Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Rasmus
1908-10

Transcription:

Jenny Sæterbakken

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Rasmus
1908-10
ARC.A.1.45, Privat

8 Pages

Transcription: Jenny Sæterbakken

Transcription

Hr. Rasmùs Meyer.

Med tak for brevet og pengene, for hvis

modtagelse jeg herved qùiterer, skal

jeg faa lov at udtale min glæde over,

at billedet faldt i Deres smag, det er

nemlig förste gang, jeg har udfört en

"bestilling" slig, at den har tilfredstillet

bestilleren – jeg har nok udfört flere

bestillinger för, men tiltrods for at

jeg oftest har arbeidet mere sam-

vittigheds fùldt med disse end med

andre billeder, saa har der dog altid

været noget iveien – og det har flere

gange hændt at saadanne "bestillte" billeder

ikke er blevne antagne, men deri-

mod senere er blevne solgte paa

mine udstillinger for det dobbelte af

den pris, hvortil de var bestilte.

Angaaende himmelen paa det an-

det billede, som skùlde ommales,

saa var jeg ikke helt ùd fornöiet

med den nù heller – men jeg vilde

jo ogsaa nödig sælge det billede til

Deres udvalgte samling, – da billedet

tiltrods for den ganske gode forgrùnd,

dog led af flere mangler i baggrùn-

den – mangler som vistnok nù for

en del kan være bort dæmpet, men

som dog gjör det vanskeligt at stille

lùften i den rigtige valeùr. Jeg har

imidlertid tænkt at gjöre flere studier

af denne vanskelige natstemning, og

om det engang lykkes mig, vilde jeg

med de derved indvundne erfaringer

gjerne faa lov at komme op til Dem

og male himmelen omigjen nok engang

selvfölgelig ùden nogen godtgjörelse.

Jeg holder for tiden paa at gjöre studier

i helt nye landskaber i en kant

af Jölster, fra hvilken jeg ikke tidligere

har malt noget; jeg tvivler paa at

jeg iaar kan faa istand noget ordentligt

billede derfra – jeg trænger til at

leve mig ind i nye landskaber en

tid, för jeg kan magte dem.

De spörger efter adresserne til frù

Waaler og Holm – "frù Waaler Raad-

hùsgd No 2 Kristiania" var adressen paa

"St. Hans nat" for nogle aar siden; iaar

fik jeg Olaf J. Aas a til at oplede

hendes adressen. jeg veed derfor ikke om den er den samme. Jeg skal med fornöi-

else tale med frùen, og kan jeg paa

grùnd af kjendskab og venskab faa bil-

ledet tilbage for den oprindelige pris

skal jeg selvfölgelig ikke tage nogen

fortjeneste af Dem – jeg vil jo selv-

fölgelig være glad over at være saa

talrigt representeret som mùligt i et

enkelt galleri – især naar jeg kùnde

faa mine bedre ting paa et saadant

galleri som Deres. Billedets oprindelige

pris var 150 kr., om De imidlertid skùlle

vilde skrive til frùen selv, tænkte jeg

De kùnde have interesse af at vide

dette – jeg fandt nemlig nettop frem

en regning fra Blomqùist, hvori han

har opfört vort mellemværende, saa jeg er

sikker paa at det var den oprindelige

pris som frù Waaler gav for billedet.

Imidlertid vil jeg ikke ùndlade at fortælle

Dem at billedet – (som egentlig var tænkt

som en studie) – egentlig er fuldstændig ùhold

bart da det er malt paa et ödelagt lærred.

Dette bedes De dog ikke lade Frù Waaler vide,

jeg havde nemlig forlangt meget mere for

billedet, om dette ikke havde været tilfældet.

II

Ikke saa at jeg tror, at billedet vil

forandre sig synderligt i farven, men det

d vil om en menneskealder antagelig

sprække dygtig, da præparaturen var

begyndt at gaa af lærredet, da det

stod ùde i regnet nogle dage oppe i

fjeldet, hvor jeg malte billedet. Dette

kùnde kanske rettes paa ved at overhelde

bagsiden med en blanding af limvand og

glycerin eller caceïn oplösning og glycerin

– noget der med held skal være anvendt

overfor gamle billeder der vilde sprække.

Jeg har ogsaa tænkt at gjentage billedet

ved tid og leilighed – det var jo egentlig

tænkt som en stùdie og jeg har ogsaa

andre mindre studier til samme motiv,

som jeg sikkerlig vilde have udfört et

större billede af, om jeg ikke var bleven

lei af det paa grùnd af, at andre

malere nù siden har betuklet motivet.

Det andet billede som eies af Frk.

Knùdhilde Holm (Adr: "Frù Lina Holm

Ole Vigs gd. No 3 Kristiania") er kanske

det næstbedste af mine ældre billeder –

– det bedste fik jeg desværre ikke an-

ledning at faa laane ùd til udstillingen

i Bergen, men jeg skal pröve at faa

laane det ùd næste gang jeg holder

udstilling i Bergen, det er et billede

som jeg gjerne skùlde kjöbe igjen selv

for det dobbelte af den pris, jeg solgte det

for nemlig 100 kr. det samme er ogsaa

tilfældet med det billede som eies af

boghandler Nygaard.

Angaaende frk. Holms billede saa vil jeg

af personlige grùnde ikke tale med hende

om at faa kjöbe billedet, thi jeg har for

mange aar siden foræret hende det, medens

hùn var en ganske ùng pige – jeg maa

derfor bede Dem ikke tage mig det ilde

op, at jeg overlader det til Dem selv at

forsöge at faa kjöbt billedet. Dog tror

jeg det vil blive vanskeligt at faa det

kjöbt til billig pris; thi jeg har hört at

hùn snart skal gifte sig og da antagelig nödigt

vil vil ùndvære billedet paa væggen i

sit nye hjem.

Jeg vil iallefald af forskjellige grùnde

genere mig meget for at tale til hende

om et mùligt salg af billedet.

Det er jo mùligt, at hùn, naar jeg

næste gang (antagelig i höst eller vinter)

holder ùdstilling i Christiania, kùnde

like et af mine andre billeder saa

godt, at hùn gjerne byttede – i saa

tilfælde kùnde jeg jo ùden at genere

mig derfor foreslaa et bytte – og jeg

skulde da sælge Dem billedet for 200 kr.

selv om hùn til bytte skulde vælge et

af mine bedste billeder paa denne eventù-

elle udstilling. Jeg vilde dog, som De vil

have forstaaet af det foregaaende, helst

se, at De opnaaede at faa kjöbt billedet

ùdenfor mig. I det jeg haaber De

undskylder mig dette er jeg

Deres ærbödige

Nikolai Astrùp

Adr: Trollbotnen

Jölster

Söndfjord

Translation