Letter

Astrup, Nikolai to Kamstrup, Kitty
1921-10-27

Transcription:

Turid Hagelsteen

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kamstrup, Kitty
1921-10-27
Brevs.305-66491, Nasjonalbiblioteket

4 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Transcription

Øverste parti er borte

{…} vel

fornöiet; – de kommer altid saa uven

tet og overraskende i vanskelige tider,

de penge, jeg faar fra Dem. Jeg pla-

ges slig af kvælnings anfaldene, at jeg

faar lidet gjort, og nöden staar stadig

for dören hos os. Vi har nù fem

börn, og der skal meget til at klare

det i disse dage, – gjælden vil vokse

en over hovedet, – jeg tjente jo heller

intet ùnder höikonjùncturen, – jeg fik kùn

föle dyrtiden. Det förste billede af betyd-

ning solgte jeg i vaar i Bergen, – da havde

jeg ikke solgt andet end træsnit og nogle

smaaskisser, siden krigen begyndte. – 

Der i Bergen traf jeg Revold, som jeg 

var en del sammen med, og som jeg lærte 

at sætte pris paa som en storartet

personlighed, – som jeg blev rigtig glad i.

Jeg traf ogsaa Simon Thorbjörnson der; men 

jeg kan just ikke sige det samme om 

ham. – Ja, og nù er Wigdehl död – 

vi var sammen daglig i næsten 4 aar – först

i Kristiania hos frk. Backer og siden hos

mig i Jölster "eg ska plante ei rose paa

din grav Astrup", sa han altid, naar jeg havde

et af mine værste kvælning sanfald; – slig gik

det dog ikke, – nei han blev nok ikke "minst

hoùnner (100) aar", som han stadig sa.

Sörensen negter vel fremdeles at tage mig til

elev, om jeg beder ham derom. Jeg tænker

paa at reise til Spanien, hvis jeg kan slip-

pe hjemmenfra for gjæld. Jeg har holdt 

paa at bygge igjen – midt ùnder toppriserne

{...} Skriften er tildekket Lev da

{...} Skriften er tildekket Astrup

Konvolutt (kortbrev), framside:

Frk. Kitty Kamstrùp

"Kùnstnerforbùndet"

Tordenskiolds gate 7

Kristiania

Konvolutt (kortbrev), bakside:

N. Astrùp

Sandal i 

Söndfjord

Translation