Letter

Astrup, Nikolai to Bojesen, Ernst
1907-03-08

Transcription:

Turid Hagelsteen

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Bojesen, Ernst
1907-03-08
B4b-4, Det Kongelige Bibliotek

4 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Transcription

Hr. Bojesen

De maa meget ùndskylde, at jeg

ikke för har besvaret Deres brev. 

Jeg tænkte nemlig, at jeg skùlde faa-

-et gjort færdig en del illùstrationer

som kùnde ledsage min skrivelse;

men sygdom og trykkende ökonomiske

omstændigheder har hindret mig fra 

at faa færdig saa mange, at det

kùnde være ùmagen værdt at sende

dem. – Straks jeg fik Deres brev,

skrev jeg til Aavang og spurte ham,

om han vilde illùstrere fortællin-

gerne i fællesskab med mig eller

om han vilde skrive til Dem og 

ùnderhandle med Dem om illùstre-

ringen alene. Jeg bad ham skrive

til Dem i ethvert af tilfældene.

Nù fik jeg svar fra ham, hvori

hvori han siger, som sandt er, at

en ganske ùng maler bör först og

fremst studere – arbeide med

form og farver – for sin ùdviklings

skyld, og da har han ikke tid

til at binde sig til en slig opgave,

der kom til at kræve hele hans

arbeidstid. Han fandt, at han ikke 

magtede opgaven alene og trængte

for öieblikket tiden til sine stùdier,

saa han kùnde ikke være med

paa illùstreringen i nogen af tilfæl-

dene.

Jeg for min part forstaar, at jeg ikke

for tiden helt kan tilfredstille

Deres krav til arbeidet. For tidens

skyld kan jeg heller ikke klare det,

da arbeidet skal være ferdigt

til hösten, – og da jeg ikke nù

kjender til nogen, som kùnne ville

arbeide i fællesskab med mig – 

faar jeg vel ogsaa opgive arbeidet

tiltrods for, at jeg har brùgt meget

tid til illùstrationsstùdier o.l.

Jeg skal imidlertid fölge Deres raad

og sende nogen af tegningerne til 

Werenskiold – og rette mig efter hans

dom og derefter fortsætte at gjöre 

stùdier til illùstrationer; – kanske

disse da kùnde blive bedre.

Imidlertid kùnde jo De forsöge at

finde en anden ùng norsk maler,

der kùnde klare opgaven bedre, og

som ogsaa kùnde arbeide hùrtigere.

Finder De en saadan, holder jeg

selvfölgelig op at gjöre stùdier til

illùstrationerne; men imidlertid – 

– indtil jeg hörer noget fra Dem, – 

kommer jeg til at fortsætte dermed.

Jeg tror jeg med tiden skùlle kùnne

löse opgaven, – men jeg tvivler paa,

at jeg vil kùnne gjöre det hùrtigt

nok, – selvfölgelig kommer jeg til at

arbeide hùrtigere senere, naar jeg

faar mere övelse.

Finder De altsaa nogen, som klarer

opgaven, saa vær saa venlig at ùnder-

rette mig derom.

Jeg kjender nù kùn en maler, som 

kjender vestlandet en smùle – 

Hr. W. Frost, som jeg har talt med

om opgaven – han tegner godt men

grovt” (som folk gjerne kalder det) – 

han var villig til at indsende pröve-

tegning, om De önskede det; – han

var ogsaa villig at arbeide i fælles-

skab med mig.

Altsaa, – jeg fortsætter at gjöre stù-

dier, naar mine ökonomiske omstæn-

digheder tillader det, indtil jeg hörer

fra Dem, at De har fùndet en 

anden.

Deres meget forbùndne

Nikolai Astrùp

Adr. Sanddal – Söndfjord

Translation