Notebook

Miscellaneous Motifs II
Astrup, Nikolai
1904-1907

Transcription:

Tor Martin Leknes

Translation:

Francesca Nichols

Page

 • 1,
 • 2,
 • 3,
 • 4,
 • 5,
 • 6,
 • 7,
 • 8,
 • 9,
 • 10,
 • 11,
 • 12,
 • 13,
 • 14,
 • 15,
 • 16,
 • 17,
 • 18,
 • 19,
 • 20,
 • 21,
 • 22,
 • 23,
 • 24,
 • 25,
 • 26,
 • 27,
 • 28,
 • 29,
 • 30,
 • 31,
 • 32,
 • 33,
 • 34,
 • 35
Transcription
Translation

Notebook

Miscellaneous Motifs II
Astrup, Nikolai
1904-1907
Ms.8° 2785 Notat nr. 146-291, Nasjonalbiblioteket

35 Pages

Transcription: Tor Martin Leknes

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Blandede motiver

II

Nikolai Astrup

[Vertikal tekst på venstre side:]

Motiv: Ved <Jonsvandet> en i "höljregn", smaa ringer og blærer

paa vandet i túsindvis, noget "leirgraagrönt klasket paa i brede pensel-

strög – [brennemerke] – vandliljeblade koldgrönne – starr og kjærringrok stod paa

skraa (se Ph fra tjernet paa Svanöen – vandet med <skaabølger> úde og stille

inde ved starren – úde paa ror en baad – Dame med paraply bag.

lampelys over selje med gaaseunger

Den blaa kvinde i höitt A.G. Sommernat – kjiggend úd gjennem væggen

Soleierne ved vandet (i baad únder Björseth)

vinterlandskab nedenfor Aardalsbakke {... ...}

mot vand

[Horisontal tekst på høyre side:]

Dyrt er dette {...}

de – som blomster

duft fylder det 

hjærtet. Æbleblomst

CXXXXVI Veddonge se VII i ■

Studer en veddonge forfra med alle de röde 

aarestúbberne og en og anden beinbleik björke-

stamme, stúder riset helst om vaaren med spiren.

CXXXXVII Historier i Höskjulet. (I skjulet paa Kjösnes)

Oppe únder <lagskjægget> i en löe en gút og pige

A og N. (Johannes og en liden svarthåret pige) se ■ side VII

CXXXXVIII (Trold) Dören

Dören ind til laaven löen den (lille) fra

fjöset indvendig fra: dens næsten qúadratiske form

tegn den naar det er mörkt saa har fölelsen magt. 

 

CXXXXVIIII Katteloftet. fra Hj.stú sal’s gangen

Blyant: Trappen ned?

CL Barneminde eller dröm

Jeg syntest at mindes men har múligens 

drömt det. Det var det grönne jordstykke mel-

em groven og lillelöen jeg saa paa der laa hvide

klær mod det (kold) grönne saa sprang der plúd-

selig en ræv skraas over marken nedfra opover 

og forsvandt bag vedhúset. I forbindelse her-

med húsker jeg at jeg stod der oppe en dag og

saa en prestekraveblomst og saa kom blæk-

manden ned paa kjökkenet. Se ■ XV

 

CLI Minde "Interiør: trappeopgang.

Jeg sad som gút engang paa gúlvet i Kjökkenet

og saa úd gjennem Kjökkengangen, der var fyldt 

af lysegrönne lysreflexer og gjennem det glas-

grönne vindú kúnde jeg se jentene som kom

ned fra Garfjösen med melken – Heri maa jeg

dog vist tage feil – det maa være fra kjökken

vindúet jeg saa jentene komme over Rullehaúgen

Og dette kúnde jo godt forbindes med sommer-

kveld i kjökkenet St. Hans grönt. Tag P.h. af gangen se ■ XVII 17

CLII I Taagen. "Et húl i tågen" Tågen letner

Gjör stúdier naar der er taage af trær

hústag og lignend som kan brúges til et motiv

hvori gjenstande skal stikke frem gjennem

húl i taagen store og morke. Húsk særlig de

Trægruppen ved Knoltren – Gaa op der 

engang naar dú ser den stikke frem svart mörk i

<tågen> se ■ XXII

CLIII Luftspeiling. se ■ XXIII og XXIIII

Grönnoven kanske fra Garfloren på Aalhús

CLIIII Hjemme. "Fra et Vestlandstún". Oppe i Dalen.

En skisse först af skúr fjös med mökhaúg. og söile 

og Pil paa lidt afstand i solskin röd múrsten

rende o.s.v. (se ■). Det samme motiv for et större 

maleri nær ind paa (se gúttetegn.). Tag et Phot. för 

lövet kommer paa Pilen. (Se ■ XXVI) se 208

CLV (se 28 ■) Ved steingaren da jeg var liden og

de 2 nabogútterne kom ned til mig ved en stor

björk ved hvis rod vi sad: Den ene hedte Nils. Hele

stemningen staar i noget gúlt og hvidt, og blaa-

graa steingar. (Motiv for J-bog).

CLVII Det tidligste minde. For J-bogen

Röd malet væg med graa flekker imellem fra

Det maatte være Throndhjem ■ 30

CLVIII Förste erindring om Jölster

En solskinsdag únder det store æple-

træet i haven Store gúle "kroneblomster (lövetand)

 

CLVIIII Mit barndoms fængsel.

Se 34 ■. Det var engang da jeg var begyndt 

at gaa jeg fúlgte barnepigen med barnevognen og

kom til K.porten da var der ved siden af veien en

<vig> af söen og stor fjære der vabbede en flok bar-

benede gútter nogle sad paa nogen store stener

úde i vandet; men saa kom jeg til at se op i K. vindú

Da fik jeg se en mand saa styg som jeg aldrig

för har seet nogen. Han var höi mager <sortsmúsket>

CLXI Börnenes bryllup.

En af de vakreste erindringer jeg har fra barneaare-

ne min söster Pitti levede endnú og barnepigen tog os med

en tur op i dalen, hvor vi besögte Bendik Johannes og

det var nettop lidt för St. Hans og markerne og myrer-

ne gúlnede af soleier. Oline datter til Bendik Jo-

hannes fandt da paa at vi skúlde leke "brúfolk"

og saa gik vi ned i myren Oline paa Jeilmyren var og

saa med, saa sad jenterne der nede i den dybgrönne 

myren med de tusinde soleier omkring store og ægge

gúle – Pitti havde enda en röd kjole med hvidt for

klæde. Nedenfor dem var en liden gar steingar som

stod igjen fra för údskiftningen den mödtes af en

anden liden steingar stúmp. Da jentene havde

plúkket sine sjörter fúlde af de gúle blomster og 2

nogen röde, saa gik vi alle ind i búa til Bendik

Johannes og der fandt Oline Nerbö frem Brúra-

stasen til mor sin og nú skúlde vi lave Brúra-

stas af soleierne. Jeg húsker endnú tydelig for-

klædet som var blomstret og brúdekroner – jo

den fik jentene godt til hver af soleierne

lignede de firkande löv som hænger paa kronen

saa skúlde vi have et alter; det var en röd 

rosemalet kiste – Det var vakkert jentene i det

röde liv Pitti i rödt og hvidt og saa brúra med

en violet sammenlagt klúd med soleier indsat

i, rúndt i en ring om hovedet, og over det hele

over væggene især et gyldent lysegrönt sjær et

lysreflex fra de flaskegrönne vin lille fir-

kantede vindú og údenfor vaargrönne dybgrönne

marker, der gúlnet af soleier. Se ■ side 36.

Faa Oline paa jeilmyren til model. vil hún ikke saa

Phot hende sammen med en anden fx. Hanna og

tag hende alene i stort format copier saa dette og 

mal efter for farvens vedkommende faa en liden

söster af hende at staa model og den lille vakre

hos Bendik Johannes. Faa saa Bendik Johannes

til at spille paa violinen. Han kúnde jo være med 

paa motivet se næste nr. 

CLXI Spillemand.

  Faa Bendik Johannes til at spille úde i 

solskinnet faa ham med en söndag (lidt kvast med) úd

i marken, hvor der ikke er folk og phot. Laan B. app.

stil ind paa hans en bestemt afstand fx. 2 meter og naar

aparatet er opstillet sigt paa landskabet i en anden

retning. Væn ham til aparatet dit (kasten) forklar ham

brúgen. Naar dú saa faar det rette ap. saa kan dú

have en klúd (samme som til dit eget) over ap. – naar 

dú saa har vendt det mod et landskab dreier dú 

i det beleilige öieblik hele ap. til og brúger 

slangen brúg lidt afblænding – I det afgjörende öie-

blik kan dú love ham en "Elling" for den bedste slott

han har. 

CLXII Helvede (se gjennem dine skisser)

I midten en sort mand i kjole. Paa siderne:

paa den ene side kvinder – paa den anden

mænd ovenpaa hinanden og i krogene. En úng

pige med udslaaet hår grædende (se skissen). Et

rúndt húl i gúlvet hvoraf ild og lys stiger op

over den sorte der breder sine arme úd til

siderne. Den samme idee kúnde ogsaa brúges

med en abedisse (en chimære der bevogter en flok

únge piger) údenfor únge mænd, der pines. 

Helvedet kúnde ogsaa indrettes som en húle med

afsatser trappetrinsagtig. Helvede kúnde ogsaa 

tænkes som en solskinsdag over en myr ibúnden

af en dyb húle med höie skrænter der var 

omtrent lodrette: peslúft – tordenluft á lá

skissen únder Haúgen. Og erindring om eventyret 

om menskehúlen der blir som en verden for

dem da de måtte indrette hele sit livssyn efter

den omstændighed at de skúlde tilbringe hele

sit liv, – ja kanske evigheden med, der. Torvhaalen

er et údmærket stúdiefelt, húsk det lille Phot

af den lille leirhaale med padderne som faldt 

ned og ikke kom sig úd men grov sig húler

i siderne og afsatser. Til sommeren sank padder

i Torvhaalen og lav en lign. som den ifjor ved

húset: Kanske kúnde dele af Grúshaalen

benyttes, i detheletaget: myr torv i búnden og lidt

stillestaaende vand med metallisk overflade, sterk

lys mosefarve – overgangen fra búnden til sider-

ne af torv i store stykker (lösrevne fra toppen af 

skrænten) selve skrænterne af grús eller leir

hvori húlen överst oppe hænger torv údover med

törre <rödtæger> á lá graven paa Helgheim. Smaa trær

paa toppen glinsende blade – solsteg i baggrúnden

bag skrænten et únderligt landskab ligesom

seet gjennom vand –(se skissen, den for haúgen)

med mörkere svage antydninger til for-

dybninger og jöl og hamrer og former noget á lá

landskabet. Elam. Vær i sterk hede naar du maler. 

Dette motiv kúnde ogsaa kaldes "de Dödes dal" eller 

"menneskehúlen". Eller "De levende döde" (da med

bonden som hakker i múlden nogen saar og nogen sidder

paa húg og gjödsler. <Halvt> ud af en hule ligger et

<bleget> skelet og i et andet en person der lig

ner eremitten med svinet (se notisbogen fra Paris)

og den glinsende skidne farve. Paa en af side-

ne en doven sovende ravn i forgrúnden sort og glin-

sende i solen. (Et údmærket motiv for J-bogen)

I forgrúnden et menneske liggende og se ned i dybet

eller siddende paa húg - den store (gúd) selv. I forbin-

delse hermed ideen om "Brönden" (se næste nr.)

I en af húlen hjörner gaar en enslig mand og fryder sig

i det hele e en gammel hvidhaaret mand – eremitten

med en frak som man kan se han kliper sammen mod

midten (húl i lommerne). Et udtörret elveleie förer hen 

til skrænten i det borterste hjörne. (se det lille Phot.)

3

CLXIII "Brönden"

I forbindelse med frg. men mer Brühgelsk. Dú 

erindrer dig selv siddende paa kanten af en brönd

seende ned i samme, hvor der vrimler af alskens

hærligt kryb. Brönden brún i jernagtig rústfarvet.

Grøn omkring. Find sùmpen og stùder dyrene.

se skissen: drömmen i Paris. Kalven og det flekkede skind

CLXIIII Den röde og den hvide kvinde.

