Letter draft

Astrup, Nikolai to Meyer, Rasmus
1911

Transcription:

Jenny Sæterbakken

Page

  • 1,
  • 2
Transcription
Translation

Letter draft

Astrup, Nikolai to Meyer, Rasmus
1911
C.2.4.O.7.L.4_3, Jølster Bibliotek

2 Pages

Transcription: Jenny Sæterbakken

Transcription

Sider mangler.

ned paa hotellet for at se mine ting – Jeg vidste ikke hvorledes

jeg skùlde opfatte dette – Rùste havde jo för skrevet et begeistret brev

til mig og foræret mig sit selvportrait o.s og omtalt mig slig saa rosende

at jeg det næsten var formeget af det gode. Jeg troede jeg maatte have

fornærmet manden ved ikke at komme op til ham med billederne

men det var ikke saa ligetil at transportere 8-10 billeder tildels

store billeder lige op til "Urdi", hvor – didhen maa man jo fare baade

til lands og tilvands. Senere er jeg kommen efter aarsagen tror jeg.

Imidlertid kùnde selvfölgelig ikke hr. Höst alene paa egen haand tage ùd

nogen af mine ting til Deres galleri og jeg blev nödt at sende

mine billeder til Kristiania, hvad jeg jo ikke tapte paa – de blev

alle solgt til gode priser med undtagelse af et lidet billede som frù Höst holdt

bad mig holde tilbage da De mùligens kunde vilde have det

det var et lidet jùnimorgen-billede med en pige ved et

æbletræ – Frù Höst sagde at De önskede nogen af mine

lysere og lettere ting – hùn og det var et lidet billede som ikke

kùnde kostede saa meget at der var noget at resikere. ved

Imidlertid har jeg hört at De ikke önsker det i Deres samling. – De

finder det mùligens for lidet af format. Jeg beklager at jeg ikke

fik anledning at vise Dem mine billeder i vinter, thi der var

flere med helt nye motiver som jeg ikke egentlig onskede i Deres

samling men som jeg skrev til Dem – jeg skùlde have lyst at

vise Dem disse nye ting for motivernes skyld om De skùlde

önske noget lignende – Særligt det ene af de som Nationalgalleriet

kjöbte – "Rævebjælder", skùlde jeg gjerne ved leilighed male

om igjen i endnù större format og bedre haaber jeg; jeg synes

selv at jeg der var inde paa noget af vestlandet som ingen för

har været inde paa. I aar blev det intet af da jeg maatte reise paa

til stipendiereise. Jeg har forresten faaet forespörgsel fra en

tysker udlænding ved Navn Lederer i Wien om jeg vil male ham dette

billede eller et lignende og ligesaa nogen lignende de 2

andre som jeg har i Nationalgalleriet men jeg vil nödig

male slig paa bestilling fra en udlænding, thi da veed man jo al-

drig hvor der blir af ens billeder. Illustrasjon

Nù maa jeg faa lov at sige Dem en særlig tak for ùdlaanet af mine

og for Deres elskværdige tilbùd om at betale udgifterne ved pakning og fragt af asùrance

jeg vil dog {...} faa godtgjöre Dem dette naar jeg faar bedre raad

billeder i vinter – men Kjöbenhavn-udstilling blev der intet af da

i vinter men jeg har faaet forespörgsel fra flere af komiteen ved

"den frie ùdstilling" om at udstille der i til vaaren – hvis det

blir noget af, turde jeg da bede Dem om et udlaan igjen – selvfölge-

lig vil jeg da betale alle ùdgifter selv. Der var et par billeder som

jeg ikke fik ud laant hos Dem deriblandt "halvakten"den halv-

nögne kvindestudie – jeg kom til at tænke om De mùligens skùlde

have skilt Dem af med den – jeg vilde nödigt at isaafald

gjerne faa le vide hvor den er – da jeg gjerne vilde faa en

fotograf til at ta lave mig af et billede af den – da det er den

eneste studie jeg har som existerer igjen fra den tid jeg malte figùr tænkte at

blive portrait og figùrmaler saa vilde jeg nödig at den ogsaa

skùlde forsvinde – de andre ting jeg havde af lignende art har

jeg forlængst i trange tider brùgt til at male andre billeder

(landskaber) paa. – Jeg tænkte i vinter da jeg holdt udstilling

i Kristiania at jeg skùlde holdt en efterudstilling i Bergen

men ombestemte mig da jeg fik vide at der var var vistnok er endel yngre en klik i Bergen

som har antipathi mod mig og modarbeider mig af alle <krefter> – – af hvilken {...} grùnd veed jeg

ikke – kanske fordi jeg stadig blev nævnt i Kristiania aviserne som

"Vestlandets maler". I allefald veed jeg at O. J Larsen er haardt

i mod mig ligeledes hans venner Seim de ukjendte malerne Seim og Breivik

og det er höist sandsynlig at det ogsaa er denne Larsen som

har paavirket Rùsti imod mig – han skal jo være Rùstis bedste

ven. Han negtede mig ogsaa at laane et billede som han havde kjöbt

af mig til billig pris – at han har <belöiet> löiet paa mig til{...} kunstinterese-rede i Bergen

Resten av brevkladden mangler.

Translation