Manuscript fragment

Gamlehus motiver
Astrup, Nikolai
u.å.

Transcription:

Jenny Sæterbakken

Page

  • 1,
  • 2
Transcription
Translation

Manuscript fragment

Gamlehus motiver
Astrup, Nikolai
u.å.
C.2.4.O.7.L.4_1, Jølster Bibliotek

2 Pages

Transcription: Jenny Sæterbakken

Transcription

Gamlehus <motver>

Fra <tunet> med kjeldergluggen og gadedoren

Fra Morkeloftet og kjokken vinduet (gjor færdig)

                       

Fra Stabburs trappen med lidt af bondestuen

Fra Rullehus trappen ellr Rullehus taget

Fra heste haven med en almestamme I & II (<vandet>)

Bag stabburet med med et glytt af kjokkensiden

Fra gamle do tomten med lidt af stabburet

Fra bondstù hjornet <under> <selle> hæggen (<pisse> pladsen)

 

{...} hvidt <hus> <lidt> ovenfor og en af det gamle

Fra hjornet af Ildhus neden for slipestenen (<Aavang>)

Fra <Ilhusdor> gaaatten i <rgnveir> med sole i forgrunden

Fra den {... ...} <ved> begyndelsen af grov-{...}

<Vaar>{...} <med den> {...} <grovhol> og groften i ({...} <hylden>)

Fra {...} lige <oven>for broen {...} groven

Fra Rulle <siden> af Rulle haugen (<ligg> i <bakken>)

fra bunden af Rulle haugen <slig> at ikke <bondestùerne>

Fra toppen af Rulle haugen lidt til venstre (groven <mal>)

Fra gar{...} veien med aarebusken til venstre og haug skraaning til höire

Fra Smie taget eller neden for veien til nye hùset

Fr. Kjökken trappen med {...} og halve dören til gamlekjökkenet

                                                                            

<hele> gamle præste <gaarden> fra <torvhaallen>

ovenfor og til venstre for gamle <smien>

                                                                                  

ovnfor dammen med {...} af löen

                                                                                  

Fr. <Dæmninge> neden for Dammen Kloppen

Fra Kloppen se foregaen de

Fr. der hvor ræven sprang <med> aare busken til höire

 

Længer nede ved groven med öen i for{...}

fra den <lille> kloppen – med <renden> til höire

fra Ildhùstaget se Aavangs tegning

 

fr. <Bleg>volden 10 skridt fra have gjærdet <mose>{...} og lille fossen

 

fra Kirsbær træet <med> en {...} <stomp> (ved <bringebær>{...}

 

fra grovens <svng> ved de röde {...} og rosenhæk

 

fr. lille <haven> fra <muren> ved en stok (de rode roser)

                                                                                    

lidt længer nede ved de gule liljer (ved edelgranen lygte lys)

 

Ogsaa fra <mùren> nedenfor rognen (Mal ask fra {...}

fra havebænken med den over dækkede <Landgang>

 

Ved syvende stolpe i Kirkegaardshesjen

 

Nedenfor lille <haven> paa venstre <side> af hesjen

 

D o paa höire side af hesjen

 

Et eller andet steds fra <myren> nedenfor bondestuen

 

Fr. <Gadehesen> overste ende II lidt længer nede

 

fr. Neden for kloppen med aabningen og det överste af {...}

 

Midt i veien lidt ovenfor kloppen

 

Tæt ind paa hylden ved havegjærdet

 

Straks ovenfor hylden <med> begge aske stam mene

                                                                                    

fr. Lillehave<grind>

 

fr. lillehaven lige foran de hvide roser

 

fra Stenbroen (övre) med glytt af bakken mellem lövet (æbler)

Et lidt nedenfor ved ædelgranen.

 

Fra tomten af det gamle æbletræ

Fra Rabarbra erne – en <liden> glytt mellem bondestuen og gamle {...}

Translation