Small Self-portrait

Ukjent teknikk, 1904

Ukjent eier

Teknisk informasjon

Bibliografi

Gløersen, Inger Alver. Nikolai Astrup. Oslo: Gyldendal, 1967 [1954].

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Dreyers Forlag, 1986.