Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
1913-02

Transcription:

Turid Hagelsteen

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Høst, Isabella
1913-02
Brevs.531-66435, Nasjonalbiblioteket

2 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære fru Höst

Tusend tak for Deres brev – jeg blev

saa glad, da jeg forstod, at De ikke

var fornærmet paa mig – det var 

jo en ùnderlig maade at bede Dem om

at skaffe mig mel fra Meyer – saa

jeg troede, at De maatte have grùnd

til at finde det taktlöst af mig; 

men jeg var i den yderste nöd – saa

De har altsaa tilgivet mig det. – Jeg

skriver idag bare nogle faa linier – 

jeg skal skrive et langt rigtig langt 

brev om et par dage hvis De bryder 

Dem om det. – Det har været en slem

tid for mig dette – jeg har ikke seet  

mynt siden nytaar – stevning og panting

hörer snart til dagens orden – jeg möder 

simpelthen ikke til kommissionen –

dertil er jeg for nervös – jeg faar nok

lidt mùlkt kanske – men jeg er nù 

forberedt paa, at jeg maa gaa engang

ivaar, og da kan gjælden gjerne vokse. 

II

Vi lever noksaa bra – lidt smalhans

naturligvis – men hvorledes skùlde det

nù gaaet mig, hvis vi ikke skùlde

havt denne velsignede gaarden.

De tilbyder mig et laan, kjære frù

Höst! det er altfor snildt – bare jeg

turde tage imod det, saa kùnde jeg

sikre mig at faa sidde en stund paa

gaarden, – jeg maa gjöre det for Karis

skyld – hun trænger melk. Kan De da 

laane mig 100 kr. skal jeg sende Dem 

et billede i pant.

Ja nù kommer posten

Venligste hilsener fra Engel

og mig

Deres hengivne 

Astrup

Adr. Myklebust – Jölster

Söndfjord

Translation

Dear Mrs. Höst

Many thanks for Your letter – I was

so happy, when I understood, that You were

not annoyed with me – it was

a strange way to ask You to

obtain flour for me from Meyer – so

I thought, that You might have reason

to find it tactless of me;

but I was in desperate straits – so 

it seems You have forgiven me for that. – I

am writing only a few lines today –

I will write a long very long

letter in a few days if You are

interested. – This has been a terrible

time for me – I have not seen any

cash since New Year’s – summons and hocking

will soon become the order of the day – I will simply 

not appear before the commission – 

for that I am too nervous – I will get

a small fine perhaps – but I am now 

prepared for the eventuality, that I will have to appear some time

this spring, and by then the debt may well increase. 

II

We live rather well – a bit stintingly

naturally – yet what fate 

would have befell me, had we not

had this blessed farm.

You offer me a loan, dear Mrs.

Höst! it is too kind – if only

I dared to accept it, then I might

be sure to retain the farm

for a while, – I must do it for Kari’s

sake – she needs milk. If You can 

lend me 100 kr. I shall send You 

a picture as security.

Well here comes the postman

Sincerest greetings from Engel

and me

Your devoted 

Astrup

Adr. Myklebust – Jölster

Söndfjord