Teknisk informasjon

Proveniens

n.d.-n.d.:

Kunstner

Nikolai Astrup

(1880-1928)

2015-2015:

Oppbevares hos

Christiania auksjoner

2017-2017:

Oppbevares hos

Christiania auksjoner