Page

  • 1,
  • 2
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1918
ubb-ms-1808-c-6, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

2 Pages

Transcription

Haster!

Til Sirkulært poststempel til høyre, midten: SANDAL/SØNDFJORD

Hr. Per Kramer

Post box.

Bergen 

Kjære Per Kramer

Et par ord i al hast mens posten 

er ventendes hvert öieblik. 

Jeg glemte sidst at bede dig be-

sörge mig en 42 meteralen flagsnor

men det er kanske vanskelig at

opdrive – jeg vilde gjerne have den 

af sterkeste sort. Hvis dù ikke

alt har bestilt flag – kan dù kanske

söge at faa et lidt mindre flag da

stangen er noget smekker. 

Unskyld at jeg plager dig. Bedste

hilsen til Dere fra Din hengivne 

Min kone beder hilse! Nikolai Astrup

Translation

Urgent! 

To Circular postmark at right, middle: SANDAL/SØNDFJORD

Mr. Per Kramer

Post box.

Bergen 

Dear Per Kramer

A couple of words in haste as the postman 

is expected any second.

I forgot the last time to ask you to ob-

tain for me a 42 meteralen flagpole cord

but perhaps it is difficult to 

get hold of – I would prefer to have one 

one of the strongest variety. If you have not

already ordered the flag – might you perhaps

try to get a slightly smaller flag since

the pole is rather slender. 

Forgive me for bothering you. Best

Wishes to You [two] from Your devoted 

My wife asks me to send her greetings! Nikolai Astrup