Se den lille skisse omtrentlig den i alle dele

Den röde kvinde meget tyndt malt med zinober og

sort og lid engl. rödt <lazur> ovenpaa en kúltegning

paa kjöbelærred. Til marken brúgte jeg som hovedfar-

ve – grön zinober mörk. Den rúnde sten ("böigen")

af sorthvidt og mörkgrön zinober. Den hvide kvinde

af Hvidt – grön zinober mörk og engl.rödt. (meget lidet

af de 2 sidste): Himmelen af hvidt og grön zinober (mörkt

som hovedfarver resten erindrer jeg ikke. Jeg brúgte 

ogsaa terra sienna og Vandykebrúnt. De violette blomster i <træet>

var capút mortúúm + hvidt. Pröv at faa stúdere en nagen

kvinde i maaneskin og en ved siden af i ildslys.

CLXV Naar Æbletrærne blomstrer.

Se den lille skisse. En have sommer

sjærsommernat, et blomstrende æbletre hv i

hvis grener en hvidtklæd úng pige <vugger>

sig. Udenfor haven bag et hvit plankegjærde et

parr. Han, sortklæd (snipkjole), hún rödgulbrún haar et

rödt liv gúlhvidgrönlig varme sjorte ärmer, varm 

farve – skjörter: varme mörkegrönne skygger

únder trærne. Alt údenfor gjærdet varmt

som i höduft som bondekulturen som lys i fjös

eller i búa gjennem grönne rúder – duften

af törrede æbler paa gamle loft. Han slider

sig halvt lös fra et favntag og kiger gjennem 

et húl i gjærdet ind i haven. Inde i haven alt

koldt marken grönkold natt dúgagtig, de kolde

hvide blomster <paa> æbletræet selv himmelen

over haven koldblaa, over pigen údenfor en

graa sky – mod hvilken de hvidgúle rogneblom-

ster staar varme og passer ind i den sövndyssende

berúsende höduftstemning.

Blyant: I forbindelse hermed den förste fornemmelse af sam-

me fölelse seet ovenfra ned paa æbletræet og en 

liden rogn midt i "Nyehaven". 

Blyant: I forbindelse hermed juletræet hjörnestuen 1911

CLXVI Alfeland. Kan Haste.

Egentlig et vinterarbeide. Vaar eller höst 

naar det er bar mark. (Se skissen i Paris-bogen

og guttebogen). Et stort aflangt vindú med

hvide lister belyst af lampelys. To börn en gút

og pige paa hver sin side af et rödmalt bord sid-

dende og seende úd gjennem vindúet – úde; Hav

holmer og tunger olivgrönne stikker úd i havet

maaneskin. Perlemor <forsforagtige> skybanker i

det fjerne. Månereflexer paa bordet foresten er 

maanen meget hvit paa himmelen.

Blyant: Eiendommelig grönlig skygger paa marken a la

Den förste <aquarel> dù saa af stabel lysene <derin>

oliven vissne. de gronne skygger a la den farve du

saa udenfor bondestú vinduet en höstmorgen

CLXVII Dommedag (se skissen fra Paris)

En mand som holder sig fast – vil fare i

luften fjerne rúnde knoldede fjelde en

afgrúnd og nedenfor denne et vinhav.

Sten raser i lúften ud over afgrúnden

op i luften. Himmelen rust farvet 

en hvid lysning og en sort sky (tufset)

Der blaaser en storm over nogle búske

bjerk med vrængende blashvide blade. Blade

og rúsk fyger i samme retning som manden

drages. noget blaaviolet i fjeldenene (graablaat

(Kr.ania stúdie)

                                                                                   4

CLXVIII St. Hansnat paa fjeldet

Din stemning fra Bertel og din St. Nat. paa Aaal-

husstölene. Purpúrrödme over den höieste

fjeldtop. Himlen æblegrön dalen i dybet 

med resten af glödende baal rögsöiler sti-

ger op af mörket og dybet.

CLXVIIII Sommerkveld paa fjeldet

  I forbindelse med frg. sidste solstråler

over sætervolden træffer hesjerne (húsk

digtet fra Paris). <Brær>. taage i dybet.

CLXX Baal ved fjeldvandet.

  Find et fjeldvand med store rúnde sorte stene

mod horisonten (himmelen). brúne strande

om tjernet se Bertelbogen. Baal einerbusk 2 sorte

figúrer. Lidt ild sprager i einerbusken. Husk paa 

vei til troldbotnen

CLXXI Fjeld-hamrer. udsigten opover

fjeldet fra Ola Aalhus sin stöil og det sam-

me fra de andre stöilene. Motivet kún-

de ogsaa kaldes "Troldhamrene".

CLXXII "Tilbagesyn paa dalen".

Udsigten fra Aalhus stöilen, paa den

ene side I med Klipparfossen og vandet

stort og nyt (i det NYE) men blomster

eng i forgrúnden og perlemoragtigt

vand. II Paa den anden side med 

Svarthammaren styrtende i dybet

og den lange nedrebö fjeldryg Hægnes-

dalen og Aalhússtöilene i forgrúnden.

med svarte flekker

CLXXIII Klipparfossen (med fossakraaen)

En deilig kontúr mod himlen. Kari-

hamrene og lisjegroven ved svart Hammaren.

Egner sig vistnok bedst for regnveir. Phot. Berg

har et Phot deraf. som Hang over os hver dag hele Barndom.

 

CLXXIIII Vaarfornemmelse.

En svag erindring om en vaarkveld úde

paa stranden. Anna og Hanna kom sprin-

gende ned fra den mörke granhaven ned på

gamleveien og da straks för de kom

ned saa jeg det. En liden selje med gúle 

gaasúnger og to blaaklædte piger halvt

skúlt af sprættende aarekrat. og mod 

en gúlrödlig vissen mark á lá jölet hos Fond.

CLXXV Skeimotiverne

Fossen i fjeldet ovenfor Viken (se skissen

som frk. Backer smlgnt. med músik) mal det 

först úd af hodet. Med kjör kommende úd af aare

skog Blyant: og rævebjælder.

CLXXVI {...} Aakerlapperne med nöstene og

de smaa hús nedenfor hotellet se skissen som

dú gjorde i Pa og malte efter i Paris. 2 motiver

CLXXVII {...} Det hvide hús med de röde glúgger

og bækken nedenfor med hæggen.

CLXXVIII do De graa nöstene nostene neden-

for Viken – med graaveir og k grönne aare- 5

busker i store rúnde kroner og sanden. Man-

ge graa farver blaagråt gröngraat gúlgraat og

rödgraat og melkegraat (i vandet).

CLXXVIIII do Den hvidflekkede sten.

Den store sten ovenfor veien med de mystiske

lysende hvide flekker (kúltegning) om kvel-

den i túsmörket med nogen sorte furúer

CLXXX do Hvide vilde roser.

Hvidklúnger findes ogsaa der úde paa Kjos-

nes-næset nedenfor grúnden (se den lille skisse)

mal först efter skissen i store flader og linier 

(En liden bleg pige).

CLXXXI do Jeder

Der inde vil dú have den bedste anledning

at stúdere jeder. Betal Ola i Kjösneset for

at laane nogen og faa gútterne til Axel til

at holde dem.

CLXXXII do Den Gammelt vestlandstun.

Alle Kjösnes húsene fra en af haúgene

omkring (aqúarel).

CLXXXIII do Kjæmpehöien

Den gamle gravhaúgen med de únderlige bjerker

neden for Kjösnesgaardene.

CLXXXIIII do Sol Landskab

Inde ved det lille vandet. Húsene til Hans

med vatnet, stargræs, paa den anden side

af vandet gaar en jente og raker höi, hesjer. 

Hús i forbindelse hermed – inde i Vaatedalen det

mystiske landskab med kornstaúrene kjærring

og tjern med stokker i.

CLXXXV do Pladsen ved Fosheim.

Der er nogen deilige æpletrær ogsaa

CLXXXVI do Haaheimsgaardene

Höit og borgagtigt med et jölagtig bakke i

<forgrúnd>.

CLXXXVIII Bolsetvandet.

Fra forsjellige kanter – úndgaa af at

faa speiling af noget höit fjeld.

 

CLXXXVIIII Fjeldbække.

Húsk naar Regnflommen kommer paa

de lange smale bækkene der bare bestaar

af smaafosser i Haaheimsfjeldet ovenfor

Bolsetvandet. Seet fra Bolset.

 

CLXXXX Fra Vaatedalen.

a) Det landskab som dú för syntes var 

det vakreste dú havde seet (Da dú 

var hos F.) Der var noget af det NYE i det

noget gronguligt blegt og blast melkeagtigt

lidt romantik kúnde vel gjöre din

interesse dengang for exempel en

gammel faldefærdig bro og klipper 

paa siderne og saa det indeklemte mel-

lem de höie fjelde paa hver side, kom-

poner som dú húsker det först fra

b) En naturlig löe.

Den hule únder en hammar som brúges til

Löe (om höste) med lidt höi i.

c) Giganterne ved Egge.

Kjærringen súmpstemning

d) Det mystiske landskab ved det lille vand

udenfor Egge se Bertel bogen, <höstok> eller

kornstaúr heldende mod hinanden (smaa

kjærringer hesjer stúbber i vandet se nr. CLXXXIIII.

 

CLXXXXI Fra Nordfjord - Förde a) Den lille

Rognebakken, b) Vandet i Paúlen med alt

vasgræsset om vaaren og kanske og vasblom

En túr did maa dú. c) Alle de masse hesjer

nede ved Nordfjord Förde eller om det var ved Paúlen

Helgheimstúr 6

CLXXXXII "Aspen" ved Lisjenæset hvis den

ikke er nedhúgget (noget tyktflydende neytral-

grönt graa gúlgrönt blöd farve. (fyldig, mættet ú-

den at være spraglet) noget Poppelagtigt ved

den. I regnveir særlig vakker. "Gúlt hús". efter fantasi.

CLXXXXIII "Svaberg". Et landskab paa "husvollene"

med svarte aspestammer mod et metalviolet-

blaat svaberg og aareskog om.

 

CLXXXXIIII Heste om natten. Indenfor hús-

vollen lige únder en grön aare skog gik en

hvid og en svart hest slig at vi saa dem næsten

únder ifra, den sorte var næsten usynlig – 

noget sortsmúsket brúnt. se Gjæsdal.

CLXXXXV "Vaar i fjeldene". noget vældig NYT

noget i fjeldet ovenfor sjærsúren med store

lösnede ismasser over svabergene. Á lá

Kjelland: "saa landet ligner en jætte som vasker sig

medens vandet strömmer ned over de senesterke lemmer.

sneflade paa toppen og sprætten aarekrat nede i 

forgrúnden Blyant: toppen sjúlt i skodde og en elv som

styrter ud under skodden som fra himlen

CLXXXXVI ("Sjærs)Uren" i maaneskin. et selskab

af únge damer og herrer oppe paa den store stenen. J-bogen.

<Krispinúshaalen> faa nogen at vise dig den.

Den hvide Lindorm.

CLXXXXVI En stump af en "gamlevei"

Den höie veimúr – der minder om noget fra

borg og riddertiden fra nye veien eller gamle-

veien? (tag 2 smaa skisser) húsk den lille bækken

som styrter ned fra klippen i Krogshammaren.

CLXXXXVII Den förste bare flek. (Vinter) Haster

et lidet myrsig straks för man kommer skiss til

Björseth, raaddent aarelöv violetagtigt. og våd mose

CLXXXXVIII Baarstúhaalen.

Seet úden fra veien med gamleveien i svingning

ovenfor og hamrene med de höie björker og seet inden-

fra veien med solglydt i vindúerne og seet fra

vandet med de prægtige fjellhamrer ovenfor. 

CLXXXXVIIII Vaarsol paa Aasperne

Aasperne straks för man kommer til Björ-

sæth húsene med en stor sten <sten> foran, det grön-

gúle lys paa aspestammer og mark. Det 

samme motiv om kvelden om sommeren med

en hest staaende ved opkjörselen.

CC (200) Vaarregn. Ved "Jeilen" på Myklebúst

Der hvor dú maa betale for græsset som dú trakker

ned. Faa færdig den lille skissen hos Fond. Gúl björk

 

201. Vassiget (únder Björset túnet)

Det grönne vassiget om vaaren med gúle soleier

og med den store steinen eller hammeren ved

siden af. Se samtidig paa æbletrærne únder den

lille hammeren ved gamleveien. Se CXXVII

202 Det mystiske indsök ved indre Björseth.

Noget lignende Böklin. Passer dog kanske bedst

om hösten – tag dog en skisse om "vaaren med de

hvide birkestammer foran den mörke fordybning

i landskabet med den hvid skinnende bæk og

kværnhus. Skal jeg tage med Raset i fjeldet?

