Svart og kvitt-utstillingane inneheldt i hovudsak papirverk – akvarellar, grafikk, teikningar og illustrasjonsarbeid. Utstillinga i Kunstnerforbundet, som var kuratert av Kitty Kamstrup, var lita, men viste ei breidde i ulike teknikkar på papir. Teikning, akvarell, radering og tresnitt var nokre av teknikkane som vart viste. Blant utstillarane var kunstnarane Gerhard Munthe og Johan Nordhagen, Edvard Munch og Helga Ring Reusch, og «den yngste slegt», med mellom andre Henrik Sørensen, Per Krohg og Nikolai Astrup. Dette var ein av dei første gongene Astrup stilte ut tresnitt i fargar, og kritikaren i Tidens Tegn tykte det var interessante arbeid. Kunstnerforbundet melde fortløpande om sal i avisene, og Astrup selde til saman åtte tresnitt.