Teknisk informasjon

Proveniens

-1904-1909-:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1909-1969:

Gave til

Christian Breyholtz

(1880-1969)

-1922-1924:

Oppbevares hos

Lina Holm

(1855-1924)

1969-2008:

Arvet av

Privat eier

2008-current:

Arvet av

Privat eier

Bibliografi

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Dreyers Forlag, 1986.

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.