Vår i Jølster

undefined undefined undefined, 1899 - 1911

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av dette måleriet, men tittelen indikerer at motivet er eit vårleg landskapsmotiv frå Jølster.

I 1961 lånte sivilingeniør Olav Selvaag (1912–2002) ut dette Astrup-måleriet til utstillinga i høve 50-årsjubileet til Kunstnerforbundet. Konseptet var å vise to bilete av kvar kunstnar, eitt frå den tidlege og eitt frå den seine perioden. Astrup var representert med måleria «Vår i Jølster» og Vår med hvit hest (K119). Basert på utstillingskonseptet er det rimeleg å tru at «Vår i Jølster» er eit tidleg verk.

Det er ikkje kjent når eller korleis Selvaag fekk dette måleriet i sitt eigarskap, og det finst heller ingen kjente relasjonar mellom Selvaag- og Astrup-familien. Historikken før og etter 1961 er såleis ukjent.  

-1899-n.d.:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1961-1961-:

1961-1-13 - 1961-1-24

Kunstnerforbundet 50 år

Oslo

[no]

Vår i Jølster

undefined undefined undefined, 1899 - 1911

: 2023-03-06

-1899-n.d.:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

-1961-1961-:

1961-1-13 - 1961-1-24

Kunstnerforbundet 50 år

Oslo

[no]