,

er derformeget for en Recept

(det er jo i virkeligheden Kun 1 Re-

cept selv om jeg skriver en på

Dem og 1 på deres Frue.)

Kan vi ikke for Fremtiden gjöre

som Apothekeren: vi slöifer 

de 10.00 – Kr og så kan de engang

lade mig få en lille skisse. Jeg

ved meget godt, at selv en "liden

Skisse" af Dem har stort Værd

men des værre asthmaen synes

endnu ikke at ville reise paa

Dör så her kan bli endnu man-

ge Recepter at skrive. Vær

nu snil og gjör dette Kr. 10.00

for hver Recept er altfor me-

get. Deres Söns Böining af armen

kommer vel til at vente på sig,

men det kan godt hende at der

kommer til at blive en liten krum-

ning igjen; men det plaier ikke

at gjöre noget; måske vil det

fritage ham for Militærtjeneste

og det var vel ikke det værste.

At Angelicka Archang. skulde

have gavnlig Indflydelse på

asthma har jeg vanskelig for

at forstå; ialfald lærte ikke

vi det. Den blev betragtet som

en Plante, hvis Grundstof <var>

et stomacicum (:Middel for for-

döielsesbesværlighed. Men De

kan selvfölgelig forstå, at, der

i en sådan Plante kan findes

mange Stoffe som ikke er

<let> isoleret og studeret. Se nu

I – Ex opium! Hvormange for-

skjellige stoffe med særegent

Navn har ikke det -. <Dog> må

jeg bekjende at deres Velværende,

oppe på Stöilen likeså meget kan

tilskrives den hærlige luft, Bad-

ningen og Livet idethele. Når 

de kommer nevoer, håper jeg

inderlig at få Besök af Dem,

Kunde de ikke Komme like

hid og Tage til takke med mit

Gjæsteværelse? De vilde gjöre

mig en stor Glæde derved.

Hj. Christensen som kommer

hjem formodentlig i næste uke

vil svært gjerne træffe Dem.

Du kan samtidig få se mine

Kameliaer som nu står i 

sin fulde Pragt. Man kan

drömme sig i Japan, og

mine <Kyllinger> faa <egg>;

de er nu begyndt at <udnyte>

flittigt. Jeg har fået ½ snes

og alt af disse . Men så har de

også electrisk lys og ovn.

Her har været <frygtlig> med

Regnstorm. Der regnede ned

i <Spise> – Dagligstue – Kontor

og Soveværelse. Gjæsteværelset

gik fri. Det er ikke morsomt

Heldigvis er Regnet opholdt; men

stormen fortsætter med forö-

ket Styrke. Jeg venter <Amtman-

den> i morgen ell. Söndag. Hj. Chris-

tensen er i Xania. Vi var i Ber-

gen i forrige Måned hos Tunold,

ge. Det var stride Dage. Nei

jeg liker mig meget bedre hjem-

me på Skjei. Her er velsignet

<rolig> og trygt, især nu da Hj. Chr.

er borte; der fölger Uro og Stöi

med ham, men også meget inter-

essant , Min hjertelige Hilsen til

Fruen og Dem selv fra deres

nye vener. W. Mùnster

Oversettelse