Sogn og Fjordane fylkeskommune

Founded: 1837

Ble en del av Vestland fylkeskommune 1. januar 2020

View oldest first