Teknisk informasjon

Proveniens

n.d.-n.d.:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1911-1985-:

N. N.

-1985-1995:

Ukjent tilegnelsesmåte

Peter Bastiansen

(1912-1995)

1995-current:

Arvet av

Privat eier

Bibliografi

Loge, Øystein. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup. Oslo: Grøndahl Dreyer / De Norske Bokklubbene, 1993 [1986].

Loge, Øystein. Betrothed to Nature. Oslo: Det Norske Samlaget, 2010.