203 Klúngr.

Klúngr findes paa Björseth i mængde og

der er god anledning at faa se den mot vand.

204 "Skogbækken" údenfor Björseth

en bæk mellem grönne trær. (halvt gjengrod?)

205. Grön eine mellem Mörk (röd) skog.

Inde mellem Pladsene údenfor Björsæth vinter!

Ude paa vandet om vaaren nogle marker grönnere 

end andre

206. Kværnbækken ved Juklestad

207. Bækken over svaberget.

Nedenfor Júklestad gaar bækken i vinkel over grön

mörk mose og svart violet svaberg

208 Sandnæs. Strandlinie

Et gammelt stabbúr, Et ældgammelt

Piletræ se CLIIII

209 Bakketæren landskab nedfor Aardals<bakken> 7

Húsk nedenfor veien der holder Soleiene sig

længe för de falder af. Blyant: opover mod Aardals-

bakke

210 Den lille hytte nedenfor Aardalsbakken

seet fra vandet (et rödt hús som jeg aldrig för 

har seet da det ligger paa bagsiden.

211 Pil i regn

Pilen paa Aardal hos Lúnden eller sön hans.

glinsende regnvaad matgrön lys nöitralgrön 

mod graa regnveirshimmel Smlng. Ideen 

til "Ved Babylon’s floder vi o.s.v." (se 208 og CLIIII)

noget i det NYE syn.

212 Fra Vestlandet.

Túnet inde ved bakken som styrter ned 

til Aardalsbakkenbroen. En stor sten eller

berg med natúrlig fordybning for gjödselhaúgen

En rogn saa gammel at den er bleven

úng – syn langt ind i en dal.

213 Aardalsfossen med de torvgrodde

berg midt i strömmen.

214 Gaarden til Samúel Aardal fra

Löetaget – Landskabet bagenfor.

215 Aardal: Den lille pladsen indenfor skolehúset

steingarer og gamle hús. Smaat stil.

regnveir

216 Skogstúdier indover mod Helgheimsslottene

Et sted der et údmærket strand motiv

med smaaskog mod vand – sand og lys mose

217 Helgheimslottene Begge pladsene 

den inderste især ved St. Hanstider – med

röd eng og blaalige steingarer.

218 Landskabet paa Hus. Stort format samme

som skissen.

219 I <Helgheimsöiene> en rognehaúg ovenfor

et nöst. Höst

220 De I det grönne: figúrer inde ved

det grönne vassiget nedenfor gamleklok-

keren med gúle soleier blaa grönne blade og 

en hvid hæg. 

221 "Höst-farver". En eiendommelig blodröd 

bjærkestame únderst orange over er som en lasúr af

karmosin og endelig noget blast rödlighvidt og

blaaligt. Nogle olivgrönlige hæggestammer med

gúle flekker og bleg blasse mosesteiner, vaade

og glinsende det hele mod <vand> stille blast

og intens lys vaad mosehaúg og steingar i

blaa oliven agtige toner og violette træstammer.

222. Hægrenes aasen fra veien, tegn af efter 

det lille Phot. af Anna og húnden.

223. "Soleier" Det gúle i store masser neden-

for ageren paa Hægrenes, lidt speiling. Husene

paa Hægrenes alt seet fra veien. Circa 70 x 50 cm

Brúg app. Haster

224. "Den grönne Kveld." Fra Wiese’s nöst-tomt

med hesjen foran i graagúlt store mark-

former i grönt mörkt. gúle blomster. 70 x 50

Blyant: svage toner i mork <graat>

225. "Löken" med kjærringrok. med elven og

Kirken i baggrúnden. brúg Wieses Phot. 100 x 60

 

Blyant: Japan 

226. Øverste del af Kvammeöen. mörkt vaadt græs vaargrönt

med vaarfarver over vidje og aarekrat dette 

eiendommelige brúne med en tanke af spiring

ogsaa en vaaragtig fornemmelse af töiet vand i elven

noget rent blaat og rent graat. 100 x 70 cm.

227. Begge húsene "Gamlegaarden", med

eller úden kloppen nedenfor "gatehesjen", ?

lad aabent <rúm> staa nedentil. 100 x 100.

228. Ola Grind (Havegrind) Fransk tegnep. eller

maskinpapir 80 x 100. Kúltegning og aqúarell.

Dette motiv kúnde forbindes med nr. XI

229 Barnekammer (Pigekammer), <Ovnen> 53 i höiden

störste bredde paa midten 19 cm. Húsk det

blaa klæde og melkehylden se nr. XX

230 Stúeinteriør I 8

Ovnen og omgivelser om kvelden, en skisse

En Symfoni i orange og (oliven)grönt og blas grönt

fx. spyttebakken. gúlvet, det malede orange og det

afslidte oliv nöitral grönt (graaligt) En plante i kroken

eller ikke. Ovnen svart blaagrön med gúlstreif. Husk

det eiendommelige melkegraablaa agtige fodstykke noget vibrende a la snebræ

231 Stúeinteriör II Samme som foregaaende

men större billede i skúmringen stúder særlig

glans lysene i ovnen ogsaa en Zymfonie i grönt

men ogsaa andre farver – saaledes er fodstykket

isprægt med fine farver á lá snebræn på frk. Berges billed

noget lufagtigt blegblaat og hvidt zinoberrödt med

farver der ligner fossende inde paa Aamot. Ovnen

cirka 25 cm bred x 40 h. En figúr? Lægge i ovnen.

Se nr. XV

232 Groven seet nedenfra oppe

paa volden. lidt ovenfor havegjærdet brúg

Ap. og tag smaa skisser. Bække mörkeblaa

Ildhús og rúllehaúg maa med.

233 Húsene, vaar fra samme sted no-

genlúnde som foregaaende men andre veien

Hjörnestúen med hylden – havegjærdet og groven

og spiskammervindú, mörkegang dör, <klop>

og Storasken. 2 skisser. 1 lige ved havegjær-

det for Spiskammerets og kloppens skyld 2 fra

det nederste af Rúllehaúgen for grovens og

havens skyld og askenes skyld spirende brúnlig blast

234 Nogenlúnde samme motiv som fgrd. 

seet fra en af vindúerne i det nye húset

Dog mere med for ex. haven med havesenge

og ageren.

235. Hele Prestegaarden fra Haúgen

236 "Haugen"

   Haúgen seet fra Haven i regnveir om hösten noget

a la den fjerne höide i Millet’s vaarbilder.

237 Blomstrende kirsebærtrær.

De to kirsebærtrær ved överste havegrind fúlde

af hvide gúlige blomster i regnveir (males

vaadt i vaadt) en eiendommelig frisk-

hed i det grönne der næsten blandes med 

det hvide med en grovbörstet grissen stiv

pensel. Træstammerne næsten sorte vaade.

238 "Alléen"

Faa færdig det dú holder paa med fra

korsveien. Et nyt motiv af alleen fra

skoleværelset. Og omtrent det samme fra

Haven det Wiegdahl maled – en stor træ-

gruppe lidt gigantisk. Rabarbra.

239 Nat i Haven.

Lidt bortenfor det gamle æbletræet’s plads

slig at dú faar Rabarbraen med – med 

hvid og rödlig blomst, mod hjörnestúen med

det svartblaagrönne birketræ og de store askene

og havebroen. Lys i vindúer ? 

240 "Den blaa klangen". Præstegaarden (den gam-

le gaard) seet nedenfra kirkeveien eller myren.

Haven i forgrúnden med blaa lúpiner og gúlv li-

lier og graat steingrarsmúr únder haven. Lys i

vindúerne (?). Meget fint graat og blaablomster af

vistnok kornblomster og nogen hvide (nat?).

241 Alleen og Præstegaarden seet fra kors-

veien eller nedenfor mellem de 2 rogner, haúgen

med (?).

242. Memorandúm Böklin. Oppe paa

haúgen nede i en af veiene sees opover

mod toppen hvide birkestammer og aspestam-

mer og grönblaa mark blaamörk <himmel>

243 Lys i vindúerne.

Præstegaarden ifra stenbordet med kobberagtigt ild-

lys fra dagligstúvindúerne og en mörk næsten

blaagrön bjerkrone i forgrúnden blomster únder

vindúerne (kroken).

244 Alleen.

Fra <krikekorsveien> og nedover mod alleen med

store former af lövmasser og et lyst glytt

únder trærne over veien.

245 "Mai sne" inde hos Fond; den eien-

dommelige fölelse af den vaade slapsesne

paa det halvt údsprungne löv, (males vaadt

i vaadt) lidt af det samme som i Paris

hin vaar jeg kom fra <frie’s> údstilling <entepen>-

den, den friske farve i lövet; de svarte

stammerne og kvistene og den vaad gaa sne

som faldt i store klatter. Lidt fugleredestemningning

Hos Fond var det et vindú’s motiv.

246 Landskab a la Laúreng. Mellem Sandal

og Sandalsstrand en bjerketrægrúppe mod 

den grönne birkelien bjerkekroner og lei{...}

har næsten samme farve gaar i et en

slags symfoni i varmgrönt brúngrönt, kún de gúl-

hvide birkestammer fortæller om trægrúp-

pen i forgrúnden – Een elv og fos og hvide sne-

flekker. 

247. Motivet ved Johannes i Øiene med den

store Pilen hvis den staar endnú. Vassig farve. skidt gront

248 Den lille löen paa bakken straks inden

for skolehúset paa Sandal. Nat midtsommer

straks för slåtten, det eiendommelige som altid

er karakteristisk for Sandalen. Lidt rödsprængt

maanelys paa enkelte skyer; ved den lille löe 

en liden svart dyb grön bjerk med tynd

hvidskinnende lysende bar stamme kronen

i en en skarpt begrændset afrúndet form,

som en tilspidset klomp a-la florentinernes

trær paa freskomalerierne. Lidt "Kinck"stemning.

248 En tidlig vaarnat. Var med Fond da han

kjörte sit billede til Vasenden; nedenfor

Aarnes antagelig paa Strand stod en röd löe

Noget koldrödt klart ved den. noget Obstfelder

Kinck agtigt eller endnú mere kanske Solbergsk

og en dyblaahimmel og sneflekker og svart jord

249 "Hans og Grethe" fantasi nede paa Gjesdal

med figúren stak op bag taget (dören, væggen)

250 "Espehaug" partiet nedenfra elven opover

mod gaarden. Gaa op paa gaarden og se nyt

251. Bag túnet til Bertel Eikaas med den

fjerne aasen bag movandet.

252 Alle Eikaas gaardene og jölet me 10 seet

fra höidedraget mellem Gúnnar og Bertel

253 Jölene paa fjeldet ovenfor Gúnnar

Eikaas sin stöil – den röde solned gang. skyer zymfonigrå-rosa

254 Mofossen "Húldrefossen".

255 Pilene langs aalene nedenfor Mo-

landbrúkskole ved elven. Plantede Piler.

256 Den grönne aareskoglien ovenfor Moe-

vandet op mod Solheim med Pladsen foran

og et údtörret elveleie.

257. Samme Pladsen seet fra Kúsligrin-

den med en st snip af det blaagraa blanke

vandet og det nöitralgrönne græs langs land

og fúrúaasen i baggrúnden.

258 Det údtörrede elveleie med kvernhúset

nedenfor. Flaten. Nedenfor veien en klongr

259. Aareskog. Motivet mellem Sandal og

Myklebúst – den tætte aarerimmen.

260 Sandalstrand – De to vakre pladsene

i den bratte bakken med rogner og

stor bjerk paa toppen. Seet fra baad er

motiverne næsten vakrere.

261 Nedenfor Aardalsbakken seet fra

baad. Et röd hús indbildning?

262 Aasen gaardene seet fra baad.

263 Uren únder Orken med de store

stene. Sommernat fra Baad graa og grov vældig, hvid baad.

264 Dvergsdalen. I Et jöl (röde rogner)

 

265 Nat paa vandet mellem Dvergsdal 

og Hamnen megen mystisk mörke trær ol.

 

266 Hamnen eller en vig för man

kommer saa langt; aaspeskog og det blaa metal

anlöbne fjeldhamrer i baggrúnden.

267 "Súndsheien" reis en túr dit i 

sommer. Haúger, myrlændt? Rod af træ. Stöilen

 

                           Fra Grovaa

268 Ovenfor "Grovene" med den store úr

og nogle sætre midt paa fjeldranden og

og himmelranden. 

269 Den store aakren nedenfor Grove-

ne med den friske zinnober grönne aare

búsken foran (Oprindelsen til nöitralgrön)

eller som det her var middel zinobergr.)

