Brev

Aslaksen, Edvard Waldemar til Astrup, Nikolai
1908-02-22

Transkripsjon:

Tor Martin Leknes

Side

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Aslaksen, Edvard Waldemar til Astrup, Nikolai
1908-02-22
B.2.1.O.2.L.1_5, Jølster Bibliotek

3 sider

Transkripsjon: Tor Martin Leknes

Transkripsjon

22-2-08

Hr. Nikolai Astrup

I <besiddelsen> af Deres <skissder>

har det vært mig en fornöielse

at <foranledig> omhandlede billeder

rundt til Bergen gjennem Olaf I.

Aas <henteds>, som har modtaget

billedet i rette tid.

Jeg vil ónske at De faar

glæde af udstillingen. Jeg har

ikke <seet> noget <stórre> af Dem siden

den udstilling hos Blomquist.

Jeg maa desværre altid ærgre

mig, naar jeg tænker paa den

udstilling – nemlig over, at jeg

ikke strax kjöbte St. Hansbaalet.

Jeg fik strax saadan lyst

paa det, men kom mig ikke

til. Men det billedet er et

<mærkeligt> billede – gud ved

hvad det stikker, det <begriber> ikke

en lægman som jeg, men blir

ikke De, som har laget det billede,

engang en meget berömt maler,

saa skulde det være mærkeligt.

Dette blir jo <verste> smiger

- men jeg har sagt det til

saa mange andre, saa jeg har

jo ogsaa ved denne leilighed

sige det til Dem. Det har vist

ingen fare – man faar i almin-

delighed ikke <höre> for mange

behageligheder af sine med-

mennesker, det omvendte er

ofte tilfældet.

Med bedste hilsener

Deres ærbödige og forbundne

E.W. Aslaksen

Oversettelse