Letter draft

Backer, Harriet
1928-08-09

Transcription:

Tove Kårstad Haugsbø

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transcription
Translation

Letter draft

Backer, Harriet
1928-08-09
Ms.fol.3856-77978, Nasjonalbiblioteket

3 Pages

Transcription: Tove Kårstad Haugsbø

Transcription

I min Sorg over Maleren

Nicolay Astrùps tidlige Död föler

jeg trang til om mùligt med nogle 

varme Ord at stötte Ansökningen,

som Jölster Herredsstyre har be-

stemt sig til at sende Kirke og 

Undervisningsdepartementet. Om 

en Pension for hans Enke, som sit-

ter igjen med 7 ùforsörgede Börn. 

Nicolay Astrùp var en stor Begavelse. 

I Aarene 1899-1901 var han Elev

af min Malerskole. Han var vist-

nok paa den Tid omkring Attenaars-

alderen, var allereie Student med

Andenexamen; men hans bety-

delige Talent for Maler Kùnst var

saa ùtvilsomt, at han deri maatte

se sin Fremtids Lykke. – Hos ham

var alt forenet. Formsans, Fölelsen

for fin og mættet Kolorit. Fremfor alt Den edle

Skjøn heds sans, som alene Fantasi

begavelse evner at give. – Han var

Genialitet, og her var intet Valg.

Han ùtstillede meget sjeldent

og vi kom i Livet langt fra hinan-

den. Men jeg har altid omfattet

hans Person med Venskap og hans

Kùnst med levende Interesse. 

 Hvad I senere i Livet med Glæde

har set af hans Kùnst er hans

Billeder indsendt og antat i Ras-

mùs Meyers Galleri i Bergen. 

Det var lödig begavet Kùnst. 

Altid Karakteristisk Syn paa

Motivet. Praktfùlde mindre Bil-

leder. Landskaber fyldte med Mystik, som i Skjönhet

overtraf selv mine Forventninger.

Han var i hele sin Utvikling

fra först – til Slùt den födte Kùnst-

ner. Norge har i ham tapt en 

lovende, en glimrende begavel <ùtrùstet>

Sön. 

Harriet Backer.

Hansteensgt. 2 IV Oslo.

9/8 – 1928

13 linjer langt brev til frù Christensen

I min Sorg over Nicolay

Hr Lektor Sandnes.

Med mine bedste Ønsker for

Jölster Herredsstyrets Ansökning

sender jeg herved min Uttalelse

Om Astrùp som Kùnstner. –

{...}

Harriet Backer.

Translation