Teknisk informasjon

Proveniens

1905-1912:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

n.d.-current:

Kjøpt av

Privat eier

1981-1981:

Oppbevares hos

Ulving Kunsthandel