270 Bratte elver ned fra fjeldene i svinger 

seet fra movandet (sommernat?).

271 Vaar. Brunvaat oplöiet ager, regn 

Bryghelgrön giftig mark; drivende túnge skyer i

grönlig graa violet (fra spiskammervinduet)

og fra túnet, fra Stabúret (se III Höststemning og se

CXXXVIII vaar i symfoni) askegraa skyer og brún-

vaad agermúld (mold)

272 Vaar. Fra veien til Aalhús, <Rognerúnner>

nyt: en forandring i mit syn paa det spirende 

grönne, noget sortgrönt, friskt nöitral grönt

kold grönt mod marken, der er giftig Breüghel

agtigt, med nogen nogle börnefigúrer i nogen eiendom-

melig friske sortblaa og rent sorte og koldröde

farver med klingende rödt I marken var ogsaa noget

(In memorandúm frk. Spæren) orangemose

273. Kjærringa i baaden (se gútte-

bogen) til dette motiv se der oprindelig

er opstaaet med fantasioverföring fra fars

sammenfoldings baader og haner osv –

Til dette motiv kan höre en strandlinie

med store rúnde stene lignende som

under sjærsúren slig at de sammen

husk oprind.: Elven nedenfor broen 

med sin speiling danner rúnde

circler Illustrasjon Stenene kúnde

da være solbelyste steghede med en

lazúrhimmel over fjeldene – helst 

et stort rúndt fjeld kanske (Læg hodet

paa siden og se bare med et öie paa spei-

lingen og fjeldet det blir da noget stort

i skogen og hamrene enkelt a la Laur-

engs Kvernhús jöl i "borgersyn"

275 Paa skrænten.

Det eneste "værdige" motiv jeg fandt paa Svaneöen

var ovenfor min ven Lyder G. Stavösstrand’s húse paa den bratte

skrænten hvor der var en stump stengard paa kanten X

274. Zymfoni i graat grönt og gúlt

En regnfuld vaardag saa jeg Hans-

Anders rognen staa saa våd og koldgrön

mod den graa væggen fúld af gulige

rogneblomster; graa var himmelen.

(X fortsættelse fra 275.) som laa <gjevn> en frisk grön

fúrú til höire i forgrúnden a la den som intreserede dig

saa i Gloppen förstegang dú fik lyst at male (kold-

grön fúre ved skrædderens hús). I dybet saa jeg da lige

ned paa hústagene som var bevoksede med {...}-

le (orange og koldgrönt) og lidt af de vaade húsvægge

som stak svartvaade af mod den lyse haaen

de var nærmest olivengrönröde, og svartviolette. En kjær-

rin

ring som stod borte i en bæk og vaskede saa jeg væsent-

lig kún ryggen af hún syntes saa forúnderlig klart og 

skarpt tegnet. Saa stod der en hyld og blomstrede ved

et faldefærdigt ildhús og midt i haaens lyse græs-

grönne farve st laa nogle gúlvaad agtige akerlapper

rigtig regnveirsfarver. Længer nede var lo nogle

interesente smaating om en skjöbod med en baad

fortoiet indenfor en holme saa laa der lidt dún-

kelgrön fúrúskog langs sjöen der strakte sig langt

og höit opover mod den höie horisont med tusinde

smaa öer og holmer.

276 Samme motiv seet nedenfra var 12

ogsaa intresent. Det hele virked da meget 

grydeagtigt og trangt, rent det modsatte af det

foregaaende. De bratte fjeldhamrer var dog lidt

vel smaahugne men de enkle mörke furúer 

var vakre og det hele var eiendommeligt i se som-

merkveld eller -nat belysning med rödligt sjær

277 Saúeholmer

Straks údenfor samme landskab var der nogle 

deilige holmer med grönt græs, graa sten og saúer 

som laa og hvilte sommernatten.

278. Sol og fjære.

Ved indlobet til Stavang laa nogle gúle tang-

holmer og stegte sig i solen. Lav fjære rigtig 

fjære-, sjö-, fisk- og tanglugt ja næsten lidt súmpstem-

ning. Dertil bidrog kanske en {...} skinnende sort kraake

som sad doven paa en liden holme. Svart hvid-

prikket berg; solsteg over det hele. (Kjærringa i baaden)

 

279 Landskabet rúndt "den skönnes" bolig!

En knaús og en lang aal ind igjennem. Der 

kúnde dú kanske faa anledning at male portrait

af den sjönne, ja kanske faa hende til model.)

280. Vaartaarer.

Erindringen er fra Throndhjem dengang

jeg ikke holdt úd at være i selskab

sammen med hende og jeg römte tilskogs og

fandt en liden rúnn af <rogneröner> hvor jeg 

fik graate út.: Da jeg saa syntes alt blev

saa stille om mig i vaarnatten forstod jeg

först hvor vakkert alt var: Det tætte skog-

holt af slanke, vrimlende, vaarfriske

<rogneröner> den eiendomelige koldgrönne

farve paa vidveisens blade som dækked skog-

búnden skjönt de stod paa höie stilke og 

saa p lidt af engen seet liggende mellem

stammerne der var godt fingertykke og saa

den dybblaa vaarnat himmelen.

I forbindelse med dette vilde jeg da sætte

den lille pige som sjúler ansigtet i hænder-

ne og græder ved siden af en bæk og to gamle 

træstammer. En sortklæd gút ligende i hvid-

veisen ved siden af slig at man ser ind

únder hvidveisdækket. 

281 Vaarkveld ved pianoet. 13

Húsker dú ei en vaarkveld i den tid frk.

B spillede Wagner og Trillby. lampen var 

tændt eller kanske blott pianolysene; mest

blaat var alt údenfor vinduerne og markerne

som endnú var gúlbrúne fik en eiendom-

melig dækgrönlig taaget farve og údenfor 

vinduet stod en selje lidt ned i haven. Sel-

jen var fúld af vel údsprúngne gúle gaas-

unger, men disse blev nú i den underlige

belysning rent glasagtiggrön, kanske vindú-

rúderne gjorde sit men det var vel alt

det blaa lys úde som blanded sig med

det gúle i gaasúngerne. Farven maatte

vel nærmest opnaaes ved en eller anden blan-

ding af gúlt og blaat eller ved en lazúr af

blaat over gúlt. I vinduets blödgúle kar-

mer og bag de rosaagtige gardiner stod en röd 

potte med en endnú mere klingende kold-

röd Jacobslilie og paa et blomsterbord

stod en palmeart med törre papiragtige blade

der liggned det mörkegrönne papir som 

fyrstikkerne pleie at indpakkes i. Denne

farve stod vakkert særlig mod den gúle gardin

der blev rosaagtige i folderne i vinduet stod

ogsaa en Kalla som hvis blade 

og særlig stængler og stilke fik en 

vidúnderlig grön farve. (gúlt over lærred lagt med

grönt (úndtagen i glandslysene)), der stod

vakkert mod den blaa luft. I det fjerne

lysnende blaa sneflekker der minder om de

blaa blomster i vinduet (Hortensia).

Varme farver inde rödt bordtæppe. Kolde

farver úde.

282 Efter vaardgjödslingen.

Jeg erindrer fra jeg var gút at jeg engang

var med forpagteren Lars da de spredte gjödselen

Det var lige ved gr torvhaalen jeg saa

en graa hesje i p skraat perspectiv og

marken var saa vid vaargrön våd frisk og

mörkpriklet saa det sortnede friskt 

bort over den af vaade gjödselklúmper. Jeg

maatte mindes dette engang jeg "over-

tegnede" en aqúarelskisse med kúl og 

der fremkom en lignende virkning over

den grönne mark. Ligeledes mindedes jeg

dette ved at se púnktalisten Krügers billeder

og da jeg saa den ny friskgrönne mark

ved <Lybek> med mögprikker og kraaker

Der er noget bryhghelsk ved dette 

motiv men det er ogsaa friskere mere 14

i slegt med <hint> lille júlekort med frisk

grön vaarmark med sprettende birker og

vaad bark (indbildte jeg mig iallefald.) Randen

op om kortet var enda graa med en gúl og blaa

blomst over. Kúnde kanske forb. med 272.

283 Soleier ved stranden vandet.

I tanke med frg. var den förste gúlning

af soleier som jeg saa en vaar jeg kom roen-

de fra Fond og kom únder land ved Björseth

Der var vaarflom og vandet gik op paa 

den grönne græsvold, hvor soleierne 

voksede mellem revlerne.

284 Vinterlandskab.

Da jeg var med far i kondolancebesög hos folket

paa Aardalsbakke, hvor sönnen var drúknet 

i isen saa jeg et vakker landskab (skisse) neden-

for Aardalsbakke fra veien. Nogle graa hytter

i forgrúnden rödlige (capút m.) aaretrær mod 

giftig grönt vand (marebakke af lys sand)

285 Den röde Jomfrúskogen.

Det var paa den tid aareskogen blomstrer

at jeg engang var inde i sjærsúren ja

det var lidt hidenfor sjærsúren

og det var lidt toiveir luften da jeg

fik se den skogen. Noget finere i en

enkelt farve har jeg vist ikke seet. Der

var noget fint rent ligesom úberört jomfrú-

ligt over den som den laa der i sneen saa

sammenhængende og i blöde former og i

farven var der noget saa yrende friskt og at

jeg fik lyst at föle det med tungespidsen

noge búske i forgrúnden syntes rent falmede

gúlige brúne med de l slonkne længe mere údvik-

lede rakler (rakler). Jeg nöd den röde skogen

som jeg nyder synet af en úng pige, jeg aldrig

kan faa fordi hún er for úng. Skogen fortone-

de sig ogsaa forskjellig efter afstanden; den 

laa forresten i en stor sving lidt nedhúlet i <tær-

rænet> og skraanende opover de bratte bakke.

Underbúnden var saa vidt jeg húsker varm og

sneen var blöd og melkeagtig, svömmende ud.

286 Vinter ved indsöen.

Ude ved Saarheim saa jeg mod Myklebúst.

Fjeldet der i baggrúnden var kollet og rúnd

agtigt i formen og farven var únderlig hvid-

agtig, lidt af perlemor og lidt af skyer og

mine snebrær paa frk. B. I billede

I lysene noget gúligt hvidt som dören paa 15 

interieúret i fars og mors værelse og skygger-

ne næsten mere hvidagtige blaalige med lidt

Ultramarin hvidt og kanske lidt rosaagraat

Hægrenesfjeldet lidt kraftigere gúlt og

vandet mörkt kjödsúppeagtigt grönligt

blygraat med gúle blink af stjerner

og en tynd maanesigd. I forgrúnden stak

et lidet nes frem med graat arekrat og

gylden rödliggraa törre stene úd i vandet

og blaalig violet sne paa land.

287 "Og svinehjorden styrtede sig i söen".

Vanskeligt motiv. Hurtigt rasende styrter 

svinene ned en bakke fra höire mod venstre

som et eneste uhyggeligt "<raú>!" Benene

har noget úhyggeligt som maa stúderes 

noget pindeagtigt stivt mod den blöde 

búede bakkelinie. Svinene noget skid-

dengúlt lidt stiliseret med noget 

rödligt violet agtigt i kontoúrene (car-

min laqúe garance?) Söen i noget staalag-

tigt blaaligt. (Noget grönt gúlgiftigt 

mellem svinerne ond aandelúft.) Dette motiv

opfangede jeg fra Daleveien bag kirken

Blyant: tre mænd paa kirkegaarden

288 Store Laúreng motiv.

Ovenfor Meieriet og vistnok ogsaa

ovenfor den store stenen. Elvajölet

med nogle kvernhús i forgrúnden fossen

i sving lang borte, i harmoni med linien

og formen i landskabet. I fra fossen

og ned over mod elvajölet en stor

li af væsentlig aareskog med lidt

asp. Trærne i lien var tegnede med

lyskonturer da solen stod ret imod. 

 

289 Vaarsol paa asper.

Nedenfor Meieriet var engang en deilig

belysning som jeg vel neppe faar se igjen

Et solglimt faldt en regnveirsdag over de

nögne aspetopper Et blaaskidden graaligt (grönt) únderlag med – noget fint grönligt

gúlrödlig lazúr over – eller omvendt med últramaringúl grúnd og blaa lazur

gúlt (rödligt) næsten regnbueagtigt

medens Troldhammeren og bjørja laa

i skygge som baggrúnd mörk vaaragtig

og frisk (dækgrönlige toner i det spirende

græs og mat blaa mörke hamrer) Over

asperne var noget i det nye syn

kanske fordi de stod i en række {...}

ikke i klyge klynger. De maatte

da males lidt forenklede i toppen lidt

fingeragtigt. Illustrasjon (úden större forgre-

ninger.) Tante Grethes tegning. 

