Letter

Astrup, Nikolai to Bukdahl, Magnhild Ødvin
1927

Transcription:

Turid Hagelsteen

Page

  • 1
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Bukdahl, Magnhild Ødvin
1927
Brevs.709-66346, Nasjonalbiblioteket

1 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Transcription

Frù Magnhild Ødvin

Af mine venner har jeg faaet nogle 

fotografier, som dog for de flestes vedkom-

mende er taget ùden "gùlfilter" – og del-

vis bare med "kodak", – saaledes det store

af Trollbotnen, som er en daarlig forstör{…}

af et kodakbillede i visitkortstörrelse.

Da jeg ikke selv eier disse tvivl somme

fotografier, vil jeg gjerne faa dem tilbage.

Fra Per Kramer har jeg faaet brev, – De har

vist misforstaaet mig, – han har ikke saa 

mange af mine billeder og ikke af de bedste;

men jeg tænkte, han gjerne fandt ùd nogen

i Bergen, som kùnde fotografere kùnst.

Undskyld hasten!

Deres forbundne

Nikolai Astrùp

Translation