Jonsokbål

, 1926 - 1928

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av dette måleriet, men som tittelen indikerer, høyrer motivet til serien av jonsokbål.

I samband med utarbeidinga av katalogen til Øystein Loge opplyste kunstnarens son, Christian W. Astrup (1919–1991), at faren utarbeida to liknande jonsokmåleri rundt 1926. Det eine er Jonsokbål (K190) – som har eit kvitt telt til høgre for bålet, medan den andre versjonen, som er ukjent, skal ha hatt to telt. Historikken utover dette er ukjent.  

-1926-1928-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Grøndahl Dreyer / De Norske Bokklubbene, 1993 [1986].

Jonsokbål

, 1926 - 1928

: 2023-03-06

-1926-1928-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Grøndahl Dreyer / De Norske Bokklubbene, 1993 [1986].