290 Maaneskin

Fra nedre haven lige paa kanten af múren

stod jeg ved siden af en liden edelgran. En

syrinbúsk stod saa vakkert mod de hvide

húsene, ligeledes noge mörke rosentrær

med en og anden hvid rose og saa et blom-

sterbed med hvide blomster og nogen næsten

usynlige blaa. Over det hele det 

mægtige grönne aspetræ.

 

291 a Trollbotnen.

Ved nedgangen til Trollbotnen var der noget vakkert

i det nye syn. En dalbotten dækket af evig

sne. En skiddenagtig hvidfarve, skidne rænder

som fúlgte tærenet og gav fölelse af formen (i

linier) – der var noget stiliseret ved dette (noget á

Munthes figúrer med stribede dragter der fortale om

formen i folder o.s.v.) Midt i dalbúnden var sneen

hvidere og omgav her et et le rúndt húl som var

fyldt med brævand af en klingende kjölig farve

Den var blaalig og aligevel giftig grön og

den speilede lidt nögent graat berg-

fjeld og lidt af bræen; denne farve gav

klangen i hele billedet. Der kom en fölelse

over mig af södlig duft kjölig gammel dúft

der minder mig om en tidlig morgen i graa-

lysningen da jeg kom ned paa kjökkenet, som laa

paa skyggesiden af húset. En söndags morgen med

dúft af kold kaffe. Samtidig syntes det mig 

at jeg skúlde seet noget lignende i porcelain

eller kanske det bare var et potteskaar af no-

get saadant som jeg hadde fúndet i bækken

ned i haven jeg mindedes ogsaa den lille tin eller

blytingest jeg fandt som gút oppe ved bænken i haven

ved det kræft syge podede æbletræ. Ved mere reflexion min-

dedes jeg ogsaa at jeg i Paris hadde seet noget

i græsk arbeide: en vase og krúkke af et halvklart

blaagrönt stof – en egen blaagrön farve som var

svært almindelig i antique græske arbeider og særlig

som perler i perlesnorer. Men landskabet gav mig

ogsaa en fölelse af en egen kold verden de inde i fjeldet

en úhyggelig men dog lokkende med en frysende for-

nemmelse (sml se "I revnerne kún er der vaarliv" – IX)

Noget der maa tiltale enhver der har en stor sorg

og söger ensomheden og det hærdende liv i fjeldene

Blyant: noget <kinesisk> porcelæns {...}

Blyant: Da man drog

noten iland paa

Svidalsviken. Penn: 291 b

Slutt med motiverne. Dog 

endnú et sidste: "17de mai i

Xania sent paa natt, nederst i

Drammensveien. Bakken med de 

mörkegrönne Dvergfurúer staar

tirende giftig grön i gaslyset og oppe

paa bakken staar de varmere rödlig-

spirende trær mod den dybblaa

nathimmel og mellem trærne

stikker nogle rödklædte Damer

frygtelig stærkt frem med deres

lyse sommerhatte (hvide) mod

natluften. Nede paa fortauget gaar

dúmme mennesker (herrer med næser 

som ikke existerer. (lúft næser.) og 

{...} selvfölgelig med lange baand

Et rödt flag langt borte. En "trik" med 

flag. Flagget overalt natagtigt mystisk

Translation

Miscellaneous Motifs

II

Nikolai Astrup

[Vertical text on the left-hand side:]

Motif: By <Jonsvandet [lake]> in "pouring rain", small rings and pimples 

on the lake, in the thousands, something “clay-grey-green” slopped on with wide brush-

strokes – [Branded] – water lily leaves cold-green – carex grass and field horsetail [plants] stood at a 

diagonal (see Ph[oto] from the pond on Svanöen [island] – the water with <waves> further out and calm

in by the carex grass – out on [the lake someone] is rowing a boat – Woman with umbrella behind her.

lamp light over the willow with catkins

The blue woman in tall A.G. Summer night – gazing out through the wall

Buttercups by the lake (in the boat below Björseth [farm])

winter landscape below Aardalsbakke [slope] {... ...}

towards the lake

[Horizontal text on the right-hand side:]

Expensive this is {...}

they – as flowers

fragrance fills the 

heart. Apple flower

CXXXXVI Woodpile see VII in ■

Study a woodpile from the front, with all the red 

growth rings and one or other bone-white birch-

trunk, study the thin birch branches, preferably in the spring with the new growth. 

CXXXXVII Stories in the Grain shed. (In the shed at Kjösnes [farm])

Up under <the eaves> in a barn a boy and a girl

A and N. (Johannes and a little black-haired girl) see ■ page VII

CXXXXVIII The (troll) door

The door into the barn hay loft the (little one) from

the cow shed interior: its almost square shape 

draw it when it’s dark so that it has more of a powerful feeling. 

CXXXXVIIII Cat loft. from Hj.stú [priest’s house] room’s entryway

Pencil: The stairway down?

CL Childhood memory or dream

I seem to remember but have perhaps 

dreamt it. It was the green field betwe-

en the brook and the small barn, I looked and saw white 

clothing lying in the (cold) green field, then suddenly a 

a fox ran across the field diagonally from the lower edge upwards 

and disappeared behind the woodshed. In connection with this

I remember I stood up there one day and 

saw a daisy and then a blæk-

manden [man] came down to the kitchen. See ■ XV

CLI Memory "Interior: stairway.

As a boy I once sat on the kitchen floor

and looked out through the kitchen entryway, it was filled 

with light-green reflections of light, and through the glass-

green window I could see the girls coming 

down from Garfjösen [the barn] with the milk – But I must

be mistaken – it must have been from the kitchen 

window I saw the girls come over Rullehaúgen [mound]

And this could of course well be related to a summer-

evening in the kitchen Midsummer green. Take Phot. of the entryway see ■ XVII 17

CLII In the Fog. "A hole in the fog" The fog lifts

Make studies when there is fog around trees

house roofs and similar things, which can be used for a motif 

where the objects will protrude through 

holes in the fog, large and dark. Remember especially 

The group of trees by Knoltren – walk up there 

sometime when you see it protrude black dark through

<the fog> see ■ XXII

CLIII Mirage. see ■ XXIII and XXIIII

Grönnoven maybe from Garfloren [the summer cowshed] at Aalhús

CLIIII At home. "Farmyard in western Norway". Up in the Valley.

A sketch first of the shed in the barn with the dung heap. and buttercups 

and Willow from a bit of a distance in the sunshine the red brick

stripe etc. (see ■). The same motif for a larger 

painting close-up (see childhood drawing.). Take a Phot. before

the leaves pop out on the Willow. (See ■ XXVI) see 208

CLV (see 28 ■) By the stone wall, when I was little and 

the 2 neighbour boys came down to me, by a large 

birch, we sat next to its root: One boy was named Nils. The whole

mood is somewhat yellow and white, and blue-

grey stone fence. (Motif for J-book).

CLVII The earliest memory. For the J-book

Red painted wall with grey flecks here and there from

It must be Trondhjem ■ 30

CLVIII First memory of Jölster

A sunny day under the big apple-

tree in the garden Large yellow "crown-flowers (dandelions)

CLVIIII My childhood prison.

See 34 ■. Once when I had just started

to walk, I followed the nanny with the pram and 

got to the K. [Kitchen] gate, then there was, by the side of the road, a 

<inlet> of the sea and high tide, there was a group of splashing bare-

legged boys, some sat on large stones 

out in the lake; but then I looked up at the K. window

Then I saw a man who was uglier than anyone I 

had ever seen before. He was tall and thin <beard stubble>

CLXI The children’s wedding.

One of the most beautiful memories I have from my child-

hood my sister Pitti was still alive and the nanny took us on 

a walk up the valley, where we visited Bendik Johannes and

it was just before Midsummer and the fields and marsh-

es were yellow with buttercups. Oline the daughter of Bendik Jo-

hannes decided we should play "wedding party" 

and so we went down into the marsh Oline from Jeilmyren was also

there, so the girls sat down there in the deep green 

marsh with the thousands of buttercups around them large and egg-yoke 

yellow – Pitti still had a red dress with white 

apron. Below them there was a small stone wall that 

remained from before the new wall was put up. It was met by 

another little stone wall stump. After the girls had 

picked their skirts full of the yellow flowers and 2

some red ones, we all went into Bendik

Johannes’s cabin and there Oline Nerbö pulled out Bridal 

finery belonging to her mother. And now we were to make Bridal 

finery with the buttercups. I still clearly remember the ap-

ron that was covered with flowers and the bridal crown – yes

the girls did a good job, each buttercup was like

the square leaves hanging on the crown 

then we needed an altar; there was a red chest with

rosemaling [decorative painting technique] – It was beautiful, the girls in the 

red bodices, Pitti in red and then the bride with

a violet folded cloth with buttercups arranged inside, 

in a ring around the head, and over the whole [place] 

especially over the walls – a golden light-green light, a

light reflection from the small square bottle-green 

window, and outside spring-green deep-green 

fields, that were golden with buttercups. See ■ page 36.

Get Oline from Jeilmyren to be model. If she doesn’t want to then 

Phot[ograph] her with another, e.g., Hanna and

take [a photo] of her alone in large format, then copy it and 

paint according [to it], for the colour’s sake, get one of her little 

sisters to stand as model and the pretty little [girl] 

of Bendik Johannes. Then get Bendik Johannes

to play the violin. He could be in 

the motif see the next no. 

CLXI The fiddler.

  Get Bendik Johannes to play outside in the 

sunshine, get him to come along some Sunday (take a little bunch of branches) out

in the field, where there are no people and phot. Loan B. camera.

Set the focus for a specific distance, e.g. 2 metres and when 

the apparatus is adjusted, point it at the landscape in another 

direction. Familiarize him with your apparatus (kasten) explain to him

how it is used. When you then achieve the correct ap. then you can

put a cloth (the same for your own) over ap. – when

you have turned it towards a landscape, then 

at the opportune moment you turn the whole ap. and use 

the remote control cord use a lower ap – At the decisive mo-

ment you can promise him an "Elling" for the best slot 

he has. 

CLXII Hell (look through your sketches)

In the middle a black man in a cassock. On the sides:

on the one side women – on the other

men above each other and in the corners. A young 

girl with loose hair crying (see the sketch). A

round hole in the floor from which fire and light rise upwards 

over the black, which opens its arms out to 

the sides. The same idea could also be used 

with an abbess (a chimera that guards a flock 

of young girls) outside young men, who are being tormented. 

Hell could also be designed as a cave with 

ledges like stair-steps. Hell could also 

be imagined as a sunny day [with] a marsh at the bottom 

of a deep hole with high, almost perpendicular walls:

peslúft [type of air] – thunderstorm air à la

the sketch under Haúgen [the Mound]. And the memory of the fairytale 

about the cave of humanity that is like a whole world for 

those who must spend their entire life 

there – yes, perhaps live there for eternity. The sod hole

is an excellent study area, remember the little Phot

of the little clay hole with the toads that fell 

down and couldn’t get out but dug holes

in the sides and ledges. Put some toads in the sod hole this summer 

and make something similar to the one last year by

the house: – Perhaps part of the Grúshaalen [gravel pit]

could be used, in sum: sod in the bottom and a bit of

stagnant water with a metallic surface, strong

light moss-colour – the transition from the bottom to the sides 

of the sod in large pieces (torn from the top of 

the slope) the hole’s sloping sides are of gravel or clay, 

sod hangs over the edge at the top, with

dry <red roots> à la the grave at Helgheim. Small trees

at the top, gleaming leaves – hot sunshine in the background 

behind the cliff side, a strange landscape as if

seen through water –(see the sketch, the one for the mound)

with darker slight suggestions of de-

clivities and ravines and cliffs and forms similar to 

the landscape. Elam. Be really hot when you paint. 

This motif could also be called "The valley of the dead" or 

"the pit of humanity". Or "The living dead" (then with 

the farmer who digs in the soil, some sow and some squat 

and spread manure. <Half> out of a cave lies a

<bleached> skeleton and in another a person who resembles

a hermit with pigs (see sketchbook from Paris)

and the glistening dirty colour. On one of the sid-

es a lazy sleeping raven in the foreground, black and glist-

ening in the sun. (An excellent motif for the J-book)

In the foreground a person lying and looking down into the depths

or crouching - the big (god) itself. In con-

nection with this, the idea of "The well" (see the next no.)

