Priseld

undefined undefined undefined, 1908 - 1911

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av dette måleriet, men som tittelen indikerer, høyrer motivet til serien av jonsokbål.

I samband med kunsthistorikaren Øystein Loge (1949–) sitt arbeid med å katalogisere Astrup sine måleri på 1980-talet opplyste Kari Shetelig Hovland (1916–2006) at besteforeldra hennar, Frida og Joachim Grieg (1849–1932), hadde to liknande St. Hans-måleri i stova heime i Bergen. Den eine versjonen var Priseld (K24), men den andre versjonen, her kalla «Priseld», er ukjent.

Loge vurderte dette som Jonsokbål (K55), men det kan ikkje vere tilfellet, for denne versjonen har gått i arv i familien sidan 1911. Ein nesten identisk replikk av Jonsokbål, som truleg er den ukjente «Priseld», vart vist i avisa Gjengangeren i samband med eit langvarig utlån til Bergen Billedgalleri i 1939. Samlingsprotokollen stadfester dette, men gjev ingen fleire haldepunkt for når måleriet vart teke ut av samlinga. Historikken utover dette er ukjent.  

-1910-1910-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1932-:

Joachim Grieg

(1849-1932)

Priseld

undefined undefined undefined, 1908 - 1911

: 2023-03-07
25936

undefined: Gjengangeren (1939-11-28)

-1910-1910-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1932-:

Joachim Grieg

(1849-1932)