Høstkveld, skumring

, 1912 - 1912, [600] x [900] mm

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av dette måleriet, men Astrup sin tittel indikerer at motivet viser eit landskap i haustskumring.

Måleriet var til sals på Astrup si utstilling i Bergens kunstforening i 1908 for 50 kroner. Det vart ikkje selt, men protokollen viser at det vart sendt til Ole Johannessen (1858–1948) i Bergen. Johannessen var gift med Hanna Lodtz (1862–1948), som var kusine av Astrup si mor, Petra Constanse Astrup, f. Lodtz (1860–1930). I samband med utstillinga vart fleire bilete sende til Johannessen for oppbevaring.

Seinare, i 1927, fører Astrup opp Jacob Høst som eigar av måleriet, men her blandar han truleg saman to brør: (Ude) Jacob Høst (1859–1934) og Eivind Høst (1870–1935). Året etter, i 1928, er nemleg måleriet, med same tittel og mål, utlånt til minneutstillinga av Eivind Høst. Då Eivind Høst døydde i 1935, gjekk måleriet i arv til dottera Astrid Høst, gift Schreiner (1907–1969). Ho lånte det ut til Astrup-utstillingane i Oslo og Bergen i 1955 og 1956. I Astrup-utstillinga i 1971 har verket på ny skifta eigar, men denne personen var anonymisert i verkslista. Etter dette er historikken ukjent.

I utstillingane har måleriet vore oppført som signert, «Astrup», og med måla 60 x 90 cm. På Astrup-utstillinga i 1956 var det datert til 1912.  

-1899-1908-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1908-1908-:

Ole Johannessen

(1857-1948)

-1928-1935:

Eivind Høst

(1871-1935)

1935-1956-:

Astrid Høst Schreiner

(1907-1969)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

25

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

22

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

22

1955-1-10 - 1955-12-31

Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt

Oslo

65

1956-1-6 - 1956

Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt

Bergen

40

1971-1-13 - 1971-2-2

Nikolai Astrup

Oslo

24

1971-2 - 1971-2

Nikolai Astrup: maleri, tresnitt

Lillehammer

24

1971-3-6 - 1971-3-28

Nikolai Astrup

Trondheim

24

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Nordiska Konstförbundet. Nikolai Astrup 1880–1928. Stockholm: Nordiska Konstförbundet, 1956.

Kunstnerforbundet. Nikolai Astrup. Malerier, tresnitt. Oslo: Kunstnerforbundet, 1971.

Høstkveld, skumring

, 1912 - 1912, [600] x [900] mm

: 2023-03-04

-1899-1908-:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1908-1908-:

Ole Johannessen

(1857-1948)

-1928-1935:

Eivind Høst

(1871-1935)

1935-1956-:

Astrid Høst Schreiner

(1907-1969)

1908-5-3 - 1908-5-27

Nikolai Astrups Maleriutstilling

Bergen

25

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

22

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

22

1955-1-10 - 1955-12-31

Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt

Oslo

65

1956-1-6 - 1956

Nikolai Astrup. Malerier og tresnitt

Bergen

40

1971-1-13 - 1971-2-2

Nikolai Astrup

Oslo

24

1971-2 - 1971-2

Nikolai Astrup: maleri, tresnitt

Lillehammer

24

1971-3-6 - 1971-3-28

Nikolai Astrup

Trondheim

24

Bergens kunstforening. Katalog over Nikolai Astrups Maleriutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1908.

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Nordiska Konstförbundet. Nikolai Astrup 1880–1928. Stockholm: Nordiska Konstförbundet, 1956.

Kunstnerforbundet. Nikolai Astrup. Malerier, tresnitt. Oslo: Kunstnerforbundet, 1971.