Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1919-11-24

Transkripsjon:

Turid Hagelsteen

Oversettelse:

Francesca Nichols

Side

  • 1,
  • 2
Transkripsjon
Oversettelse

Brev

Astrup, Nikolai til Meyer, Hans Jacob
1919-11-24
Brevs.295-66526, Nasjonalbiblioteket

2 sider

Transkripsjon: Turid Hagelsteen

Oversettelse: Francesca Nichols

Transkripsjon

Kjære Hr. Meyer!

Tusend tak for alt Deres arbeide med

salg af mine træsnit! Min til-

stand er værre og ikke bedre, – jeg er ræd 

for at mit hjærte snart blir sprængt –

Blodet sprænges ofte ut i gjennem hùden

og jeg er ofte mere död end levende, –

blir jeg bedre, skal jeg gjöre, hvad jeg

kan for at faa billederne færdige og 

sendt – 

De usolgte træsnit vilde jeg helst

faa hid igjen. Med min bedste 

tak og hilsen

Deres

Nikolai Astrup

Konvolutt, framside:

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

     Vetrlids almenning 27

                         Bergen

Oversettelse

Dear Mr. Meyer!

Dear Mr. Meyer!

Many thanks for all Your work regarding

the sale of my woodcuts! My con-

dition is worse and not better, – I am afraid 

that my head will soon burst –

My blood often bursts through the skin

And I am often more dead than alive, –

if I improve, I shall do what I

can to complete the pictures and 

send them – 

The unsold woodcuts I would prefer

to have returned here. With best 

wishes and thanks

Your

Nikolai Astrup

Envelope, front:

To

Capt. H. J. Meyer

Vetrlids almenning 27

Bergen