Sommernatt på prestegårdstunet (skisse)

, 1903 - 1903, [560] x [570] mm

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av dette måleriet, men Astrup sin tittel fortel at motivet er frå prestegarden på Ålhus i Jølster. Tunet er truleg husklynga som er vist i mellom anna Tun i Jølster (K25), men i ei anna stemning: ei lys sommarnatt.

Måleriet var til sals på Astrup si utstilling i Bergens kunstforening i 1908 for 60 kroner, men vart gjeve i gåve til Vilhelm Tvedt (1879–1940). På den tida var Tvedt journalist i Morgenavisen i Bergen, men året etter flytta han til hovudstaden, der han jobba som journalist først i Verdens Gang og Tidens Tegn og seinare Aftenposten og NRK. Astrup fører Tvedt opp som eigar i 1927, og det er også Tvedt som låner ut måleriet til minneutstillingane i Bergen og Oslo året etter. I utstillingskatalogen frå 1928 er måla 56 x 57 cm og signaturen «Astrup» oppført. Etter dette er historikken ukjent.  

-1903-1908:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1908-1928-:

Vilhelm Berthin Tvedt

(1879-1940)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

32

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

30

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

30

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.

Sommernatt på prestegårdstunet (skisse)

, 1903 - 1903, [560] x [570] mm

: 2023-03-04

-1903-1908:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1908-1928-:

Vilhelm Berthin Tvedt

(1879-1940)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

32

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

30

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

30

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.