In one corner of the pit there is a man who walks about enjoying himself 

immensely, an old white-haired man – the hermit

with a coat which one can see he holds together in 

the middle (holes in the pockets). A dry riverbed leads to 

the edge of the cliff in the farthest corner. (see the little Phot.)

3

CLXIII "The well"

In connection with the previous one but more like Bruegel. You 

remember yourself sitting on the edge of a well 

looking down into it, and there are all kinds of amazing 

creepy-crawlies swarming about. The well brown in iron-like rust-colour. 

Green here and there. Find a swamp and study the animals

see the sketch: the dream in Paris. The calf and the spotted skin

 

CLXIIII The red and white women.

See the little sketch, more or less that in all its parts 

the red woman very thin painted with sinoper and 

black and a bit of English red <glaze> over a charcoal drawing 

on bought canvas. For the field, I used as the main colo-

ur – green sinoper dark. The round stone ("böigen")

of black-white and dark-green sinoper. The white woman 

with White – green sinoper dark and English red. (very little

of the last 2): The sky of white and green sinoper (dark 

as the main colour, the rest I do not remember. I also used 

terra sienna and Vandyke brown. The violet flowers in <the tree>

was capút mortúúm + white. Try also to study a naked 

woman in the moonlight and one next to fire light. 

CLXV When the Appletrees bloom.

See the little sketch. A garden summer

midsummer night, a blooming apple tree 

in whose branches a young girl dressed in white rocks back and forth. 

Outside the garden behind a white picket-fence a 

pair [of lovers]. He, dressed in a black (dress coat), she red-yellow-brown hair, a 

red bodice, yellow-white-greenish warm sleeves, warm

colour – skirts: warm dark-green shadows 

under the trees. Everything outside the fence warm 

such as the smell of hay, the farming culture, the light in the barn

or in the cabin through green window panes– the fragrance

of dried apples from an old loft. He disentangles

himself part way from an embrace and looks through 

a hole in the fence into the garden. Inside the garden everything 

cold earth cold-green night dew-like, the cold 

white flowers <on> the apple tree even the sky 

above the garden cold-blue, above the girl outside a 

grey sky – against which the white-yellow rowan-

flowers stand warm and fit in with the sleepy 

intoxicating mood and smell of hay. 

Pencil: In connection with the first premonition of the sa-

me feeling seen from above the apple tree and a 

little rowan in the midst of "The new garden". 

Pencil: In connection with the Christmas tree in the Hjörnestuen [priest’s house] 1911

CLXVI Fantasy land. Might be urgent.

Actually a winter work. Spring or autumn 

when the ground is bare. (See the sketch in the Paris book 

and the scrap book). A large rectangular window with 

white mouldings lit by a lamp. Two children, a boy 

and a girl on each side of a red-painted table, sit-

ting and looking out through the window – out; Ocean

small rock islands, heavy olive-green, extend out into the ocean

moonlight. Mother of pearl <phosphorescent> banks of clouds in

the distance. Moon reflections on the table, by the way 

the moon is very white in the sky. 

Pencil: Peculiar green shadows on the field à la

The first <watercolour painting> you saw of [Con]stabel the lights <inside>

olive and withered. the green shadows à la the colour you

saw outside the bondestú [farmer’s cottage] window on an autumn morning 

CLXVII Judgment Day (see the sketch from Paris)

A man holding on for dear life – about to be dragged up 

into the air, in the distance mountain tops, 

and below this a vineyard. 

Stones fly out over the edge of the abyss 

up into the air. The sky is rust coloured 

a white clearing and a black sky (unclear)

A storm is blowing over some bushes 

birch with twisted pale white leaves. Leaves 

and debris fly in the same direction as the man 

is being dragged. some blue-violet in the mountains (grey-blue

(Kr.ania study)

                                                                                                            4

CLXVIII Midsummer on the mountain 

Your mood from Bertel and your Midsummer night. at Aaal-

hus mountain farms. Purple-red over the highest 

mountain top. The sky apple green the valley in the depths 

with the rest of the glowing bonfires smoke columns rise 

up from the dark and the deep valley. 

CLXVIIII Summer evening on the mountain. 

  In connection with the previous, the last ray of sunshine

over the mountain farm hillock, strikes the hay racks (remember

the poem from Paris). <Glaciers>. fog in the lower parts of the valley. 

CLXX Bonfire by the mountain lake.

  Find a mountain lake with large round black stones 

against the horizon (the sky). brown shore

around the pond see the Bertel book. Bonfire juniper bush 2 black

figures. A bit of fire crackles in the juniper bush. Remember 

the road to troldbotnen 

CLXXI Fjeld-hamrer [Mountain-crag]. view over

the mountain from Ola Aalhus’s mountain farm and the same 

from the other mountain farms. The motif cou-

ld also be called "The Troll Crags". 

CLXXII "Looking back on the valley".

The view from the Aalhus mountain farm, on the 

one side I with Klipparfossen [waterfall] and the lake 

large and new (in the NEW) but flowering

field in the foreground and mother-of-pearl-like 

lake. II On the other side with 

Svarthammaren [crag] plunging into the deep valley 

and the long Nedrebø mountain ridge Hægnes-

dalen [valley] and the Aalhús mountain farms in the foreground.

with black flecks

CLXXIII Klipparfossen [waterfall] (with fossakraaen [waterfall])

A beautiful contour against the sky. Kari-

hamrene [crags] and the little brook by the black Hammaren [crag] 

Best suited to rainy weather. Phot. Berg

has a Phot of it. which Hung over us every day throughout my Childhood.

CLXXIIII Premonition of Spring.

A weak memory of a spring evening outside 

by the shore. Anna and Hanna came running

down from the dark fir garden down onto 

the old road and just before they came 

down I saw it. A little willow with yellow 

catkins and two blue-clothed girls half 

hidden by bounding alder woods. and against 

a yellow-reddish wizened field á la Fond’s ravine.

CLXXV The Skei motifs

the waterfall in the mountain above Viken [farm] (see the sketch

that Miss. Backer compared to music) paint it 

first from memory. With cows coming out of alder

woods Pencil: and foxgloves.

CLXXVI {...} Small fields with the boathouses and 

the small houses below the hotel, see the sketch that 

you did and painted after being in Paris. 2 motifs

CLXXVII {...} The white house with the red windows 

and the brook below with the bird cherry. 

CLXXVIII do The grey boathouses be-

low Viken – with bad weather and green alder- 5

bushes in large round crowns, and the sand. Many

grey colours, blue-grey, green-grey yellow-grey and 

red-grey and milk-grey (in the lake).

CLXXVIIII do The white-flecked rock.

The large rock across the road with the mysterious 

luminous white flecks (charcoal drawing) in the eve-

ning in the twilight with some large pine trees 

CLXXX do White wild roses. 

White thorn bushes [rosehips] can also be found on Kjos-

nes at the tip below a patch of ground (see the little sketch)

paint first according to the sketch using large planes and lines 

(A little pale girl).

CLXXXI do Goats 

In there, you will have the best opportunity 

to study goats. Pay Ola in Kjösneset to

loan some and get Axel’s boys to

hold them. 

CLXXXII do The Old vestlandstun [west Norwegian farmyard].

All the Kjösnes houses from one of the mounds 

in the area (watercolour painting).

CLXXXIII do Kjæmpehöien [grave mound with very tall trees]

The old grave mound with the strange birch trees 

below the Kjösnes farms.

CLXXXIIII do Sunny Landscape 

Inn by the little lake. The farm-buildings of Hans

by the lake, carex grass, on the other side 

of the lake a girl is raking hay, hay racks. 

Buildings in connection with this – in Vaatedalen [valley] the

mysterious landscape with stooks, old woman 

and pond with poles in it.

CLXXXV do The landscape at Fosheim [farm]. 

There are some lovely apple trees also

CLXXXVI do The farms at Haaheim

Tall and like fortresses, with a ravine-like slope in

<foreground>.

CLXXXVIII Bolsetvandet [lake].

From various angles – avoid 

reflection of any high mountain.

 

CLXXXVIIII Mountain brook. 

Remember when the Rain-flood comes, 

the long narrow brooks just consist 

of small waterfalls in Haaheimsfjeldet [mountain] above

Bolsetvandet. Seen from Bolset.

CLXXXX From Vaatedalen [valley].

a) The landscape which you earlier thought was 

the most beautiful you had ever seen (When you 

were at F.) There was something of the NEW in it

something green-yellowish and faded milk-like 

a little romance could probably have sparked your 

interest that time, for example an 

old dilapidated bridge and steep cliffs 

on the sides, and then the [landscape] squeezed in-bet-

ween the high mountains on every side, com-

pose like you remember it at first from

b) A natural barn.

The dugout under a rock outcrop that is used as 

a Barn (in the autumn) with a little hay in it.

c) The giants at Egge.

The old woman swamp mood 

d) The mysterious landscape by the little lake 

outside of Egge see Bertel book, <hay stack> or

stooks leaning towards each other (small

old woman raking hay, poles in the lake see no. CLXXXIIII.

CLXXXXI From Nordfjord - Førde a) The little

Rowan hill, b) The lake in Paúlen with all

the marsh grass in the spring, and maybe also marsh marigolds 

You must take a trip there. c) All the hay racks 

down by Nordfjord [or] Førde or if it was by Paúlen

Helgheim trip 6

CLXXXXII "Aspen" by Lisjenæset if it 

hasn’t been chopped down (something viscous neutral-

green grey-yellow-green soft colour. (rich, saturated with-

out being mottled) something Poplar-like about 

it. In the rain it’s especially beautiful. "Yellow house". according to imagination. 

CLXXXXIII "Svaberg" [rock formed left behind after glacial melt, bare and smooth]. A landscape from "husvollene" ["the house-meadows]

with black aspen tree trunks against a metal-violet- 

blue svaberg and surrounded by an alder thicket.

CLXXXXIIII Horses at night. Within the hús-

vollen just in a green alder wood there walked a 

white horse and a black horse, such that we saw them almost 

from underneath, the black one was almost invisible – 

somewhat black-stubble brown. see Gjæsdal.

CLXXXXV "Spring in the mountains". something very NEW

something in the mountain above the rocky landscape with large

loosened masses of ice over the bare smooth rocks. À la

Kjelland: "so the land looked like a giant who washes itself 

while the water streams down over the tendon-strong limbs. 

snowfields on the tops and vigorous alder thicket down in 

the foreground Pencil: the top hidden in the fog and a river 

flowing out from under the fog, as if from heaven

CLXXXXVI ("Sjærs)Uren" [rocky landscape, a place] in the moonlight. a party 

of young women and men up on the large rock. J-book.

<Krispinúshaalen [place]> get someone to show it to you. 

The white Lindworm.

CLXXXXVI A fragment of an "old road" 

The high road-wall – that calls to mind something from a

fortress and the late Middle Ages, from the new road or the old-

road? (make 2 small sketches) remember the little brook 

that plunges from the cliff at Krogshammaren.

CLXXXXVII The first bare patch. (Winter) Urgent

a little marsh just before one gets sketch to

Björseth, rotten alder leaves violet-like. and wet moss 

CLXXXXVIII Baarstúhaalen.

Seen from off the road, with the old road at the bend 

above and the crags with the tall birches and seen from with-

in the road, with sunlight glancing off the windows, and seen from 

the lake with the magnificent cliffs above. 

CLXXXXVIIII Spring sun on the Aspens 

The aspens just before you come to the Björ-

sæth houses by a large rock <rock> in front, the green- 

yellow light on the aspen trunks and the field. The 

same motif in the evening in the summer, with 

a horse standing by the driveway. 

CC (200) Spring rain By "Jeilen" at Myklebúst

There where you have to pay for the grass you trample

down. Finish the little sketch at Fond’s place. Yellow birch

201. The waterlogged [ground] (below Björset farmyard)

The green waterlogged ground in the spring with the yellow buttercups 

and with the large rock or the cliff next 

to it. See at the same time the apple trees below the 

little cliff by the old road. See CXXVII

202 The mysterious hollow near inner Björseth.

Something like Böklin. Nevertheless it’s probably best 

in the autumn – but still make a sketch in "the spring with the 

white birch trunks in front of the dark declivity 

in the landscape with the white shining brook and 

the mill-house. Should I include the Landslide in the mountain? 

 

203 Sticker bushes.

Sticker bushes are plentiful at Björseth and

there is a good chance of seeing them with the lake in the background. 

204 "Woodland brook" near Björseth

a brook between green trees. (half overgrown?)

