Solskinn, akvarell

undefined undefined undefined, 1899 - 1905

Det finst ingen kjente skildringar av dette verket, men tittelen indikerer at motivet er eit landskap i solskin.

Verket, med tittelen «Akvarell, solskinn» på Astrup si utstilling hos Blomqvist i 1905, vart kjøpt av «professor Stang» ved Universitetet i Oslo for 10 kroner. Det er rimeleg å tru at dette var Fredrik Stang (1867–1941), som var professor i rettsvitskap. Proveniensen etter 1905 er ukjent.  

-1899-1905:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1905-n.d.:

Fredrik Stang

(1867-1941)

1905-4-1 - 1905-4-30

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

8

C. W. Blomqvist Kunsthandel, 1905–04–27. Jø20, D.1.3.

Solskinn, akvarell

undefined undefined undefined, 1899 - 1905

: 2023-03-04

-1899-1905:

Nikolai Astrup

(1880-1928)

1905-n.d.:

Fredrik Stang

(1867-1941)

1905-4-1 - 1905-4-30

Nikolai Astrup

Kristiania (Oslo)

8

C. W. Blomqvist Kunsthandel, 1905–04–27. Jø20, D.1.3.