Studie i olje

, 1899 - 1928

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av denne studien.

Då Astrup døydde i 1928, gjekk studien i arv til kona, Engel Astrup (1892–1966). På minneutstillingane i Bergen og Oslo same år var dette blant bileta enka sette opp for sal. Denne studien vart selt for 1500 kroner i Oslo, men eigaren er ikkje oppført i protokollen til Christiania kunstforening. Historikken etter 1928 er såleis ukjent.  

-1928:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1928-1928:

Engel Astrup

(1892-1966)

1928-n.d.:

N. N.

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

242

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

242

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Studie i olje

, 1899 - 1928

: 2023-03-04

-1928:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1928-1928:

Engel Astrup

(1892-1966)

1928-n.d.:

N. N.

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

242

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

242

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.