205. Green juniper between Dark (red) woods.

In between the Place outside Björsæth winter!

Out on the lake in the spring some fields greener 

than others

206. Millstream near Juklestad

207. The brook running over the svaberg [rock left behind after glacial melt, smooth, bare]

Below Júklestad the brook runs at an angle across green 

dark moss and black violet svaberg

208 Sandnæs. Shoreline

An old stabbúr [storehouse], An ancient 

Willow see CLIIII

209 Bakketæren landscape below Aardals<slope> 7

Remember below the road where the buttercups last 

a long time, before their petals fall off. Pencil: up towards Aardals-

bakke [slope]

210 The little cabin below Aardalsbakken 

seen from the lake (a red house I’ve never seen before 

since it’s on the reverse side. 

211 Willow in rain

The willow at Aardal at Lunden’s or his son’s [farm].

glistening rain-wet matt-green light neutral-green 

against grey rainy sky Compare with the Idea 

for "By the waters of Babylon we etc." (see 208 and CLIIII)

something in the NEW vision.

212 From Vestlandet [west Norway].

The farmyard over by the hill that goes down 

to Aardalsslopebridge. A large rock or 

knoll with a natural declivity for the manure pile 

A rowan so old that it has become 

young – view far into a valley.

213 Aardalsfossen [waterfall] with the sod-grown  

knoll in the midst of the stream.  

214 The farm of Samúel Aardal from

the Barn roof – Landscape behind.

215 Aardal: The little area inside the school house 

stone wall and old house. Small style.

rainy weather

216 Studies of woods towards Helgheimsslottene [grass fields]

A place with an excellent shore motif 

with small woods next to the lake – sand and light moss

217 Helgheimslottene Both places 

the innermost especially at Midsummer – with 

red field and bluish stone walls. 

218 The landscape at Hus. Large format same 

as the sketch.

219 In <Helgheimsöiene> a rowan hill above 

a boathouse. Autumn 

220 The In the green [landscape]: figures by 

the green waterlogged [land] below the old sex-

ton [farm] with yellow buttercups, blue-green leaves and 

a white bird cherry. 

221 "Autumn colours". A peculiar blood-red 

birch trunk, on the bottom orange, on top is like a glaze of 

crimson and finally some faded reddish-white and 

bluish. Some olive-green bird cherry trunks with 

yellow flecks and pale faded moss-rocks, wet 

and glistening, everything [seen] against <the lake> calm faded 

and intense light wet moss mound and stone wall in 

blue olive-like tones and violet tree trunks. 

222. Hægrenes hill from the road, draw according to 

the little Phot. of Anna and the dog.

223. "Buttercups" The yellow in large masses below 

the field at Hægrenes, a bit of reflection. The houses 

at Hægrenes everything seen from the road. About 70 x 50 cm

Use app. [camera] Urgent

 

224. "The green Evening." From Wiese’s boathouse-plot 

with the hay rack in front in grey-yellow, large field- 

formations in green dark. yellow flowers. 70 x 50

Pencil: slight tones in dark <grey>

225. Löken with field horsetail. with the river and 

the Church in the background. Use Wiese’s Phot. 100 x 60

Pencil: Japan 

226. Upper part of Kvammeöen [island]. dark wet grass spring-green

with spring colours over the willow branches and alder thicket this 

peculiar brown with a thought of sprouting 

also a spring-like premonition of melt-water in the rivers

some pure blue and pure grey. 100 x 70 cm.

227. Both buildings "The old farm", with

or without the plank-bridge [over the brook] below "gatehesjen [a street of hay-racks]”, ?

let there be open <space> below it. 100 x 100.

 

228. Ola Grind (Garden fence) French drawing paper or 

machine [made] paper 80 x 100. Charcoal drawing and water colour painting.

This motif could be related to no. XI

229 Children’s room (Girl’s room), <The stove> 53 in height

greatest width in the middle 19 cm. Remember the

blue cloth and the milk shelf see no. XX

230 Living room interior I 8

The stove and the surroundings in the evening, a sketch 

A Symphony in orange and (olive)green and faded green 

e.g. the spittoon. The floor, the painted orange and the 

worn olive neutral green (greyish) A plant in the corner 

or not. The stove blue-green with yellow hints. Remember 

the peculiar milk-grey-bluish plinth somewhat vibrating à la glacier 

231 Living room interior II The same as the foregoing

but larger picture in the twilight, study especially 

the reflected lights in the stove, also a Symphony in green 

but also other colours – as such, the plinth is

variegated with fine colours à la the glacier on Miss. Berge’s picture

somewhat air-like and pale-blue and white cinnabar-red with 

colours that resemble the waterfall at Aamot. The stove

approximately 25 cm wide x 40 h. A figure? putting wood in the stove.

See no. XV

232 The brook seen from below, up

on the mound. a bit above the garden fence use 

Ap. and make small sketches. The brook dark-blue 

Smokehouse and the rullehaug [mound] must be included. 

233 The houses, spring from the same place mo-

re or less like the foregoing but in the other direction 

Hjörnestúen [priest’s house] with the bird cherry – the garden fence and the brook 

and the dining room window, dark entryway door, <plank bridge>

and the Large ash. 2 sketches. 1 just next to the garden fen-

ce for the dining room and [for] the sake of the plank bridge 2 from 

the lowest [part] of Rúllehaúgen [mound] for the brook and 

for the garden’s sake and the ashes’ sake sprouting brownish faded 

234 More or less the same motif as the foregoing. 

Seen from one of the windows in the new house 

Albeit with more of, e.g. the garden with plant bed

and the field.

235. The whole Prestegaarden [priest’s farm] from the Mound

236 "The mound"

   The mound seen from the Garden in rainy weather in the autumn, somewhat 

à la the distant hill in Millet’s spring pictures. 

237 Flowering cherry trees.

The two cherry trees at the top of the garden fence full 

of white yellowish flowers in rainy weather (paint 

wet-in-wet) a characteristic fresh-

ness in the green which is almost mixed with 

the white with a rough-brushed sparse stiff

paintbrush. The tree trunks almost black wet.

238 "The alley"

Finish what you are working on from 

the crossroads. A new motif of the alley from 

the schoolroom. And about the same from 

The garden that Wiegdahl painted – a large group of trees

a bit gigantic. Rhubarb. 

239 Night in the Garden. 

A bit farther away from the old apple tree’s place 

such that you get the Rhubarb with – with 

white and reddish flowers, against the hjörnestúen [priest’s house] with 

the black-blue-green birch trees and the large ash trees 

and the garden bridge. Light in the windows? 

240 "The blue harmony". Præstegaarden (the old 

priest farm) seen from below the church road or the marsh. 

The garden in the foreground with blue lupins and yellow li-

lies and grey stone-fence below the garden. Light in 

the windows (?). Very fine grey and blue flowers of 

apparently cornflowers and some white (night?).

241 The alley and the Præstegaarden seen from the crossroads 

or from below between the 2 rowans, the mound 

with (?).

242. Memorandum Böklin. Up on

the mound down in one of the roads, is seen [looking] upwards 

towards the top, white birch trunks and aspen tru-

nks and green-blue field blue-dark <sky> 

243 Light in the windows. 

Præstegaarden [priest’s farm] [seen] from the stone table with copper-like fire- 

light from the living room windows and a dark, almost 

blue-green birch crown in the foreground, flowers under 

the windows (the corner).

244 The alley.

From <the church crossroads> and down towards the alley with 

large shapes of foliage and a glimpse of light 

under the trees across the road.

245 "May snow" at Fond’s place; the un-

usual feeling of the wet slush 

on the half-opened leaves, (paint wet-

in-wet) a bit of the same as in Paris

last spring [when] I came [out] from [the] <free> exhibition <entepen>-

den, the fresh colour in the leaves; the black

tree trunks and branches and the wet snow

that fell in large blobs. A bit bird-nest-mood 

At Fond’s place there was a window motif.

246 Landscape à la Laúreng. Between Sandal

and Sandalsstrand a group of birch trees against 

the green birch slope, birch crowns and slope{...}

have almost the same colour, they merge together into a kind of 

symphony in warm-green brown-green, only the yellow- 

white birch trunks indicate the group of trees 

in the foreground A river and waterfall and white snow- 

flecks.

247. Motif near Johannes in Øiene, with the 

large Willow, if it is still standing. Waterlogged colour. dirty green

248 The little barn on the slope just inside 

the schoolhouse at Sandal. Night midsummer

just before haymaking, the characteristic, that which is always 

characteristic for Sandalen. A little red-variegated 

moonlight on certain clouds; by the little barn 

a little black deep green birch with thin 

white-shining luminous bare trunk, the crown 

in a sharply limited rounded form,

that ascends to a pointed clump à la the Florentine artists’ 

trees on the fresco paintings. A bit of a "Kinck" mood.

 

248 An early spring night. Was with Fond when he 

drove his picture to Vasenden; below

Aarnes probably at Strand there stood a red barn 

Something cold-red clear about it. something Obstfelder

Kinck-like or perhaps even more like Solberg

and a deep-blue-sky and snow flecks and black earth

249 "Hansel and Gretel" fairytale down at Gjesdal

with the figure protruding behind the roof (the door, the wall)

250 "Espehaug" [farm] the section below the river, up above 

towards the farm. Go up to the farm and look again

251. Behind the farmyard of Bertel Eikaas with the

distant hill behind movandet [lake].

252 All the Eikaas farms and the ravine 10 seen

from the high plateau between Gúnnar and Bertel

253 The ravines on the mountain above Gúnnar

Eikaas’s mountain farm – the red sunset. clouds symphony-grey-rose

254 Mofossen [waterfall] "Húldrefossen" [waterfall].

255 The willows along the channels below Mo-

landbrúkskole by the river. Planted Willows.

256 The green hillside with alder woods above Moe-

vandet [lake] up towards Solheim with Pladsen in front

and a dry riverbed.

257. The same Place seen from Kúsligrin-

den with a bit of the blue-grey smooth 

lake and the neutral-green grass along the land 

and the hill with pine trees in the background. 

 

258 The dry riverbed with the watermill 

below. Flaten. Below the road a sticker bush

259. Alder woods. The motif between Sandal and

Myklebúst – the thick alder growth [on the] ridge.

260 Sandalstrand – The two beautiful places

on the steep hill with rowan trees and 

large birches at the top. Seen from a boat, the

motifs are almost more beautiful. 

 

261 Below Aardalsbakken [hill] seen from 

a boat. A red house imagination?

262 The Aasen farms seen from a boat.

263 The scree under Orken, with the large 

rocks. Summer night from Boat, grey and rough big, white boat.

 

264 Dvergsdalen [valley]. A ravine (red rowans)

265 Night on the lake between Dvergsdal 

and the Harbour, very mysterious dark trees etc. 

266 The Harbour or an inlet before you 

get that far; aspen woods and the blue metal 

quay mountain cliffs in the background. 

267 "Súndsheien" take a trip there in 

the summer. Mounds, marshes? Tree roots. Mountain farm 

 

From Grovaa [the Brooks]

268 Above "Grovene" with the huge scree 

and some mountain farms in the midst of the ring of mountains 

and the rim of sky.

269 The large field below Grove-

ne with the fresh sinoper-green alder 

bush in front (The origin of neutral-green)

or as it was medium sinoper-gr.)

270 Steep rivers [flowing] down from the mountains in curves 

seen from movandet [lake] (summer night?).

271 Spring. Brown-wet unploughed fields, rain 

Bruegel-green poisonous field; swift-moving, heavy clouds in 

greenish grey-violet (from the pantry window)

and from the yard, from the Stabúr [storehouse] (see III Autumn mood and see

CXXXVIII spring in symphony) ash-grey skies and brown-

wet field-earth

272 Spring. From the road to Aalhús, <Rognerúnner> [group of rowan trees]

new: a change in my view of the sprouting 

green, something black-green, fresh neutral green

cold green against the field, that is poisonous Bruegel 

like; with some some children in some spe-

cial fresh black-blue and pure black and cold-red 

colour with harmonious red. In the field there was also some

(In memory of Miss. Spæren) orange moss

273. Old woman in the boat (see the scratch-

book) for these motifs see which originally 

is composed with imaginary transpositions from father’s 

collapsible boats and roosters etc. –

To this motif there belongs a shoreline 

with large round stones resembling 

a rock scree such that they together 

remember original: The river below the bridge 

with their reflection create round 

circles Illustration The stones could 

then be sun-lit, grilling hot with a

glaze-sky over the mountains – preferably 

a large round mountain maybe (Turn your head 

to the side and look just with one eye at the reflection 

and the mountain, there will then be something big 

in the woods and the cliffs simple, à la Laur-

eng’s Mill-house ravine in "citizen-view"

275 On the steep slope.

The only "worthy" motif I found at Svaneöen [island]

was above my friend Lyder G. Stavösstrand’s house on the steep 

slope where there was a fragment of a stone fence on the corner X

274. Symphony in grey green and yellow 

A rainy spring day, I saw Hans-

Anders rowan standing so wet and cold-green 

against the grey road filled covered in yellowish 

rowan flowers; grey was the sky.

