Studie i olje

, 1899 - 1928

Det finst ingen kjente skildringar eller fotografi av denne studien.

Då Astrup døydde i 1928, gjekk studien i arv til kona, Engel Astrup (1892–1966). På minneutstillingane i Bergen og Oslo same år var fleire av bileta i enka si samling sette opp for sal, men denne studien var ikkje blant desse. Mest truleg vart han returnert til Engel Astrup, og historikken etter dette er ukjent.

Studien kan vere ei av oljeskissene Nasjonalgalleriet kjøpte av Engel Astrup i 1949. 

-1928:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1928-1928-:

Engel Astrup

(1892-1966)

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

240

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

240

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.

Studie i olje

, 1899 - 1928

: 2023-03-04

-1928:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1928-1928-:

Engel Astrup

(1892-1966)

1928-10-10 - 1928-11-4

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Bergen

240

1928-11-11 - 1928-12-9

Nikolai Astrup. Mindeutstilling

Kristiania (Oslo)

240

Bergens Kunstforening. Nikolai Astrup 1880–1928. Mindeutstilling. Bergen: Bergens kunstforening, 1928.