Referanser

Refsum, Tor. «Jubileumsutstillingen». Vårt Land, 1971–01–20.

Steen-Johnsen. «Nikolai Astrups fargegrafikk». Aftenposten, 1971–01–24.