 

(X continued from 275.) that lay <even> a fresh green 

pine to the right in the foreground à la the one that interested you 

so [much] in Gloppen [mountain cleft] the first time you got the desire to paint (cold-

green pine next to the tailor’s house). I looked down into the valley

onto the house roofs that were overgrown with {...}

(orange and cold-green) and a bit of the wet house-wall 

that stood black-wet against the light grass 

they were almost olive-green-red, and black-violet. An old wom-

an who stood in a brook and washed [herself], I re-

ally only saw her back, so amazingly clear and 

sharply drawn. Then there was an elderberry blooming by 

a dilapidated smokehouse, and in the middle of the light-

green colour of the second harvest of grass, lay somewhat yellow-wet, small fields 

real rainy-weather colours. Further down there were some 

interesting details about a shore shed with a boat 

moored to the near side of an islet, then there were some dark-

green pine woods, along the fjord I saw, stretching out far 

and high up towards the horizon, thousands of 

small islands and islets. 

276 The same motif seen from below was 12

also interesting. The whole thing thus seemed very 

cauldron-like and cramped, exactly opposite of the 

foregoing. The steep cliffs were however a bit 

logged off, but the individual dark pines 

were beautiful and the whole scene was unusual in the sum-

mer evening or night-time lighting, with a reddish glow 

277 Sheep-islets

Just beyond the same landscape there were some 

delightful islets with green grass, grey stones and sheep 

that lay resting in the summer night.

278. Sun and low-tide. 

By the inlet to Stavang there lay some yellow seaweed- 

islets baking in the sun. Low tide, really 

low tide, sea, fish and seaweed smell, yet almost a bit of a swamp-

mood. To this add the contribution of a shiny black crow 

who sat lazily on the tiny islets. Black white-

spotted mountain; baking sun over everything. (Old woman in the boat)

279 The landscape around "the beauty’s" house!

A rock outcrop with a long cleft through the middle. There 

you could perhaps get the opportunity to paint a portrait 

of the beauty, yes maybe you could get her to model for you.)

280. Spring tears.

The memory is from Throndhjem, the time

I couldn’t endure being in 

her company, and I escaped to the woods and 

found a little thicket of rowans where I 

was able to have a good cry.: When I looked about, everything seemed 

so quiet and still around me in the spring night, and it was first then 

that I understood how beautiful everything was: The thick grove

of slim, swarming, spring-fresh 

rowan thickets the characteristic cold-green 

colour on the white anemone petals that covered the forest- 

floor, even though they stood on tall stems and 

then a bit of the meadow seen between 

the finger-thick trunks and then 

the deep-blue spring night sky.

In connection with this, I would then put 

the little girl who hides her face in her han-

ds and cries by the side of a brook and two old 

tree trunks. A black-clothed boy lying in the white 

anemones by her side, such that one sees in 

under the blanket of white anemones. 

281 Spring evening by the piano. 13

Do you not remember a spring evening back when Miss.

B played Wagner and Trillby. The lamp was 

lit or perhaps just the piano lights; everything outside 

the windows was mostly blue, and the fields 

that were still yellow-brown had a character-

istic opaque-greenish fog colour, and outside 

the window there was a willow a bit lower down in the garden. The wil-

low was covered in well-sprouted yellow cat-

kins, but in the remarkable light, these became 

pure glassy-green, maybe the window-

panes added to this impression, but it was probably all 

the blue light outside that mixed with 

the yellow catkins. The colour must probably

almost have arisen through one or another mix-

ing of yellow and blue, or through a glaze of 

blue over yellow. On the window’s soft yellow sill 

and behind the pinkish curtains there stood a red 

pot with an even more harmonic cold- 

red Aztec lily on a flower table

stood a palm with dry paper-like leaves 

that resembled the dark-green paper that 

matches usually are wrapped in. This 

colour stood beautifully juxtaposed with the yellow curtain 

which was pinkish in the folds, in the window there stood 

also a Calla whose leaves 

and especially its stems and stalk had a 

wonderful green colour. (yellow over canvas laid with

green (except in the reflected lights)), that stood

beautifully in juxtaposition with the blue air. In the distance 

luminous blue snow flecks reminiscent of the 

blue flowers in the window (Hydrangea).

Warm colours inside, red table cloth. Cold 

colours outside.

282 After the spring manure spreading. 

I remember when I was a boy, I once 

was with the farmer who leases our fields Lars when they spread the manure 

It was just next to the sod hole I saw

a grey hay rack from a diagonal perspective, and 

the field was so spring-green wet fresh and 

dark-speckled, darkened with wet manure clumps. I 

had to remember this once when I "over-

drew" a water colour drawing with charcoal and 

ended up with a similar effect over 

the green field. Similarly, I remember 

this when seeing the pointillist Krüger’s pictures

and when I saw the fresh-green field 

by <Lübeck> with manure clumps and crows

There is something Bruegel-like about this 

motif, but it is also fresher, more 14

in relation to <hint> little Christmas card with fresh 

green spring field with sprouting birches and 

wet bark (or so I imagined it in any case.) The edge 

of the card was even grey with a yellow and blue 

flower at the top. Could perhaps be related to 272.

283 Buttercups by the shore the lake.

While thinking about the foregoing, the first yellowing [blooming]

of buttercups that I saw was one spring when I came row-

ing from Fond’s and landed by Björseth

It was the time of the spring flood and the water level was up to 

the green grassy embankment, where the buttercups 

grew between the cracks.

284 Winter landscape.

When I went with father to visit the bereaved family

at Aardalsbakke [farm], where the son drowned 

in the ice, I saw a beautiful landscape (sketch) be-

low Aardalsbakke from the road. Some grey cabins

in the foreground reddish (caput mundi) alder trees against 

the poisonous green lake (sloping shore of light sand)

285 The red Virgin woods. 

It was when the alder woods bloom 

that I was once in the scree yes

it was a little to this side of the scree 

and there was a hint of mild weather in the air when I

saw the woods. Something finer in a 

simple colour that I have probably not seen before. There

was something fine and pure, as if untouched virgi-

nal about it, as it lay there in the snow so 

unified and in soft forms and in 

the colour, there was something so vibrantly fresh that

I wanted to feel it with the tip of my tongue 

some bushes in the foreground seemed positively faded 

yellowish brown with the scrawny more devel-

oped birch flowers (birch flowers). I enjoyed the red woods

like I enjoy the sight of a young girl I never 

can have because she is too young. The woods also appeared

different in relation to the distance; it

lay, incidentally, in a large bend a bit nestled in <the ter-

rain> and sloping up the steep hills. 

The ground underneath was as far as I recall warm and 

the snow was soft and milk-like, slushing out.

 

286 Winter by the lake. 

Out by Saarheim I looked towards Myklebúst.

The mountain there in the background was mound-like and roundish

in shape, and the colour was strangely whit-

ish, a bit mother-of-pearl and a few clouds and

my snow-glaciers on Miss. B. In the picture

In the lights something yellowish-white like the door of 15 

the interior in father and mother’s bedroom and the shad-

ows almost more whitish bluish with a little 

Ultramarine white and perhaps a bit of pink-grey 

Hægrenesfjeldet [mountain] a bit stronger yellow and 

the lake darker meat-soup-like greenish 

lead-grey with yellow twinkling of stars 

and a thin crescent moon. In the foreground, a 

little promontory with grey alder thicket and 

golden reddish-grey dry stones out in the lake 

and bluish-violet snow on the land.

 

287 "And the herd of swine rushed violently down a steep place into the sea".

Difficult motif. The swine rush headlong 

down a slope from the right to the left 

like a single ghastly "<raú>!" The legs

have something weird about them that must be studied 

something needle-like stiff against the soft 

curving line of the hill. The swine somewhat dirty-

yellow a bit stylised with some 

reddish violet like in the contours (carmine Laque de Garance?) The sea in somewhat steel-

like bluish. (Somewhat green yellow-poisonous 

between the swines evil-spirit air.) This motif

I captured from the Daleveien [road] behind the church

Pencil: three men in the graveyard

 

288 Large Laúreng motif.

Above the Dairy and apparently also 

above the large rock. The river ravine 

with some watermills in the foreground, the waterfall 

flowing far away in the distance, in harmony with the line 

and the form in the landscape. From the waterfall 

and down towards the river-ravine a large 

hillside of mostly alder woods with a few 

aspen trees. The trees on the hillside were drawn with 

light contours when the sun shone directly on them.

289 Spring sunlight on aspen trees. 

Below the Dairy there was once a lovely 

light which I will probably never see again 

A glimpse of sunlight fell, on a rainy day, over the 

naked tops of the aspen trees A blue-dirty greyish (green) underneath with – something finely greenish 

yellow-reddish glaze over- or the opposite, with ultramarine-yellow brown and blue glaze-

yellow (reddish) almost like a rainbow 

while the Troldhammer [cliff] and [B]jørja [mountain] lay

in shadow as background dark spring-like 

and fresh (opaque greenish tones in the sprouting 

grass and matt blue dark cliffs) Over

the aspens there was something in the new view 

maybe because they stood in a row {...}

not in thickets. They needed 

then to be painted a bit simplified at the top, a bit 

finger-like. Illustration (without large branch-

ing.) Aunt Grethe’s drawing. 

290 Moonlight

From the lower garden, just at the edge of the stone wall 

I stood next to a little noble fir. A

lilac bush stood so beautifully against the white 

houses, similarly, some dark rose trees 

with one or other white rose and then a flow-

erbed with white flowers and some almost 

invisible blue. Over the entirety, the 

powerful green aspen tree.

291 a Trollbotnen [fjord end].

By the path down to Trollbotnen there was something beautiful

in the new view. The end of a valley covered with eternal 

snow. A dirty-like white colour, dirty stripes 

that followed the terrain and gave the feeling of the form (in

lines) – there was something stylised about this (something à

la Munthe’s figures with striped outfits that conveyed

the form in the folds etc.) At the middle of the valley’s end, the snow was 

whiter and made here a round hole that was 

filled with glacial water of a vibrant cold colour 

It was bluish and yet poisonous green and 

it reflected a bit [of the] naked grey rock 

mass and a bit of the glacier; this colour gave 

the harmony in the whole picture. A feeling came 

over me, of sweet fragrance cold old fragrance

that reminds me of an early morning in the grey 

dawn, when I came down to the kitchen, which was 

on the shadow side of the house. A Sunday morning with 

the smell of cold coffee. At the same time it seemed to me 

that I should see something similar in the porcelain 

or perhaps it was just a potsherd of some-

thing I had found in the brook 

down in the garden I also recall the little tin or 

lead thing I found as a boy up by the bench in the garden 

by the cancer sick grafted apple tree. After more reflection, I 

remember also that I, in Paris, had seen something 

in [a] Greek work: a vase or pot of a half-clear 

blue-green stuff – a particular blue-green colour that was 

very common in antique Greek works and especially 

like pearls on ropes. But the landscape gave me 

also the feeling of a separate cold world inside the mountain

a terrifying yet nevertheless alluring [world] with a freezing fore- 

warning (compare see "Only in the mountain crannies is it possible to see signs of spring" – IX)

Something there must touch a cord with anyone who has a great sorrow 

and who seeks loneliness and the hardening life in the mountains

Pencil: something <Chinese> porcelain {...}

Pencil: Da man drog

noten iland paa

Svidalsviken. Pen: 291b

Slutt med motiverne. Dog 

endnú et sidste: 17th of May in 

Xania late at night, at the bottom of 

Drammensveien [road]. The hill with the 

dark green Dwarf-pines standing

and glimmering poisonous green in gas-light and up

on the hill stand the warmer reddish-

sprouting trees against the deep-blue 

night-sky and between the trees

some red-clothed Women stick out in a 

terribly obtrusive way with their 

light summer hats (white) against 

the night air. Down on the sidewalk 

stupid people walk (the men with noses) 

that don’t exist. (air noses) and

of course with long ribbons. 

A red flag far away. A "trolley" 

with a flag. The flag everywhere, nightlike mysterious.