Et vestlandstun i vårnatten

undefined undefined undefined, 1902 - 1908

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av dette måleriet, men Astrup sin tittel fortel at det viser Ålhustunet i vårstemning. Dei andre versjonane i serien av klyngetunet med soleier er sommarstemningar, hovudsakleg med «juni» i tittelen. Denne vårversjonen skil seg såleis frå desse.

Måleriet «Et vestlandstun i vårnatten» var utlånt til Astrup si utstilling i Kunstnerforbundet i 1911 av William Nygaard (1865–1952), som eigde forlaget H. Aschehoug & Co (W. Nygaard). Nygaard lånte også ut måleriet Lys juninatt, Jølster (K42), som han hadde kjøpt på Astrup si utstilling hos Blomqvist i 1905. Det er ikkje kjent når «Et vestlandstun i vårnatten» vart produsert, og heller ikkje når Nygaard kjøpte det. Astrup fører det ikkje opp i verkslista han foreslår for utstillinga i 1911, noko som kan tyde på at måleriet ikkje vart selt direkte til Nygaard av Astrup sjølv.  

-1902-1908-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1911-n.d.:

William Nygaard d.e.

(1865-1952)

1911-1-22 - 1911-2-12

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

48

Et vestlandstun i vårnatten

undefined undefined undefined, 1902 - 1908

: 2023-06-02

-1902-1908-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1911-n.d.:

William Nygaard d.e.

(1865-1952)

1911-1-22 - 1911-2-12

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

48